Revision history of "Kdenlive/Manual/Clip Menu/Stabilize/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 11:35, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (10,270 bytes) (+157). . (Created page with "У відео автор каже, що він не знає, для чого призначено параметр «shutter angle» (1:35) ... Кут затвора («Shutt...")
 • (cur | prev) 11:33, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (10,113 bytes) (+201). . (Created page with "'''crop''' — якщо цей пункт не буде позначено, на межі перетворених кадрів лишатимуться пікселі з по...")
 • (cur | prev) 11:32, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,912 bytes) (+106). . (Created page with "'''maxshift''' — максимальна відстань перенесення зображення у пікселях. Типове значення = –1 — без о...")
 • (cur | prev) 11:26, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,806 bytes) (+476). . (Created page with "'''smoothing''' — керує рівнем згладжування або стабілізації. Чим більшим буде значення згладжування,...")
 • (cur | prev) 11:10, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,330 bytes) (+190). . (Created page with "'''mincontrast''' — якщо контрастність буде нижчою за вказану, поле буде відкинуто. Діапазон значень —...")
 • (cur | prev) 10:55, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,140 bytes) (+299). . (Created page with "'''show''' — 0 = нічого не малювати, 1 або 2 = показувати поля і перетворення. Скористайтеся значенням 1...")
 • (cur | prev) 10:45, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,841 bytes) (+157). . (Created page with "'''stepsize''' — розмір кроку у процесі пошуку. Буде виконано сканування сусідньої області із розділь...")
 • (cur | prev) 10:37, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,684 bytes) (+245). . (Created page with "'''sharpen''' — збільшити різкість перетвореного зображення. Потужність збільшення різкості: 0: не зб...")
 • (cur | prev) 10:35, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,439 bytes) (+153). . (Created page with "'''invert''' — інвертувати перетворення. Типове значення = не позначено. Інвертування перетворення н...")
 • (cur | prev) 10:30, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,286 bytes) (+369). . (Created page with "'''shakiness''' — наскільки високим є тремтіння у відео? І наскільки швидкою є камера? 1: низьке тремтін...")
 • (cur | prev) 10:27, 26 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,917 bytes) (+226). . (Created page with "'''zoom''' — додаткове масштабування під час перетворення. Значення масштабу у відсотках > 0 = збільш...")
 • (cur | prev) 13:13, 24 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,691 bytes) (+57). . (Created page with "Демонстрацію відмінностей наведено [http://public.hronopik.de/vid.stab/files/skiing_veryshaky_short_vs_longsmoothing_above.ogv тут] (вго...")
 • (cur | prev) 13:12, 24 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,634 bytes) (+179). . (Created page with "'''relative''' — Не позначено = абсолютне перетворення (не використовуйте). Позначено = відносне перет...")
 • (cur | prev) 13:11, 24 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,455 bytes) (+286). . (Created page with "'''algo''' = використаний алгоритм. Позначено = малі поля вимірювання. Типове значення = позначено. Зн...")
 • (cur | prev) 13:02, 24 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,169 bytes) (+187). . (Created page with "'''accuracy''' = точність визначення тремтіння. Має бути >= коефіцієнта «shakiness». 1: низький рівень (швидк...")
 • (cur | prev) 13:00, 24 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,982 bytes) (+304). . (Created page with "'''optzoom''' = використовувати оптимальне масштабування (обчислене на основі перетворень). Призводи...")
 • (cur | prev) 12:56, 24 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,678 bytes) (+103). . (Created page with "У версіях '''Kdenlive''' 0.9.8 та раніших було передбачено два різних способи стабілізації: vstab та transcode....")
 • (cur | prev) 12:27, 24 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,575 bytes) (+153). . (Created page with "За допомогою цієї можливості можна застосувати алгоритми стабілізації зображення, які дещо зм...")
 • (cur | prev) 12:26, 24 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,422 bytes) (+207). . (Created page with "Цим пунктом меню можна скористатися за допомогою Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree#Project Tree -...")
 • (cur | prev) 15:38, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,215 bytes) (+94). . (Created page with "frame|left|Діалогове вікно перекодування у версії 0.9.2 Цей пункт меню мав назв...")
 • (cur | prev) 15:37, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,121 bytes) (+82). . (Created page with "У цьому підручнику показано, як скористатися можливістю стабілізації у версії vstab:")
 • (cur | prev) 15:37, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,039 bytes) (+74). . (Created page with "Цю реалізацію засновано на [http://vstab.sourceforge.net/ цьому коді]. Нею не можна скористатися у версіях kdenli...")
 • (cur | prev) 15:36, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,965 bytes) (+28). . (Created page with "===== Стабілізувати (vstab) — версія <=0.9.8 =====")
 • (cur | prev) 19:04, 11 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,937 bytes) (+7). . (Created page with "Приклад використання стабілізації від автора — Georg Martius.")
 • (cur | prev) 18:45, 11 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,930 bytes) (+72). . (Created page with "'''maxangle''' = максимальний кут обертання у радіанах. Типове значення = -1, тобто без обмежень.")
 • (cur | prev) 18:44, 11 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,858 bytes) (+46). . (Created page with "У цьому відео показано порівняння між способами стабілізації vstab та transcode.")
 • (cur | prev) 18:24, 11 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,812 bytes) (+72). . (Created page with "Зважаючи на підказки у цьому вікні та документацію [http://public.hronopik.de/vid.stab/features.php?lang=en тут], ось що о...")
 • (cur | prev) 18:18, 11 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,740 bytes) (+94). . (Created page with "frame|left|Діалогове вікно перекодування у версіях 19.08 та новіших У верс...")
 • (cur | prev) 18:17, 11 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,646 bytes) (+15). . (Created page with "===== Стабілізація =====")
 • (cur | prev) 10:11, 10 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,631 bytes) (+36). . (Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu | prevtext=Меню «Проєкт» | index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Повер...")
 • (cur | prev) 10:11, 10 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,595 bytes) (+15). . (Created page with "====Стабілізація====")
 • (cur | prev) 08:21, 9 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,580 bytes) (+8). . (Created page with "Оригінал {{#ev:youtube|cRA5H1LYzM4}}")
 • (cur | prev) 08:21, 9 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,572 bytes) (+23). . (Created page with "Усування смикань {{#ev:youtube|c3CEm8bgVQ0}}")
 • (cur | prev) 08:20, 9 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,549 bytes) (0). . (Created page with "Обабіч {{#ev:youtube|HYE3KAl8RAQ}}")
 • (cur | prev) 19:01, 27 June 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,549 bytes) (+5,549). . (Created page with "Category:Kdenlive/uk")