Difference between revisions of "KDevelop5/Manual/Building (compiling) projects with custom Makefiles/da"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
(Updating to match new version of source page)
 
(3 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 19: Line 19:
 
=== Vælg en samling af Makefile-mål til gentagen bygning ===
 
=== Vælg en samling af Makefile-mål til gentagen bygning ===
  
Right-clicking on individual Makefile targets every time you want to build something will quickly get old. Rather, we'd like to have individual targets for one or more of the projects in the session that we can repeatedly build without much mouse work. This is where the concept of "Build target selections" comes in: it is a collection of Makefile targets that are built one-after-the-other whenever you hit the <menuchoice>Build selection</menuchoice> button in the button list at the top, select the <menuchoice>Project -> Build selection</menuchoice> menu item, or
+
Det bliver hurtigt trættede at højreklikke på individuelle Makefile-mål hver gang du vil bygge noget. I stedet vil vi gerne have individuelle mål for et eller flere projekter i sessionen, som vi kan bygge igen og igen uden for meget arbejde med musen. Her kommer begrebet "Byg måludvalg" ind i billedet: det er en samling af Makefile-mål, som bliver bygget et for et når du klikker på knappen <menuchoice>Byg valgte</menuchoice> i værktøjslisten foroven, vælger menuen <menuchoice>Projekt -> Byg valgte</menuchoice> eller taster <keycap>F8</keycap>.
hit the <keycap>F8</keycap> function key.
+
  
The list of selected Makefile targets is shown in the bottom half of the '''Projects''' tool view.
+
Listen af valgte Makefile-mål vises i den nederste halvdel af værktøjsvisningen '''Projekter'''. Som standard indeholder udvalget alle projekter, men du kan ændre dette. Hvis din liste af projekter for eksempel indeholder tre projekter (et basisbibliotek L og to programmer A og B), men du i øjeblikket kun arbejder på projekt A, så kan du fjerne projekt B fra udvalgslisten ved at fremhæve det i udvalgslisten og klikke på knappen {{Minus}}. Desuden vil du nok sikre dig, at biblioteket L bliver bygget før projekt A ved at flytte emnerne i udvalgslisten op og ned ved brug af knapperne til højre for listen. Du kan også føje et bestemt Makefile-mål til liste ved at højreklikke på det og vælge <menuchoice>Tilføj til buildset</menuchoice> eller blot fremhæve det og klikke på knappen {{Plus}} lige over listen af valgte mål.
By default, the selection contains all projects, but you can change that. For example, if your list of projects contains three projects (a base library L and two applications A and B), but you're currently only working on project A, then you may want to remove project B from the selection by highlighting it in the selection and hitting the {{Minus}} button. Furthermore, you probably want to make sure that the library L is built before  project A by moving entries in the selection up and down using the buttons to the right of the list. You can also get a particular Makefile target into the selection by right-clicking onto it and selecting <menuchoice>Add to buildset</menuchoice>, or just highlighting it and hitting the {{Plus}} button just above the list of selected targets.
+
  
'''KDevelop''' allows you to configure what to do whenever you build the selection. To this end, use the menu item <menuchoice>Project -> Open configuration</menuchoice>. There, you can for example select the number of simultaneous
+
'''KDevelop''' lader dig indstille, hvad den skal gøre, når du bygge udvalget. Til dette bruges menuen <menuchoice>Projekt -> Åben indstillinger...</menuchoice>. Der kan du for eksempel vælge antallet af samtidige jobs, som "make" skal udføre &mdash; hvis din computer fx har 8 processorkerner, så vil det være nyttigt at skrive 8 i dette felt. I denne dialog er <menuchoice>Standard make-mål</menuchoice> et Makefile-mål, som bruges til ''alle'' mål i udvalget.
jobs "make" should execute &mdash; if your computer has, say, 8 processor cores, then entering 8 in this field would be a useful choice. In this dialog, the <menuchoice>Default make target</menuchoice> is a Makefile target used for ''all'' targets in the selection.
+
 
<span id="What to do with error messages"></span>
 
<span id="What to do with error messages"></span>
=== What to do with error messages ===
+
=== Hvad gør man med fejlmeddelelser ===
  
If the compiler encounters an error message, simply click on the line with the error message or use Navigation - Jump to Next Outputmark item in the main menu and the editor will jump to the line (and if available column) where the error was reported. Depending on the error message, '''KDevelop''' may also offer you several possible actions to fix the error, for example by declaring a previously undeclared variable if an unknown symbol was found.
+
If the compiler encounters an error message, simply click on the line with the error message or use the <menuchoice>Navigation -> Jump to Next Outputmark</menuchoice> item in the main menu and the editor will jump to the line (and if available column) where the error was reported. Depending on the error message, '''KDevelop''' may also offer you several possible actions to fix the error, for example by declaring a previously undeclared variable if an unknown symbol was found.
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
| prevpage=Special:MyLanguage/KDevelop4/Manual/Code_generation_with_templates | nextpage=Special:MyLanguage/KDevelop4/Manual/Running_programs
+
| prevpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Code_generation_with_templates | nextpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Running_programs
| prevtext=Code generation with templates | nexttext=Running programs
+
| prevtext=Kodegenerering med skabeloner | nexttext=Kør programmer
| index=Special:MyLanguage/KDevelop4/Manual | indextext=Back to menu
+
| index=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual | indextext=Indholdsfortegnelse
 
}}
 
}}
  
[[Category:Development]]
+
[[Category:Udvikling/da]]

Latest revision as of 16:00, 7 January 2018

Other languages:
dansk • ‎English • ‎українська

Byg (kompilér) projekter med dine egne makefiler

Mange projekter beskriver, hvordan kildefiler skal kompileres (og hvilke filer, der skal kompileres når en kilde- eller headerfil ændres) i Makefiler, som fortolkes af programmet make (se for eksempel GNU make). For enkle projekterer det ofte ret let at lave sådan en fil i hånden. Større projekter integrerer ofte deres makefiler med GNU autotools (autoconf, autoheader, automake). I dette afsnit vil vi simpelthen antage at du har en Makefile til dit projekt og vil lære KDevelop at arbejde sammen med den.

