Jargon File/da: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

20 November 2022

  • curprev 09:3909:39, 20 November 2022Claus chr talk contribs 11,213 bytes +8 Created page with "!Hamburgermenu |Et ikon i form af 3 vandrette linjer (eller punkter) lodret over hinanden. Det åbner en menu med kommandoer eller indstillingsmuligheder. |"

18 November 2022

31 October 2020

6 September 2020

6 July 2020

25 June 2019

11 February 2018

10 February 2018

25 January 2018

26 November 2017

26 September 2017

25 September 2017

21 February 2015

8 June 2013

18 March 2013

5 January 2013

22 December 2012

23 November 2012

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)