(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(35 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
{|style="text-align:center"
 
{|style="text-align:center"
|[[Image:Kmail-kde4.png|thumb|265px|[[KMail/pl|KMail]] &mdash; powitanie]]|| '''<span class="mw-translate-fuzzy">
+
|[[Image:Kmail-kde4.png|thumb|265px|[[KMail/pl|KMail]] - ekran powitalny]]|| '''KMail jest składnikiem [[Special:myLanguage/Kontact|Kontact]], odpowiedzialnym za zarządzanie pocztą e-mail.'''
[[KMail/pl|KMail]] jest składnikiem użytku [[Kontact/pl|Kontact]], zespolonego zarządcy informacji osobistych środowiska [[Special:myLanguage/Welcome to KDE User Base|KDE]].
 
</span>'''
 
 
|}
 
|}
  
 
== Główne cechy ==
 
== Główne cechy ==
  
<span class="mw-translate-fuzzy">
+
* Supports the standard mail protocols IMAP, POP3 and [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP].
* obsługa standardowych protokołów IMAP, POP3 i [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP];
+
* Supports authentication via NTLM (Microsoft Windows) and GSSAPI (Kerberos)
* obsługa uwierzytelniania poprzez protokoły NTLM (Microsoft Windows) i GSSAPI (Kerberos);
+
* Supports plain text and secure logins, using SSL and TLS.
* obsługa zgłaszania otwartego i zabezpieczonego przy pomocy protokołów SSL i TLS;
+
* Integration of international character sets
* wbudowana znajomość międzynarodowych zestawów znaków;
+
* Spell-checking (as-you-type and on demand)
* wprawdzanie pisowni (w trakcie pisania i na żądanie);
+
* Native support for inline OpenPGP, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]], and S/MIME.
* wbudowane rozpoznawanie podpisów OpenPGP, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/ MIME]] ​​i S/MIME;
+
* Reading and writing of HTML mail.
* odczyt i zapis poczty HTML;
+
* Ability to display plain text only from an HTML mail.
* zdolność wyświetlania nie oznaczonej treści z&nbsp;wiadomości HTML;
+
* Allows you to receive and accept invitations.
* odbieranie i przyjmowanie zaproszeń;
+
* Integration with popular spam checkers, e.g. SpamAssassin, Bogofilter, etc.
* podłączanie popularnych wykrywaczy obrzutki, np. SpamAssassin, Bogofilter itp;
+
* An optional spam probability meter can be displayed
* opcjonalne wyświetlanie miernika wiarygodności przekazu;
+
* Powerful search and filter abilities
* bogate możliwości wyszukiwania i odcedzania;
+
* [[Special:myLanguage/KMail/Import Options|Import Options]] for many other clients/formats.
* wczytywanie skrzynek pocztowych z&nbsp;wielu innych użytków;
+
* Searching in IMAP folders fully supported
* pełna obsługa wyszukiwania w&nbsp;katalogach IMAP;
+
* Highly integrated with other Kontact components
* wysoki poziom zespolenia z&nbsp;innymi składniki użytku [[Special:myLanguage/Kontact|Kontact]];
+
* Encrypted password saving in [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]]
* przechowywanie utajnionego hasła w&nbsp;[[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|Portfelu KDE]].
+
* Several [[Special:myLanguage/KMail/Backup Options|Backup Options]]
</span>
 
  
===Other Features===
+
===Inne cechy===
  
* Flagging and tagging of messages to aid sorting and recovery of information
+
* Flagowanie i tagowanie wiadomości dla ułatwienia sortowania i odzyskiwania wiadomości
* Supports mailing list management features
+
* Wspiera funkcje zarządzania listami mailingowymi
* Can replace text smilies with emoticons
+
* Może zamieniać tekstowe emotikony graficznymi
* Displays the sender's picture or avatar if present in the address book
+
* Wyświetla zdjęcie lub awatar odbiorcy jeżeli znajduje się w książce kontaktowej
* Supports X-Face (b/w pictures in messages)
+
* Wspiera X-Face (czarno-białe obrazki w wiadomościach)
* Compression of attachments
+
* Kompresja załączników
  
