Adding an entry to the Create New menu/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

29 February 2016

20 October 2014

14 September 2014

  • curprev 07:3107:31, 14 September 2014Yurchor talk contribs 5,231 bytes +188 Created page with "Створіть файл з назвою, яку було визначено вмістом поля '''URL''' метаданих вашого нового пункту ме..."
  • curprev 07:3007:30, 14 September 2014Yurchor talk contribs 5,043 bytes +70 Created page with "Створіть підтеку {{Path|.source}} у теці {{Path|~/.kde4/share/templates}}, якщо такої під теки ще не існує, і увійдіть д..."
  • curprev 07:2907:29, 14 September 2014Yurchor talk contribs 4,973 bytes +107 Created page with "Вміст полів '''Name''' та '''Comment''' можна перекласти будь-якою мовою. Щоб вказати переклад, додайти нов..."
  • curprev 07:2707:27, 14 September 2014Yurchor talk contribs 4,866 bytes +20 Created page with "Ось приклад заповненого файла {{Path|.desktop}}:"
  • curprev 07:2707:27, 14 September 2014Yurchor talk contribs 4,846 bytes +304 Created page with "* '''Icon''' — код піктограми, яку буде показано у меню '''Створити''' для вашого нетипового пункту. Код..."
  • curprev 07:2207:22, 14 September 2014Yurchor talk contribs 4,542 bytes +210 Created page with "* '''URL''' — шлях до файла, що містить початкові дані, які записуватимуться до нових файлів відпові..."
  • curprev 07:2007:20, 14 September 2014Yurchor talk contribs 4,332 bytes +259 Created page with "* '''Comment''' — мітка для назви нових файлів цього типу. Коли ви вибиратимете нетиповий пункт у меню ..."
  • curprev 07:1807:18, 14 September 2014Yurchor talk contribs 4,073 bytes +79 Created page with "Заповніть поля таким чином: * '''Name''' — текст пункту, який буде показано у підменю '''Створити'''. *: [[..."

11 September 2014