Difference between revisions of "Amarok/Manual/AmarokWindow/PlaylistPane/pl"

(Created page with "Dolny pasek 'panelu 'Listy odtwarzania'' daje wiele opcji manipulowania twoją listą.")
Line 113: Line 113:
 
[[File:Amarok_Playlist_functions.png|thumb|center|350px|Dolny pasek listy odtwarzania]]
 
[[File:Amarok_Playlist_functions.png|thumb|center|350px|Dolny pasek listy odtwarzania]]
  
The bottom bar of the ''Playlist'' pane provides various additional options for manipulation of your playlist.
+
Dolny pasek 'panelu 'Listy odtwarzania'' daje wiele opcji manipulowania twoją listą.
  
 
<!--}-->{| border=1
 
<!--}-->{| border=1

Revision as of 12:16, 23 November 2011

Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎українська
noframe
TODO
some new images


Panel Lista odtwarzania

Amarok oferuje doskonałe zarządzanie listami odtwarzania dla wszystkich twoich piosenek i innych plików audio. Tu widzisz krótką listę posortowaną przez albumy.

Amarok - Panel Lista odtwarzania

Podstawowe operacje na Listach odtwarzania

Menu kontekstowe listy odtwarzania

Dodawanie muzyki do listy odtwarzania jest tak proste jak operacje przeciągnij-i-upuść, kliknięcie PPM lub podwójne kliknięcie.

Dwie związane z listami odtwarzania opcje widoczne będą w Panelu Kontekstu w środku podczas przeprowadzania operacji przeciągnij-upuść, aby dodać muzykę do bieżącej listy. Możesz użyć zarówno opcji Dodaj do listy odtwarzania, co doda wybrane utwory, lub Zamień listę odtwarzania, co zamieni całą listę odtwarzania na zaznaczone utwory.

Możesz również przeciągnąć zaznaczenie i upuścić bezpośrednio na właściwej pozycji w Liście odtwarzania.

Kliknięcie PPM na utworze, albumie lub wybranej grupie otworzy menu kontekstowe, z którego możesz wybrać opcję Dodaj do listy odtwarzania lub Zamień listę odtwarzania.

Podwójne kliknięcie zaznaczenia w panelu Źródła Mediów zadziała tak samo, jak opcja Dodaj do listy odtwarzania.

Jeśli w przeglądarce plików otworzysz wspierany plik multimedialny, Amarok doda wybrany plik do bieżącej listy odtwarzania. Niektóre pliki multimedialne same zawierają listy odtwarzania lub mają listy związane wspólną nazwą (np. wav oraz cue). Jeśli Amarok znajdzie takie powiązanie, może dodać wiele elementów do listy.

Menu kontekstowe

Kliknięcie PPM na utworze lub albumie otworzy menu kontekstowe Lista odtwarzania.

Amarok ListaOdtwarzania Menukontekstowe.png
Kolejkuj utwór

Kolejkowanie utworu tymczasowo zmodyfikuje porządek odtwarzania bez modyfikowania samej listy odtwarzania poprzez ustawienie wybranego przez użytkownika utworu jako następnego.

Kolejkowanych może być tyle utworów, ile potrzeba, a kolejność jest wskazywana przez zielone kółko z ustaloną kolejnością. Wybierz ścieżki za pomocą Shift + Click dla ciągu ścieżek lub Ctrl + Click dla poszczególnych utworów. Kolejność, w jakiej utwory są wybierane jest końcową kolejnością.

Utwory mogą być kolejkowane przez otwarcie menu kontekstowego i wybranie opcji Kolejkuj utwór.

Więcej o Menedżerze Kolejki później.

Zatrzymaj odtwarzanie po tym utworze

Wybranie tej opcji pozwoli utworowi się skończyć, po czym Amarok zatrzyma odtwarzanie. Będzie to oznaczone ikoną Stop w miejscu numeru ścieżki. Wybranie tej opcji w utworze już zaznaczonym odznaczy go. Tylko jeden utwór w liście odtwarzania może być tak oznaczony.

Usuń z listy odtwarzania

Usuwa wybraną ścieżkę z bieżącej listy odtwarzania,

Dodaj znacznik pozycji

Dodawanie znacznika pozycji dostępne jest tylko dla aktualnie odtwarzanego utworu. Doda to zakładkę w pasku przewijania na górze interfejsu Amaroka.

Pokaż w źródłach mediów

Wyświetla utwór wybrany w Panelu Źródeł Mediów, standardowo po lewej.

Album
Menu Lista odtwarzania -> Album

To są specjalne opcje dla albumów, które dotyczą całego albumu, do którego należy utwór, a nie tylko utworu. Opcje są w większości takie same jak jak w menu Album w Panelu Źródeł Mediów.

