Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Transitions/Composite/uk"

(Created page with "Діями з прозорістю є ''Накладання'', ''ТА'', ''АБО'' і ''Виключен АБО'' <br style="clear: both;"/>")
(Updating to match new version of source page)
 
(19 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 3: Line 3:
 
=== Композиційний перехід ===
 
=== Композиційний перехід ===
  
The Composite transition combines the video data from two video tracks into one. This transition is used in combination with Alpha Channel information supplied by one of the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation#General_Information_about_Alpha_Manipulation|Alpha Manipulation Effects]] or by the use of a [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions/Composite#Tutorial_3_-_Video_Masks| Wipe File]]. This Alpha Channel data describes how the data from the two video tracks should be combined. Until you define some alpha channel data using an [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation#General_Information_about_Alpha_Manipulation|Alpha Manipulation Effect]] or a Wipe File, changes in the Composite transition settings will have no visible effect.
+
Композиційний перехід поєднує відеодані з двох доріжок відео у одну. Цей перехід використовується у поєднанні із даними щодо каналу прозорості, які надаються одним із [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation#General_Information_about_Alpha_Manipulation|ефектів обробки прозорості]] або використанням [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions/Composite#Tutorial_3_-_Video_Masks|витирання файла]]. Ці дані каналу прозорості описують, як слід поєднувати дані з двох відеодоріжок. Доки вами не буде визначено певні дані каналу прозорості за допомогою [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation#General_Information_about_Alpha_Manipulation|ефекту обробки прозорості]] або витирання файла, зміни у параметрах композиційного переходу ні на що не впливатимуть.
  
Note: The disadvantages of the '''Composite''' transition are: luma bleed, and less precise position control. When compared to '''Affine''', the '''Composite''' transition, it does not support rotation or skewing but it is much faster, albeit at the cost of luma bleed.
+
Зауваження: недоліками переходу '''Композиція''' є: згасання яскравості і менша точність керування позицією. Якщо порівнювати із переходом '''Афінний''', у переході '''Композиція''' не передбачено підтримки обертання або перекошування, але він працює швидше, хоча і ціною втрати яскравості.
  
 
==== Дії із прозорістю ====
 
==== Дії із прозорістю ====
Line 14: Line 14:
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
  
Operation '''Over'''
+
Обробка '''Накласти'''
# The clip with alpha information is located on the top track: the selected color acquires transparency.
+
# Кліп із даними прозорості розташовано на верхній доріжці: вибраний колір стає прозорим.
# The clip with alpha information is located on the bottom track: we see only the top clip.
+
# Кліп із даними прозорості розташовано на нижній доріжці: ми бачимо лише верхній кліп.
  
 
[[File:alpha_operation_Over.png]]
 
[[File:alpha_operation_Over.png]]
  
Operation '''And'''
+
Обробка '''ТА'''
# The clip with the alpha information is located on the top track: the selected color becomes transparent.
+
# Кліп із даними прозорості розташовано на верхній доріжці: вибраний колір стає прозорим.
# The clip with alpha information is located on the bottom track: everything in the image becomes transparent, except for the selected color.
+
# Кліп із даними прозорості розташовано на нижній доріжці: усе на зображенні стає прозорим, окрім вибраного кольору.
  
 
[[File:alpha_operation_And.png]]
 
[[File:alpha_operation_And.png]]
  
Operation '''Or''' clears any alpha information
+
Обробка '''АБО''' призводить до вилучення будь-яких даних щодо прозорості
  
 
[[File:alpha_operation_Or.png]]
 
[[File:alpha_operation_Or.png]]
  
Operation '''Xor'''
+
Обробка '''XOR'''
# The clip with alpha information is located on the top track: everything in the image becomes transparent, except for the selected color.
+
# Кліп із даними прозорості розташовано на верхній доріжці: усе на зображенні стає прозорим, окрім вибраного кольору.
# The clip with alpha information is located on the bottom track: the selected color acquires transparency.
+
# Кліп із даними прозорості розташовано на нижній доріжці: вибраний колір набуває прозорості.
  
