Revision history of "Kdenlive/Manual/Full Luma/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 12:11, 4 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,165 bytes) (+277). . (Created page with ":Автор цих порад використовує повний діапазон кольорів завжди. Це дає змогу впоратися із редагу...")
 • (cur | prev) 12:08, 4 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,888 bytes) (+546). . (Created page with ":Вмиканням повного діапазону кольорів, яке слід виконувати лише для камер, матеріал з яких, як в...")
 • (cur | prev) 11:37, 4 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,342 bytes) (+326). . (Created page with ":Втім, насправді нам потрібне контроль над коригуванням рівнів у '''Kdenlive''', тобто перетворенням д...")
 • (cur | prev) 11:34, 4 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,016 bytes) (+215). . (Created page with ":Для відтворення з DVD, bluray та у інтернеті, зокрема на Vimeo або Youtube рівні кольорів відео у остаточно...")
 • (cur | prev) 11:32, 4 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,801 bytes) (+267). . (Created page with ":Далі, після обробки матеріалу ці рівні лишаються у остаточному відео, стиснені затінені ділянк...")
 • (cur | prev) 11:28, 4 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,534 bytes) (+398). . (Created page with ":За допомогою цього пункту можна усунути проблеми із відеофайлами із діапазоном кольорів поза 8...")
 • (cur | prev) 15:52, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,136 bytes) (+209). . (Created page with ":Пункт повного діапазону яскравості стосується записаних відеоданих із яскравістю, яка не вкла...")
 • (cur | prev) 15:23, 24 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,927 bytes) (+28). . (Created page with "З допису на [http://www.kdenlive.org/forum/what-does-full-luma-exactly-do#comment-18298 цьому форумі] від Yellow")
 • (cur | prev) 15:23, 24 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,899 bytes) (+116). . (Created page with "Для кліпу можна встановити повний діапазон яскравості за допомогою пункту Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/...")
 • (cur | prev) 16:28, 17 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,783 bytes) (+29). . (Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips | prevtext=Кліпи | index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Поверн...")
 • (cur | prev) 16:27, 17 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,754 bytes) (+68). . (Created page with "====== Додаткова властивість кліпу — Повний діапазон яскравості ======")
 • (cur | prev) 16:26, 17 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,686 bytes) (+41). . (Created page with "===== Повний діапазон яскравості =====")
 • (cur | prev) 19:01, 27 June 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,645 bytes) (+2,645). . (Created page with "Category:Kdenlive/uk")