Edytuj informacje o utworze

Ta opcja otwiera okno Edytuj informacje o utworze dla wybranych utworów.

Przeszukiwanie listy odtwarzania

Opcje przeszukiwania listy odtwarzania

Amarok oferuje zaawansowane narzędzia przeszukiwania list odtwarzania. Wystarczy wpisać zapytanie o utwór do pola oznaczonego jako Przeszukaj listę odtwarzania, aby Amarok dopasował utwory do słów kluczowych według kryteriów porównywania w menu opcji — na przykład możesz wybrać, aby wyszukiwać tylko po Albumach, a nie po Artystach, lub dopasowywać obie kategorie.

Pasek przeszukiwania listy odtwarzania

Naciśnięcie ikony Icon-go-up.png zmieni zaznaczenie na poprzedni wynik wyszukiwania, Icon-go-down.png na następny. Pole wyszukiwania jest wciąż aktywne.

Ikona Icon-edit-clear-locationbar-rtl.png wyczyści pole wyszukiwania.

Zaznaczenie opcji Pokaż tylko pasujące z menu sprawi, że lista będzie wyświetlała tylko utwory pasujące do kryteriów.

Więcej do filtrowaniu list odtwarzania tutaj.

Poziomy sortowania i zakładki

Pasek zakładek i sortowania
Poziomy sortowania
Menu dodawania poziomu sortowania

Zaawansowane funkcje sortowania Amaroka dają ci możliwość sortowania nie tylko po jednym kryterium, ale po wielu kryteriach w serii poziomów.

Poziom sortowania może działać w różnych trybach. Na przykład piosenki mogą być posortowane przez Gatuneki i Albumy.

Poziom sortowania może być dodany poprzez kliknięcie strzałki w prawo, co otworzy menu dodawania nowego poziomu sortowania.

Kliknięcie małego trójkąta po prawej stronie nazwy poziomu sortowania przełącza elementy listy odtwarzania między porządkiem rosnącym i malejącym, co jest sygnalizowane przez kierunek wskazywany przez trójkąt — odpowiednio w górę lub w dół.

Aby usunąć poziom sortowania, kliknij nazwę poziomu sortowania, który odpowiada temu, który chciałbyś usunąć. Można usunąć wiele poziomów sortowania — jeśli wszystkie są niżej w hierarchii — poprzez kliknięcie na wspólnego przodka. Jeśli chcesz wyczyścić wszystkie poziomy sortowania, możesz kliknąć na ikonę listy odtwarzania na lewo od pierwszej strzałki skierowanej w prawo.

Zakładki
Menu zakładek

Menu zakładek pozwala ci zapisać bieżący układ listy odtwarzania. Kliknięcie na Dodaj układ listy odtwarzania do zakładek doda twój układ listy odtwarzania do zakładek i będzie można go zobaczyć w Menedżerze Zakładek.

Skopiuj zakładkę bieżącego widoku do schowka kopiuje URL listy odtwarzania Amaroka do schowka, dzięki czemu można zrobić kopię zapasową listy.

Funkcje List odtwarzania

Dolny pasek listy odtwarzania

Dolny pasek 'panelu 'Listy odtwarzania daje wiele opcji manipulowania twoją listą.

Icon Action
Hi48-action-clear-playlist-amarok.png Empty playlist of all playlists, albums and tracks.
Document-save.png Save your playlist. Right-click to rename it, default is the date as a name. Left-click to bring up the Save Playlist menu, to save your playlist file onto the hard drive instead of the database.
Edit-undo.png Undo your last edit to playlist.
Edit-redo.png Redo your last undo to playlist.
Hi48-action-music-amarok.png Scrolls playlist to the track which is currently playing and highlights it — useful for a large playlist.
Hi48-action-media-standard-track-progression-amarok.png Set the play mode: repeat tracks, random order, prefer rarely played, etc.
Hi48-action-edit-playlist-queue.png Edit the playlist queue; tracks played first before the playlist resumes. More about the Queue Manager.
Save Playlist menu
Save playlist menu

Left-click Icon-document-save.png to bring up the Save Playlist menu, to save your playlist file onto the hard drive instead of the database.

Track Progression
Track progression menu

The Track Progression menu enables you to modify the order in which Amarok progresses through the tracks in your playlist.


The top half of the menu specifies repeat options — whether songs should be repeated by track, by album or by playlist; whereas the bottom half specifies the order in which the tracks play in — in random order or by favor. Only one type of progression may be selected, e.g. you cannot select both random track and repeat playlist.

Favor
Playlist favor menu

Favor is an innovative method to determine the next track to be played when using the random selection mode. The next track to be played can be determined depending on their score (a measure of how often they are played), their user-given rating, or if they have not been recently played.Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.