Note-box-icon.png
 
Note
KDevelop 4.x kender ikke til GNU autotools mens dette skrives. Hvis dit projekt bruger dem, så bliver du selv nødt til at køre ./configure eller andre relaterede kommandoer på en kommandolinje. Hvis du ønsker at gøre dette inde fra KDevelop, så åbn værktøjet Konsole (føj det til hovedvinduets kant om nødvendigt ved at vælge menuen Vindue -> Tilføj værktøjsvisning...); det giver dig en skalvinduesvisning. Kør så ./configure på kommandolinjen i denne visning.


Det første skridt er at lære KDevelop om mål i dine Makefiler. Der er to måder at gøre det på: du kan angive individuelle Makefile-mål og du kan vælge en gruppe af mål, som du ofte vil bygge. Til begge fremgangsmåder åbnes værktøjet Projekter ved at klikke på knappen Projekter i hovedvinduets kant (se ovenfor, hvordan du tilføjer knappen, hvis den ikke allerede er der). Værktøjsvisningen Projekter har to dele: den øverste halvdel med titlen Projekter indeholder en liste med alle dine projekter og lader dig udvide det underliggende mappetræ. Den nederste del med titlen Projektvalg indeholder en liste med de projekter, som vil blive bygget, hvis du vælger menuen Projekt -> Byg valgte eller taster F8. Dette kommer vi tilbage til nedenfor.

Byg individuelle Makefile-mål

I den øverste del af projektvisningen udvider du undertræet for et projekt, lad os sige det, for hvilket du vil bygge et bestemt Makefile-mål. Dette vil give dig ikoner for (i) mapper i dette projekt, (ii) filer i projektets topniveau-mappe og (iii) Makefile-mål, som KDevelop kan finde. Disse kategorier vises i billedet til højre. Bemærk, at KDevelop til en vis grad forstår Makefile-syntaks og derfor kan vise dig mål, som er defineret Makefilen (selvom denne forståelse er begrænset, hvis målene er sammensatte eller implicitte).

Kdevelop-1a.png

For at bygge et af målene i listen højre-klikker du på det og vælger Byg: Gør du for eksempel det på målet "clean", så udføres kommandoen "make clean". Du kan se det ske i undervinduet med titlen Byg, som dukker op og viser dig kommandoen og dens output. (Dette vindue svarer til værktøjet Byg, så du kan lukke det og senere genåbne det ved at bruge værktøjsknappen Byg i hovedvinduets kant. Dette vises nederst til højre i billedet.)

Vælg en samling af Makefile-mål til gentagen bygning

Det bliver hurtigt trættede at højreklikke på individuelle Makefile-mål hver gang du vil bygge noget. I stedet vil vi gerne have individuelle mål for et eller flere projekter i sessionen, som vi kan bygge igen og igen uden for meget arbejde med musen. Her kommer begrebet "Byg måludvalg" ind i billedet: det er en samling af Makefile-mål, som bliver bygget et for et når du klikker på knappen Byg valgte i værktøjslisten foroven, vælger menuen Projekt -> Byg valgte eller taster F8.

Listen af valgte Makefile-mål vises i den nederste halvdel af værktøjsvisningen Projekter. Som standard indeholder udvalget alle projekter, men du kan ændre dette. Hvis din liste af projekter for eksempel indeholder tre projekter (et basisbibliotek L og to programmer A og B), men du i øjeblikket kun arbejder på projekt A, så kan du fjerne projekt B fra udvalgslisten ved at fremhæve det i udvalgslisten og klikke på knappen Icon-list-remove.png. Desuden vil du nok sikre dig, at biblioteket L bliver bygget før projekt A ved at flytte emnerne i udvalgslisten op og ned ved brug af knapperne til højre for listen. Du kan også føje et bestemt Makefile-mål til liste ved at højreklikke på det og vælge Tilføj til buildset eller blot fremhæve det og klikke på knappen Icon-list-add.png lige over listen af valgte mål.

KDevelop lader dig indstille, hvad den skal gøre, når du bygge udvalget. Til dette bruges menuen Projekt -> Åben indstillinger.... Der kan du for eksempel vælge antallet af samtidige jobs, som "make" skal udføre — hvis din computer fx har 8 processorkerner, så vil det være nyttigt at skrive 8 i dette felt. I denne dialog er Standard make-mål et Makefile-mål, som bruges til alle mål i udvalget.

Hvad gør man med fejlmeddelelser

If the compiler encounters an error message, simply click on the line with the error message or use the Navigation -> Jump to Next Outputmark item in the main menu and the editor will jump to the line (and if available column) where the error was reported. Depending on the error message, KDevelop may also offer you several possible actions to fix the error, for example by declaring a previously undeclared variable if an unknown symbol was found.


This page was last modified on 7 January 2018, at 16:00. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.