Kdenlive/Manual/Full Luma/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

4 August 2019

  • curprev 12:1112:11, 4 August 2019Yurchor talk contribs 5,165 bytes +277 Created page with ":Автор цих порад використовує повний діапазон кольорів завжди. Це дає змогу впоратися із редагу..."
  • curprev 12:0812:08, 4 August 2019Yurchor talk contribs 4,888 bytes +546 Created page with ":Вмиканням повного діапазону кольорів, яке слід виконувати лише для камер, матеріал з яких, як в..."
  • curprev 11:3711:37, 4 August 2019Yurchor talk contribs 4,342 bytes +326 Created page with ":Втім, насправді нам потрібне контроль над коригуванням рівнів у '''Kdenlive''', тобто перетворенням д..."
  • curprev 11:3411:34, 4 August 2019Yurchor talk contribs 4,016 bytes +215 Created page with ":Для відтворення з DVD, bluray та у інтернеті, зокрема на Vimeo або Youtube рівні кольорів відео у остаточно..."
  • curprev 11:3211:32, 4 August 2019Yurchor talk contribs 3,801 bytes +267 Created page with ":Далі, після обробки матеріалу ці рівні лишаються у остаточному відео, стиснені затінені ділянк..."
  • curprev 11:2811:28, 4 August 2019Yurchor talk contribs 3,534 bytes +398 Created page with ":За допомогою цього пункту можна усунути проблеми із відеофайлами із діапазоном кольорів поза 8..."

25 July 2019

  • curprev 15:5215:52, 25 July 2019Yurchor talk contribs 3,136 bytes +209 Created page with ":Пункт повного діапазону яскравості стосується записаних відеоданих із яскравістю, яка не вкла..."

24 July 2019

  • curprev 15:2315:23, 24 July 2019Yurchor talk contribs 2,927 bytes +28 Created page with "З допису на [http://www.kdenlive.org/forum/what-does-full-luma-exactly-do#comment-18298 цьому форумі] від Yellow"
  • curprev 15:2315:23, 24 July 2019Yurchor talk contribs 2,899 bytes +116 Created page with "Для кліпу можна встановити повний діапазон яскравості за допомогою пункту Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/..."

17 July 2019

27 June 2019