 
[[File:alpha_operation_Xor.png]]
 
[[File:alpha_operation_Xor.png]]
Line 38: Line 38:
 
==== Підручник 1 ====
 
==== Підручник 1 ====
  
See this [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Blue_Screen#Tutorial_2|tutorial]] that describes how to use:  
+
Див. ці [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Blue_Screen#Tutorial_2|настанови]], де описано, як використовувати:  
  
* Alpha Manipution -> [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Blue_Screen|Blue Screen]]
+
* Обробка прозорості -> [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Blue_Screen|Синій екран]]
  
 
* [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Rotoscoping|Ротоскоп]]
 
* [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Rotoscoping|Ротоскоп]]
  
* Composite Transition.  
+
* Композиційний перехід.  
  
* Crop and Transform -> [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Crop_and_transform/Pan_and_Zoom|Pan and Zoom effect]]
+
* Обрізання і перетворення -> [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Crop_and_transform/Pan_and_Zoom|ефект панорамування і масштабування]]
  
* Enhancement -> [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Enhancement/Sharpen|Sharpen Effect]]
+
* Удосконалення -> [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Enhancement/Sharpen|ефект збільшення різкості]]
  
* Alpha Manipulation -> [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Alpha_operations|Alpha Operations]]
+
* Обробка прозорості -> [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Alpha_operations|дії з прозорістю]]
  
==== Tutorial 2 - composite transition and Blue Screen ====
+
==== Підручник 2 — композиційний перехід і синій екран ====
  
Tutorial  showing how to use the "Blue screen" function, composite transition and [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects#Using_Keyframes_in_effects|Keyframes]] to animate one image moving over another in the '''Kdenlive''' video editor.
+
Підручник, у якому показано, як використовувати функцію «Синій екран», композиційний перехід і [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects#Using_Keyframes_in_effects|ключові кадри]] для анімування руху одного зображення іншим зображенням у відеоредакторі '''Kdenlive'''.
  
 
{{#ev:youtube|M8hC5FbIzdE}}
 
{{#ev:youtube|M8hC5FbIzdE}}
Line 60: Line 60:
 
==== Підручник 3 — маскування відео ====
 
==== Підручник 3 — маскування відео ====
  
This tutorial uses the Composite transition and a custom video mask (a.k.a. a Wipe File or [http://en.wikipedia.org/wiki/Matte_%28filmmaking%29 ''matte'']) to create an effect where you can make it appear that one video is playing on the screen of a still of a computer monitor.
+
У цьому підручнику використано композиційний перехід і нетипову маску відео (яку називають «Витирання файла» або [http://en.wikipedia.org/wiki/Matte_%28filmmaking%29 'маска'']) для створення ефекту відтворення відео на екрані нерухомого комп'ютерного монітора.
  
The mask/matte is created with '''GIMP'''.
+
Маску створено за допомогою '''GIMP'''.
  
 
Збережіть ваші маски до <tt>/usr/share/kdenlive/lumas</tt>.
 
Збережіть ваші маски до <tt>/usr/share/kdenlive/lumas</tt>.
  
It would appear that you need to stop and restart '''Kdenlive''' in order for it to pick up new matte/wipe files saved in the above directory.
+
Може виявитися так, що вам доведеться зупинити і перезапустити '''Kdenlive''' з метою підхоплення програмою нових файлів масок/витирання, які збережено у вказаному вище каталозі.
  
There appears to be a defect in this functionality which means that when the composite is on 100% Opacity, the wipe file does not work. You need to change it to 99% to make the effect kick in.
+
У цій функціональній можливості, здається, є дефект, який призводить до того, що якщо композиція перебуває на рівні 100% непрозорості, витирання файла не працює. Вам слід встановити рівень непрозорості 99%, щоб ефект спрацював.
  
