Revision history of "Kdenlive/Manual/Full Luma/uk"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • curprev 12:11, 4 August 2019Yurchor talk contribs 5,165 bytes +277 Created page with ":Автор цих порад використовує повний діапазон кольорів завжди. Це дає змогу впоратися із редагу..."
 • curprev 12:08, 4 August 2019Yurchor talk contribs 4,888 bytes +546 Created page with ":Вмиканням повного діапазону кольорів, яке слід виконувати лише для камер, матеріал з яких, як в..."
 • curprev 11:37, 4 August 2019Yurchor talk contribs 4,342 bytes +326 Created page with ":Втім, насправді нам потрібне контроль над коригуванням рівнів у '''Kdenlive''', тобто перетворенням д..."
 • curprev 11:34, 4 August 2019Yurchor talk contribs 4,016 bytes +215 Created page with ":Для відтворення з DVD, bluray та у інтернеті, зокрема на Vimeo або Youtube рівні кольорів відео у остаточно..."
 • curprev 11:32, 4 August 2019Yurchor talk contribs 3,801 bytes +267 Created page with ":Далі, після обробки матеріалу ці рівні лишаються у остаточному відео, стиснені затінені ділянк..."
 • curprev 11:28, 4 August 2019Yurchor talk contribs 3,534 bytes +398 Created page with ":За допомогою цього пункту можна усунути проблеми із відеофайлами із діапазоном кольорів поза 8..."
 • curprev 15:52, 25 July 2019Yurchor talk contribs 3,136 bytes +209 Created page with ":Пункт повного діапазону яскравості стосується записаних відеоданих із яскравістю, яка не вкла..."
 • curprev 15:23, 24 July 2019Yurchor talk contribs 2,927 bytes +28 Created page with "З допису на [http://www.kdenlive.org/forum/what-does-full-luma-exactly-do#comment-18298 цьому форумі] від Yellow"
 • curprev 15:23, 24 July 2019Yurchor talk contribs 2,899 bytes +116 Created page with "Для кліпу можна встановити повний діапазон яскравості за допомогою пункту Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/..."
 • curprev 16:28, 17 July 2019Yurchor talk contribs 2,783 bytes +29 Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips | prevtext=Кліпи | index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Поверн..."
 • curprev 16:27, 17 July 2019Yurchor talk contribs 2,754 bytes +68 Created page with "====== Додаткова властивість кліпу — Повний діапазон яскравості ======"
 • curprev 16:26, 17 July 2019Yurchor talk contribs 2,686 bytes +41 Created page with "===== Повний діапазон яскравості ====="
 • curprev 19:01, 27 June 2019Yurchor talk contribs 2,645 bytes +2,645 Created page with "Category:Kdenlive/uk"