Amarok/Manual/Oversigt/Amaroks menuer/Menuen Amarok

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 08:56, 5 July 2013 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Menuen Amarok

Nogle af de almindelige handlinger i Amarok findes her; mest, hvad der har med afspilning af medier at gøre.

Indhold

Menuen Amarok
Menupunkt Beskrivelse Genvej
Afspil medie... Åbn en mediefil til afspilning. Ctrl + O
Forige spor Hop tilbage til det senest afspillede spor i denne session.
Spil/Pause Starter eller stopper midlertidigt afspilning af den aktuelle mediefil. Mellemrum
Stop Stopper al igangværende afspilning.
Stop efter aktuelt spor Venter til det aktuelle spor er slut før afspilning stoppes. Dette er nyttigt i forbindelse med spillelister
Næste spor Spring til den næste mediefil i spillelisten.
Afslut Afslutter Amarok. Ctrl + Q