=== Groupware ===
+
=== Praca grupowa ===
  
KMail supports ''[http://en.wikipedia.org/wiki/groupware Groupware]'' functionality. You can receive invitations from colleagues and accept them. As you accept them, they are entered into your calendar. To view your calendar, start [[Special:myLanguage/KOrganizer|KOrganizer]] or [[Special:myLanguage/Kontact|Kontact]].
+
KMail posiada funkcję ''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie_do_pracy_grupowej pracy grupowej]''. Możesz otrzymywać i akceptować zaproszenia od współpracowników. Po akceptacji zastaną one dodane do Twojego kalendarza. Aby zobaczyć swój kalendarz uruchom [[Special:myLanguage/KOrganizer|KOrganizer]] lub [[Special:myLanguage/Kontact|Kontact]].
  
== Screenshots==
+
== Zrzuty ekranu ==
  
See [[Special:myLanguage/KMail/Screenshots|this page]] for several views.
+
Aby zobaczyć więcej odwiedź [[Special:myLanguage/KMail/Screenshots|tą stronę]].
  
 +
== Tutorials ==
  
==Where to Get==
+
===Using KMail===
 +
*[[Special:myLanguage/Kmail/Getting Started|Getting Started]]
 +
*[[Special:myLanguage/Kmail/Using Kmail General|Using Kmail General]]
 +
*[[Special:myLanguage/KMail/Import Options|Import Options]]
 +
*[[Special:myLanguage/KMail/Backup Options|Backup Options]]
 +
*[[Special:myLanguage/Kmail/Using Folders|Using Kmail Folders]]
 +
*[[Special:myLanguage/Kmail/Configuring Kmail|Configuring Kmail]]
  
 +
===KMail's Toolbox===
  
*Linux: See [[Special:myLanguage/KMail/Linux|this page]] for distribution options.
+
[[Special:myLanguage/KMail/Tools|Ta strona]] omawia następujące wątki:
  
*Windows: Available for download here: http://mirror.kolabsys.com/pub/upload/windows/
+
* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Mail_Import_Tools|Mail Import Tools]]
 +
* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Mail_Export_Tools|Mail Export Tools]]
 +
* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Addressbook_Import_Tools|Addressbook Import Tools]]
 +
* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Development_and_Security|Development and Security]]
 +
* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Anti-Spam_Tools|Anti-Spam Tools]]
 +
* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Other_Tools_and_Patches|Other Tools and Patches]]
  
 +
=== KMail and encryption ===
  
==KMail's Toolbox==
+
How to encrypt your mail with PGP or S/MIME?
  
[[Special:myLanguage/KMail/Tools|This page]] discusses the following issues -
+
* [[Special:myLanguage/KMail/PGP_MIME|KMail and PGP/MIME]]
 +
* [[Special:myLanguage/KMail/S_MIME|KMail and S/MIME]]
  
:* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Mail_Import_Tools|Mail Import Tools]]
+
==Kursy treningowe i dodatkowe informacje==
:* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Mail_Export_Tools|Mail Export Tools]]
 
:* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Addressbook_Import_Tools|Addressbook Import Tools]]
 
:* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Development_and_Security|Development and Security]]
 
:* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Anti-Spam_Tools|Anti-Spam Tools]]
 
:* [[Special:myLanguage/KMail/Tools#Other_Tools_and_Patches|Other Tools and Patches]]
 
  
==KMail and PGP<nowiki>/</nowiki>MIME==
+
* [[Special:myLanguage/KMail/Courses_Information_Openpgp|OpenPGP]]
  
[[Special:myLanguage/KMail/PGP_MIME|KMail and PGP/MIME]] discusses:
+
{{KontactInstall|KMail}}
:* Prerequisites
 
:* Installation of GnuPG
 
:* Setting up gpg-agent and
 
:* Checking that it works in KMail
 
  
==KMail and S<nowiki>/</nowiki>MIME==
+
==Grupa tworząca KMail==
  
[[Special:myLanguage/KMail/S_MIME|KMail and S/MIME]] discusses:
+
Lista większości twórców jest dostępna [[Special:myLanguage/KMail/Devs|tutaj]].
:* How to set up your ssl certificate so that it will be accepted into Kmail
 
  
==Training courses and external information==
+
== FAQ i wskazówki ==
  
:* [[Special:myLanguage/KMail/Courses_Information_Openpgp|OpenPGP]]
+
Aby ułatwić czytanie ten rozdział ma [[Special:myLanguage/KMail/FAQs_Hints_and_Tips|swoją własną stronę]].
  
