Digikam/Basic RAW Processing/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

15 June 2013

16 April 2013

  • curprev 13:4513:45, 16 April 2013Abella talk contribs 4,852 bytes +83 Created page with "Finalment, la fotografia podria utilitzar alguna definició, de manera que escolliu <menuchoice>Realça -> Defineix</menuchoice>, ajustant el nivell de nitidesa utilitzant el ..."
  • curprev 13:3813:38, 16 April 2013Abella talk contribs 4,769 bytes +1 No edit summary
  • curprev 13:3713:37, 16 April 2013Abella talk contribs 4,768 bytes 0 No edit summary
  • curprev 13:3613:36, 16 April 2013Abella talk contribs 4,768 bytes +164 Created page with "El següent pas és l'eina de reducció de soroll (<menuchoice>Realça -> Reducció de soroll</menuchoice>). Mentre que la configuració per omissió de la reducció de soroll..."
  • curprev 13:1313:13, 16 April 2013Abella talk contribs 4,604 bytes +111 Created page with "Encara que la Canon PowerShot S90 va fer un treball respectable produint una imatge ben exposada, la fotografia té unes àrees una mica subexposades. La manera més senzilla ..."
  • curprev 13:0213:02, 16 April 2013Abella talk contribs 4,493 bytes +149 Created page with "La primera tasca consisteix en reparar la distorsió de la lent. Atès que la biblioteca LenFun utilitzada per '''digiKam''' per a la correcció automàtica de la lent no té ..."
  • curprev 12:5312:53, 16 April 2013Abella talk contribs 4,344 bytes +70 Created page with "Abans de començar, assegureu-vos que '''digiKam''' està configurat per obrir fitxers RAW en el mode de 16 bits utilitzant les preferències per omissió. Per això, escolliu..."
  • curprev 12:4512:45, 16 April 2013Abella talk contribs 4,274 bytes +57 Created page with "Per aquest projecte, utilitzarem una fotografia de la famosa catedral de la Sagrada Família a Barcelona, ​​Espanya (podeu descarregar el fitxer RAW des de [https://www.bo..."

11 April 2013