Amarok/Manual/Organisering/Samling/Arbejdet med medieenheder

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 11:43, 30 July 2013 by Claus chr (talk | contribs) (Created page with "* begrænset understøttelse af enheder, som bruger MTP-protokollen. Understøttelse af de nye Android-enheder er i øjebligget implementeret til næste udgave af '''Amarok'''.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Arbejdet med medieenheder

Brug Amarok til at spille musik fra medieenheder så som MTP-enheder, iPods og USB-enheder i almindelighed.

Tilslut medieenheder

Tilslut din medieenhed ved hjælp af USB-kablet. Enhedsbekendtgørelsesappletten i KDE vil automatisk dukke op med en liste over alle tilgængelige medieenheder. Klik på for at tilgå dine enhed.

Spil musik fra medieenheden

Du kan også vente til din enhed dukker op i Amarok, hvilket kan vare fra et par sekunder til et eller flere minutter, mens enheden scannes for musikspor. Indtil det er overstået vil vfat-enheden vise 0 spor.

Efter scanningen vil Amarok vise alle musikspor, som findes på medieenheden. Du kan flytte dem til Spilleliste for at afspille dem eller kopiere eller flytte til Lokale samling.

Håndtering af medier
Menupunkt Beskrivelse
Føj til spilleliste Føjer alle de markerede spor på medieenheden til Amaroks aktuelle spilleliste.
Erstat spilleliste Rydder Amaroks aktuelle spilleliste og tilføjer i stedet alle de markerede spor fra medieenheden.
Indstil enhed Åbner en dialogboks til at redigere tilvalg til denne enhed.
Kobl enhed fra Afmonterer enheden fra denne computer.
Kopiér til samling Kopierer alle de valgte spor til den lokale samling eller til andre tilsluttede medieenheder.
Flyt til samling Flytter alle de valgte spor til den lokale samling eller til andre tilsluttede medieenheder.
Flyt til affald Flytter alle de valgte spor fra medieenheden til skraldespanden.
Slet spor Sletter alle de valgte spor fra medieenheden.
Organisér filer Organiserer spor baseret på indstillingerne for enheden.
Redigér spordetaljer Åbner en dialogboks til at redigere detaljer for de valgte spor på medieenheden.


Løsning af problemer med understøttelse af medieenheder

Fra Amarok 2.8 skulle følgende enheder virke med Amarok:

  • De fleste medieafspillere, som forbindes via UMS-protokollen
  • iPods og iPhones, afhængigt af deres understøttelse af biblioteket libgpod. Status for dette afhænger af, hvilken version af dette bibliotek du har installeret på dit system; se mere om libgpod understøttelse på deres hjemmeside.
  • begrænset understøttelse af enheder, som bruger MTP-protokollen. Understøttelse af de nye Android-enheder er i øjebligget implementeret til næste udgave af Amarok.