 
{{#ev:youtube|FIpnGlRY27U}}
 
{{#ev:youtube|FIpnGlRY27U}}
Line 79: Line 79:
  
  
Aspirational goal -  a compositing experiment made using detonation films free sample effects.
+
Вражаюча мета — композиційний експеримент, який створено за допомогою вільних зразків ефектів детонації плівки.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{{#ev:youtube|vo-xntF1bns}}
 
{{#ev:youtube|vo-xntF1bns}}
 +
</div>
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2

Latest revision as of 14:30, 6 September 2020

Other languages:
English • ‎русский • ‎українська

Композиційний перехід

Композиційний перехід поєднує відеодані з двох доріжок відео у одну. Цей перехід використовується у поєднанні із даними щодо каналу прозорості, які надаються одним із ефектів обробки прозорості або використанням витирання файла. Ці дані каналу прозорості описують, як слід поєднувати дані з двох відеодоріжок. Доки вами не буде визначено певні дані каналу прозорості за допомогою ефекту обробки прозорості або витирання файла, зміни у параметрах композиційного переходу ні на що не впливатимуть.

Зауваження: недоліками переходу Композиція є: згасання яскравості і менша точність керування позицією. Якщо порівнювати із переходом Афінний, у переході Композиція не передбачено підтримки обертання або перекошування, але він працює швидше, хоча і ціною втрати яскравості.

Дії із прозорістю

Composite transition showing alpha channel operation options.png

Діями з прозорістю є Накладання, ТА, АБО і Виключен АБО

Обробка Накласти

  1. Кліп із даними прозорості розташовано на верхній доріжці: вибраний колір стає прозорим.
  2. Кліп із даними прозорості розташовано на нижній доріжці: ми бачимо лише верхній кліп.

Alpha operation Over.png

Обробка ТА

  1. Кліп із даними прозорості розташовано на верхній доріжці: вибраний колір стає прозорим.
  2. Кліп із даними прозорості розташовано на нижній доріжці: усе на зображенні стає прозорим, окрім вибраного кольору.

Alpha operation And.png

Обробка АБО призводить до вилучення будь-яких даних щодо прозорості

Alpha operation Or.png

Обробка XOR

  1. Кліп із даними прозорості розташовано на верхній доріжці: усе на зображенні стає прозорим, окрім вибраного кольору.
  2. Кліп із даними прозорості розташовано на нижній доріжці: вибраний колір набуває прозорості.

Alpha operation Xor.png

Підручник 1

Див. ці настанови, де описано, як використовувати:

  • Композиційний перехід.

Підручник 2 — композиційний перехід і синій екран

Підручник, у якому показано, як використовувати функцію «Синій екран», композиційний перехід і ключові кадри для анімування руху одного зображення іншим зображенням у відеоредакторі Kdenlive.

{{#ev:youtube|M8hC5FbIzdE}}

Підручник 3 — маскування відео

У цьому підручнику використано композиційний перехід і нетипову маску відео (яку називають «Витирання файла» або 'маска) для створення ефекту відтворення відео на екрані нерухомого комп'ютерного монітора.

Маску створено за допомогою GIMP.

Збережіть ваші маски до /usr/share/kdenlive/lumas.

Може виявитися так, що вам доведеться зупинити і перезапустити Kdenlive з метою підхоплення програмою нових файлів масок/витирання, які збережено у вказаному вище каталозі.

У цій функціональній можливості, здається, є дефект, який призводить до того, що якщо композиція перебуває на рівні 100% непрозорості, витирання файла не працює. Вам слід встановити рівень непрозорості 99%, щоб ефект спрацював.

{{#ev:youtube|FIpnGlRY27U}}

Composite transition with wipe file.png

Знімок композиційного переходу з використанням нетипового файла витирання для маскування частини зображення відео, як це описано у Підручнику 3.


Вражаюча мета — композиційний експеримент, який створено за допомогою вільних зразків ефектів детонації плівки.

{{#ev:youtube|vo-xntF1bns}}


This page was last edited on 6 September 2020, at 14:30. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.