KDevelop4/Manual/Byg (kompilér) projekter med dine egne makefiler

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 06:03, 8 January 2015 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Byg (kompilér) projekter med dine egne makefiler

Mange projekter beskriver, hvordan kildefiler skal kompileres (og hvilke filer, der skal kompileres når en kilde- eller headerfil ændres) i Makefiler, som fortolkes af programmet make (se for eksempel GNU make). For enkle projekterer det ofte ret let at lave sådan en fil i hånden. Større projekter integrerer ofte deres makefiler med GNU autotools (autoconf, autoheader, automake). I dette afsnit vil vi simpelthen antage at du har en Makefile til dit projekt og vil lære KDevelop at arbejde sammen med den.

Note

KDevelop 4.x kender ikke til GNU autotools mens dette skrives. Hvis dit projekt bruger dem, så bliver du selv nødt til at køre ./configure eller andre relaterede kommandoer på en kommandolinje. Hvis du ønsker at gøre dette inde fra KDevelop, så åbn værktøjet Konsole (føj det til hovedvinduets kant om nødvendigt ved at vælge menuen Vindue -> Tilføj værktøjsvisning...); det giver dig en skalvinduesvisning. Kør så ./configure på kommandolinjen i denne visning.


Det første skridt er at lære KDevelop om mål i dine Makefiler. Der er to måder at gøre det på: du kan angive individuelle Makefile-mål og du kan vælge en gruppe af mål, som du ofte vil bygge. Til begge fremgangsmåder åbnes værktøjet Projekter ved at klikke på knappen Projekter i hovedvinduets kant (se ovenfor, hvordan du tilføjer knappen, hvis den ikke allerede er der). Værktøjsvisningen Projekter har to dele: den øverste halvdel med titlen Projekter indeholder en liste med alle dine projekter og lader dig udvide det underliggende mappetræ. Den nederste del med titlen Projektvalg indeholder en liste med de projekter, som vil blive bygget, hvis du vælger menuen Projekt -> Byg valgte eller taster F8. Dette kommer vi tilbage til nedenfor.

Byg individuelle Makefile-mål

I den øverste del af projektvisningen udvider du undertræet for et projekt, lad os sige det, for hvilket du vil bygge et bestemt Makefile-mål. Dette vil give dig ikoner for (i) mapper i dette projekt, (ii) filer i projektets topniveau-mappe og (iii) Makefile-mål, som KDevelop kan finde. Disse kategorier vises i billedet til højre. Bemærk, at KDevelop til en vis grad forstår Makefile-syntaks og derfor kan vise dig mål, som er defineret Makefilen (selvom denne forståelse er begrænset, hvis målene er sammensatte eller implicitte).

For at bygge et af målene i listen højre-klikker du på det og vælger Byg: Gør du for eksempel det på målet "clean", så udføres kommandoen "make clean". Du kan se det ske i undervinduet med titlen Byg, som dukker op og viser dig kommandoen og dens output. (Dette vindue svarer til værktøjet Byg, så du kan lukke det og senere genåbne det ved at bruge værktøjsknappen Byg i hovedvinduets kant. Dette vises nederst til højre i billedet.)

Vælg en samling af Makefile-mål til gentagen bygning

Det bliver hurtigt trættede at højreklikke på individuelle Makefile-mål hver gang du vil bygge noget. I stedet vil vi gerne have individuelle mål for et eller flere projekter i sessionen, som vi kan bygge igen og igen uden for meget arbejde med musen. Her kommer begrebet "Byg måludvalg" ind i billedet: det er en samling af Makefile-mål, som bliver bygget et for et når du klikker på knappen Byg valgte i værktøjslisten foroven, vælger menuen Projekt -> Byg valgte eller taster F8.

Listen af valgte Makefile-mål vises i den nederste halvdel af værktøjsvisningen Projekter. Som standard indeholder udvalget alle projekter, men du kan ændre dette. Hvis din liste af projekter for eksempel indeholder tre projekter (et basisbibliotek L og to programmer A og B), men du i øjeblikket kun arbejder på projekt A, så kan du fjerne projekt B fra udvalgslisten ved at fremhæve det i udvalgslisten og klikke på knappen . Desuden vil du nok sikre dig, at biblioteket L bliver bygget før projekt A ved at flytte emnerne i udvalgslisten op og ned ved brug af knapperne til højre for listen. Du kan også føje et bestemt Makefile-mål til liste ved at højreklikke på det og vælge Tilføj til buildset eller blot fremhæve det og klikke på knappen lige over listen af valgte mål.

KDevelop lader dig indstille, hvad den skal gøre, når du bygge udvalget. Til dette bruges menuen Projekt -> Åben indstillinger.... Der kan du for eksempel vælge antallet af samtidige jobs, som "make" skal udføre — hvis din computer fx har 8 processorkerner, så vil det være nyttigt at skrive 8 i dette felt. I denne dialog er Standard make-mål et Makefile-mål, som bruges til alle mål i udvalget.

Hvad gør man med fejlmeddelelser

Hvis kompileren støder på en fejlmeddelelse, så skal du blot klikke på linjen med fejlmeddelelsen for at få editoren til at hoppe til den linje (og position, hvis den er tilgængelig), hvor fejlen blev rapporteret. Afhængigt af fejlmeddelelsen kan KDevelop også foreslå forskellige ting, der kan rette fejlen, for eksempel at erklære hidtil uerklærede variable, hvis et ukendt symbol blev fundet.