Amarok/Manual/Oversigt/Oversigt over tastaturgenveje/Amaroks genveje

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 12:16, 22 July 2013 by Claus chr (talk | contribs) (Created page with "| Kopiér den aktuelt spillende kunstner og titel til klippebordet || <keycap>Ctrl + C</keycap>")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Amaroks genveje

Kontrollér Amarok ved hjælp af tastaturgenveje, som er kombinationer af taster, som hver kontrollerer en specifik handling. Amarok har standardgenveje, men du kan også definere dine egne.

Standardgenveje
Handling Genvej
Forøg lydstyrken +
Formindsk lydstyrken -
Edit Details of Currently Selected Track Ctrl + E
Søg i spilleliste Ctrl + J
Bland spilleliste Ctrl + H
Afspil medie... Ctrl + O
Spil/pause Space
Previous Browser Backspace
Kopiér den aktuelt spillende kunstner og titel til klippebordet Ctrl + C
Sæt spor i kø Ctrl + D
Afslut Ctrl + Q
Gendan Ctrl + Shift + Z
Seek Forward By 2 seconds* Ctrl + Right
Seek Forward By 10 seconds* Right
Seek Forward By 60 seconds* Shift + Right
Seek Backward By 2 seconds* Ctrl + Left
Seek Backward By 10 seconds* Left
Seek Backward by 60 seconds* Shift + Left
Aktivér søgelinje Ctrl + F
Slå fuldskærm til/fra Ctrl + Shift + F
Fortryd Ctrl + Z
Gem spilleliste Ctrl + S
Markér alt Ctrl + A
Omdøb F2

* Disse varigheder kan indstilles i amarokrc

Hvordan man definerer genveje

Du kan definere genveje fra Indstillinger -> Indstil genveje..., hvor du kan ændre genveje eller lave nye.

Hvordan man bruger Indstil genveje...

Knap Beskrivelse
Søg Søg blandt handlinger og genveje.
Detaljer Tilføj, fjern og få mere information om genvejsskemaer.
Gendan standardindstillinger Gendan alle tilpassede genveje til deres standardindstilling.
Udsktiv Udskriv listen med genveje.
O.k. Gem alle ændringer.
Annullér Luk vinduet uden at gemme ændringerne.

Når du vælger en handling, så åbnes et undervindue, hvor du kan vælge imellem to radioknapper, Standard og Brugerdefineret. Hvis du vælger Standard, så bruges standardgenvejen. Hvis du vælger Brugerdefineret, så kan du indstille og bruge din egen genvej for denne handling.