Amarok/Manual/AmarokWindow/PlaylistPane

This page is a translated version of the page Amarok/Manual/AmarokWindow/PlaylistPane and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎українська

Pole se seznamem skladeb

Amarok nabízí výbornou správu seznamu skladeb pro všechny vaše písně a další zvukové soubory. Zde vidíte krátký seznam skladeb, roztříděný podle alba.


Pole Amaroku se seznamem skladeb

Základní ovládání seznamu skladeb

Vyskakovací nabídka s operacemi pro seznam skladeb

Přidávání hudby do seznamu skladeb je jednoduchá operace táhni-a-pusť, klepnutí pravým tlačítkem myši nebo dvojité poklepání.

V poli s hudebními souvislostmi uprostřed se při provádění operace táhni-a-pusť pro přidání hudby do vašeho seznamu skladeb ukáží dvě volby vztahující se k seznamu skladeb. Buď můžete použít volbu Přidat do seznamu skladeb, čímž budou vámi vybrané skladby připojeny , nebo Nahradit seznam skladeb, čímž bude veškerý obsah seznamu skladeb nahrazen vaším výběrem.

Jinak tažení a upuštění výběru na místo v poli se seznamem skladeb také funguje.

Klepnutí pravým tlačítkem myši na skladbu, album, nebo vybranou skupinu vyvolá nabídku, ze které můžete Přidat do seznamu skladeb, nebo Nahradit seznam skladeb.

Dvojité klepnutí na výběr nebo stisknutí klávesy Enter, zatímco je skladba vybrána v poli s hudebními zdroji, udělá to samé jako Přidat do seznamu skladeb.

Klepnutí prostředním tlačítkem myši na položku ji připojí do seznamu skladeb a zahájí přehrávání od začátku seznamu skladeb.

Pokud řeknete prohlížeči, aby otevřel podporovaný multimediální soubor, Amarok připojí vybraný soubor do současného seznamu skladeb. Některé multimediální soubory obsahují seznamy skladeb nebo mohou mít soubory se seznamy skladeb přiřazeny podle názvu (např. wav s cue). Jestliže Amarok takové přiřazení zjistí, může přidat několik položek do seznamu skladeb.

Nabídka souvisejících činností

Klepnutí pravým tlačítkem myši na jakoukoli skladbu nebo album v seznamu skladeb vyvolá nabídku pro práci se seznamem skladeb.

Amarok2.6TrackContextMenu.png
Zařadit/Vyřadit skladbu

Zařazení skladby dočasně změní pořadí přehrávání, aniž by se změnilo skutečně pořadí seznamu skladeb, nastavením uživatelem vybrané skladby jako další skladby.

Zařazeno může být tolik skladeb, kolik je požadováno, a pořadí řazení je ukázáno zeleným kroužkem s vyznačeným pořadím. Skladby vyberte pomocí Shift + Click pro blok skladeb, nebo Ctrl + Click pro jednotlivé skladby. Pořadí, ve kterém jsou skladby vybrány, je určené pořadí.

Skladby lze vyřadit otevřením nabídky se souvisejícími činnostmi a vybráním volby Vyřadit skladbu.

Více o správci řady.

Zastavit přehrávání po této skladbě

Výběr této volby umožní skladbu dokončit, načež Amarok zastaví přehrávání. Bude to vyznačeno ikonou pro zastavení na místě čísla skladby. Výběr této volby u již označené skladby zruší její označení. Takto může být označena jen jedna skladba v seznamu skladeb.

Odstranit ze seznamu skladeb

Toto odstraní vybranou skladbu z nynějšího seznamu skladeb.

Přidat značku polohy

Přidání značky polohy je dostupné pouze pro nyní hrající skladbu. Tímto bude do proužku ukazujícího postup přehrávání, jež je v rozhraní Amaroku nahoře, přidána záložka .

Ukázat v hudebních zdrojích

Toto zobrazuje skladbu vybranou v poli s hudebními zdroji, které je ve výchozím nastavení nalevo.

Album
Nabídka pro album v seznamu skladeb

Toto jsou volby pro album, které ovlivní celé album, ke kterému skladba patří, spíše než skladbu samu. Volby jsou do značné míry stejné, jako je nabídka pro album v poli s hudebními zdroji.

Upravit podrobnosti skladby

Tato volba vyvolá pro vybrané skladby dialog Upravit podrobnosti skladby.

Prohledávání seznamu skladeb

Volby pro hledání v seznamu skladeb

Amarok nabízí výkonné vyhledávání v seznamech skladeb. Jednoduše zadejte svůj dotaz do zadávací pole označeného Prohledat seznam skladeb a vaše slova budou porovnána se srovnávacími hledisky zadanými v nabídce voleb — například se můžete rozhodnout hledat jen podle Alba a ne podle Umělci, nebo si zvolíte obě možnosti.

Vyhledávací řádek seznamu skladeb

Stisknutí ikony Icon-go-up.png přesune výběr na předchozí výsledek hledání, a Icon-go-down.png přesune na další výsledek, vše beze ztráty zaměření na zadávací pole pro hledání.