==The Development Team==
+
== More Information ==  
  
A list of the many developers is available [[Special:myLanguage/KMail/Devs|here]].
+
* [https://docs.kde.org/trunk5/en/pim/kmail2/index.html KDE official documentation]
 +
* [https://kontact.kde.org/components/kmail.html Website]
 +
* [https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-pim/ Kde-pim mailing list]
 +
* [irc://freenode.net/#kontact #kontact] and [irc://freenode.net/#akonadi #akonadi] IRC channels on Freenode
  
== FAQs, Hints and Tips ==
+
[[Category:Biuro/pl]]
 
 
For ease of reading these have been moved to [[Special:myLanguage/KMail/FAQs_Hints_and_Tips|their own page]].
 
 
 
[[Category:Biuro/pl ]]
 
 
[[Category:Internet/pl]]
 
[[Category:Internet/pl]]

Latest revision as of 16:10, 31 January 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎አማርኛ • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎


KMail - ekran powitalny
KMail jest składnikiem Kontact, odpowiedzialnym za zarządzanie pocztą e-mail.

Główne cechy

 • Supports the standard mail protocols IMAP, POP3 and SMTP.
 • Supports authentication via NTLM (Microsoft Windows) and GSSAPI (Kerberos)
 • Supports plain text and secure logins, using SSL and TLS.
 • Integration of international character sets
 • Spell-checking (as-you-type and on demand)
 • Native support for inline OpenPGP, PGP/MIME, and S/MIME.
 • Reading and writing of HTML mail.
 • Ability to display plain text only from an HTML mail.
 • Allows you to receive and accept invitations.
 • Integration with popular spam checkers, e.g. SpamAssassin, Bogofilter, etc.
 • An optional spam probability meter can be displayed
 • Powerful search and filter abilities
 • Import Options for many other clients/formats.
 • Searching in IMAP folders fully supported
 • Highly integrated with other Kontact components
 • Encrypted password saving in KWallet
 • Several Backup Options

Inne cechy

 • Flagowanie i tagowanie wiadomości dla ułatwienia sortowania i odzyskiwania wiadomości
 • Wspiera funkcje zarządzania listami mailingowymi
 • Może zamieniać tekstowe emotikony graficznymi
 • Wyświetla zdjęcie lub awatar odbiorcy jeżeli znajduje się w książce kontaktowej
 • Wspiera X-Face (czarno-białe obrazki w wiadomościach)
 • Kompresja załączników

Praca grupowa

KMail posiada funkcję pracy grupowej. Możesz otrzymywać i akceptować zaproszenia od współpracowników. Po akceptacji zastaną one dodane do Twojego kalendarza. Aby zobaczyć swój kalendarz uruchom KOrganizer lub Kontact.

Zrzuty ekranu

Aby zobaczyć więcej odwiedź tą stronę.

Tutorials

Using KMail

KMail's Toolbox

Ta strona omawia następujące wątki:

KMail and encryption

How to encrypt your mail with PGP or S/MIME?

Kursy treningowe i dodatkowe informacje

Download

KMail is available in all major Linux distribution repositories, as tarballs, and soon a Flatpak version will also be available. Ancient versions were compatible with Windows, the Kontact team is looking for help to improve Windows support. For more information look at the Kontact download page.

Plasmadiscover.png
Installation Instructions
If you need help to install KMail, look at this tutorial about how to install KDE software.


Grupa tworząca KMail

Lista większości twórców jest dostępna tutaj.

FAQ i wskazówki

Aby ułatwić czytanie ten rozdział ma swoją własną stronę.

More Information


This page was last edited on 31 January 2019, at 16:10. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.