Digikam/MetadataToRaw/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 January 2021

6 December 2013

12 April 2012

7 April 2012

  • curprev 15:3215:32, 7 April 2012Abella talk contribs 1,680 bytes +19 Created page with "Veure la captura de pantalla a continuació."
  • curprev 15:3215:32, 7 April 2012Abella talk contribs 1,661 bytes +48 Created page with "A continuació veureu el menú de configuracions. A la part esquerra seleccioneu <menuchoice>Metadades</menuchoice> i activeu l'opció <menuchoice>Si és possible, escriu les met..."
  • curprev 15:2915:29, 7 April 2012Abella talk contribs 1,613 bytes +9 Created page with "Des del menú principal aneu a <menuchoice>Arranjament -> Configura digiKam</menuchoice>"
  • curprev 15:2815:28, 7 April 2012Abella talk contribs 1,604 bytes +8 Created page with "Per tal d'activar l'escriptura de les metadades als fitxers RAW, cal que modifiqueu la configuració de '''digiKam'''."
  • curprev 15:2715:27, 7 April 2012Abella talk contribs 1,596 bytes +36 Created page with "Quan afegiu més etiquetes i comentaris a les metadades d'una imatge necessitareu desar-la. Si teniu un munt de fitxers RAW, '''digiKam''' també us dóna l'opció d'escriure les..."
  • curprev 15:2415:24, 7 April 2012Abella talk contribs 1,560 bytes +38 Created page with "La majoria de les aplicacions de gestió d'imatges us permeten afegir i eliminar metadades personalitzades als vostres fitxers. Aquest plantejament és fàcil utilitzant fitxers ..."
  • curprev 15:2115:21, 7 April 2012Abella talk contribs 1,522 bytes +38 Created page with "Gairebé totes les imatges contenen metadades i aquestes dades contenen tots els ajustaments que heu utilitzat per crear la imatge. Aquests inclouen la velocitat d'obturació, ob..."
  • curprev 15:1815:18, 7 April 2012Abella talk contribs 1,484 bytes +42 Created page with "{{Warning/ca|1=«nn» va escriure: Sorgiran problemes amb les sumes de verificació dels fitxers RAW, ja que probablement no seran vàlides després d'escriure les etiquetes.}}"

6 April 2012