Ikona Icon-edit-clear-locationbar-rtl.png ve vyhledávacím poli smaže vaše dotazy.

Zapnutí volby Ukázat pouze shody v nabídce povede k tomu, že ve vašem seznamu skladeb budou zobrazeny jen skladby odpovídající dotazu.

Více o filtrování seznamu skladeb zde.

Úrovně třídění a přidávání do záložek

Nástrojový pruh pro třídění seznamu skladeb a přidávání do záložek
Úrovně třídění
Nabídka pro přidání úrovně třídění

Velké schopnosti Amaroku nabízí schopnost třídit nejen podle jednoho pole skladby, ale podle mnoha spojených v řadách úrovní.

Je mnoho různých režimů, podle kterých může úroveň třídění postupovat. Například písně mohou být tříděny podle značky Žánr a pak podle značky Album.

Úroveň třídění lze přidat klepnutím na trojúhelník ukazující vlevo, čímž se vyvolá nabídka pro přidání další úrovně třídění.

Klepnutí na malý trojúhelník napravo od názvu úrovně třídění způsobí, že položky v seznamu skladeb změní směr řazení mezi vzestupným a sestupným, což je naznačeno směrem, kterým trojúhelníček ukazuje — nahoru nebo dolů.

Pro odstranění úrovně třídění klepněte na název úrovně třídění, která předchází té, již si přejete odstranit Lze odstranit více úrovní třídění — za předpokladu, že jsou všechny v hierarchii níže — klepnutím na jejich společného předka. Pokud si přejete se všech úrovní třídění zbavit, můžete klepnout na ikonu seznamu skladeb nalevo od první vpravo ukazující šipky.

Přidávání do záložek
Nabídka pro přidávání do záložek

Nabídka pro záložky poskytuje volby pro uložení vašeho rozvržení současného seznamu skladeb. Klepnutí na Přidat uspořádání seznamu skladeb do záložek přidá uspořádání vašeho seznamu skladeb do záložek s rozvrženími, na což se lze podívat ve správci záložek.

Kopírovat záložku se současným pohledem do schránky zkopíruje adresu (URL) rozvržení seznamu skladeb Amarok do schránky, což se dá využít pro zazálohování rozvržení vašeho seznamu skladeb.

Funkce seznamu skladeb

Spodní proužek seznamu skladeb

Spodní proužek pole se seznamem skladeb poskytuje různé dodatečné možnosti, jak zacházet se seznamem skladeb.

Ikona Činnost
Hi48-action-clear-playlist-amarok.png Prázdný seznam skladeb všech seznamů skladeb, alb a skladeb.
Document-save.png Uložit seznam skladeb. Klepnutí pravým tlačítkem myši pro jeho přejmenování, výchozí je datum jako název. Klepnutí levým tlačítkem myši pro vyvolání nabídky pro uložení seznamu skladeb, pro uložení souboru se seznamem skladeb namísto do databáze na pevný disk.
Edit-undo.png Zpět vaše poslední úpravy seznamu skladeb.
Edit-redo.png Znovu vaše poslední vrácení úprav seznamu skladeb zpět.
Hi48-action-music-amarok.png Projíždí seznam skladeb ke skladbě, která se nyní přehrává a zvýrazní ji — užitečné pro velké seznamy skladeb.
Hi48-action-media-standard-track-progression-amarok.png Nastavit režim přehrávání: opakovat skladby, náhodné pořadí, upřednostňovat zřídka hrané atd.
Hi48-action-edit-playlist-queue.png Upravit řadu seznamu skladeb; skladby přehrávané jako první, předtím než seznam skladeb pokračuje. Více o správci řady.
Nabídka pro uložení seznamu skladeb
Nabídka pro uložení seznamu skladeb

Klepnutí levým tlačítkem myši na Icon-document-save.png pro vyvolání nabídky Uložit seznam skladeb, aby byl soubor se seznamem skladeb namísto do databáze uložen na pevný disk.

Postup skladby
Nabídka pro postup skladby

Nabídka Postup skladby vám umožňuje měnit pořadí, ve kterém Amarok postupuje skrz skladby ve vašem seznamu skladeb.


Horní polovina nabídky uvádí volby pro opakování — zda se mají písně opakovat podle skladby, alba nebo seznamu skladeb; kdežto dolní polovina nabídky uvádí pořadí, ve kterém se skladby přehrávají — v náhodném pořadí nebo podle oblíbenosti. Je možné zvolit jen jeden druh postupu, tj. nemůžete vybrat zároveň náhodné opakování skladby a seznamu skladeb.

Upřednostňování
Nabídka pro upřednostňování v seznamu skladeb

Upřednostňování je novátorská postup, jak určit, která další skladba se bude přehrávat v režimu náhodného výběru. Další skladbu k přehrání lze stanovit v závislosti na výsledku skladeb vzešlém z přehrávání (měřítko toho, jak často jsou hrány), na jejich hodnocení uživatelem, nebo na základě toho, že nebyly nedávno přehrávány.This page was last edited on 26 August 2013, at 11:36. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.