User:Abella

Pàgina de l'usuari abella | Abella user page

De la Viquipèdia: L'idioma català (català).
De la Wikipedia: El idioma catalán (castellano).
From Wikipedia: The Catalan language (english).

Missatge «ca»:

Hola gent

Som pensat en iniciar la traducció d'aquesta llar d'usuaris. No hi he pensat gaire més.

Per als que no em coneixeu podeu trobar informació sobre mi a l'Equip de traducció del KDE al català. Esteu convidats a apropar-vos-hi.

Soc un usuari compromès en tenir programari en la meua llengua bla, bla, bla...

Aquestes pàgines són interessants doncs l'arrel -en anglès- es manté actualitzada amb gran facilitat. I les traduccions. Bé. Aquestes depenen més de quants siguem revisant les pàgines.

Desperta teclat!

Message «en»:

Hi people

We thought of starting the translation of this home's users. I have not thought much more.

For those who do not know me can find information about me to the KDE Catalan Translation Team. You are invited to bring you there.

I'm an user engaged in having software in my language blah, blah, blah ...

These pages are interesting then the root -in English- keeps updated with great ease. And the translations. Good. These depend more than how many are reviewing the pages.

Wakes up keyboard!

El nostre equip de traducció | Our Translation Team

Per a saber més guaiteu la pàgina Translation Workflow/Catalan.
For more information see the page Translation Workflow/Catalan.

This page was last edited on 8 April 2011, at 20:26. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.