Kexi/Handbook/Appendix D. Supported File Formats/da

  From KDE UserBase Wiki
  Revision as of 07:30, 14 September 2012 by Claus chr (talk | contribs) (Created page with "#Brug importguiden ved at vælge den ønskede .mdb-fil")
  (diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


  Understøttede filformater

  Kommaseparerede værdier (CVS)

  Kexi kan importere og eksportere data fra og til en række forskellige formater med kommaseparerede værdier (CVS-filer). De fleste regnearks- og databaseprogrammer kan importere i dette format, hvilket gør dette til et passende format til at overføre data som indeholder tekst imellem forskellige programmer.

  Kexi understøtter også et antal tilvalg, som kan indstilles før importeringen udføres:

  • datatype for hver kolonne,
  • andre feltadskillere, så som tabulatortegn
  • andre anførselstegn for tekst
  • givne antal felter kan springes over, hvis det er nødvendigt,
  • gentagne adskillere kan springes over,
  • værdier fra den første række kan bruges til at sætte kolonnenavne,
  • tekstindkodning (UTF_8 er standard),
  • datoformat (defineret af operativsystemet som standard)
  • fjernelse af blanktegn i begyndelsen og slutningen af tekstværdier

  Ved importering viser Kexi en forhåndsvisning af importerede data. De fleste passende indstillinger finder Kexi selv baseret på den givne CVS-fil.


  Microsoft Access (MDB) filformat

  Oversigt

  Understøttelse af import fra Microsoft Access-databaser (2003 og ældre) er indbygget i Kexi. Access-databaser kan kun importeres til Kexi; den kan ikke bruges til at redigere Access-databasen og kan heller ikke eksportere til en Access-database. Den skulle dog også være i stand til at importere databaser oprettet i andre programmer som understøtter databasemotoren JET. Import at .accdb-databaser, som blev introduceret i MS Access 2007 understøttes ikke.

  For at importere en database:

  1. I menuen Kexi vælger du kommandoen Importér, eksportér eller send....
  2. Klik på knappen Importér database.
  3. Brug importguiden ved at vælge den ønskede .mdb-fil


  Omfang

  Importfunktionen er med held blevet brugt til at importere databasen Northwind, som MS Access-brugere kender. Mange andre skabelon-databaser fra Access kan også importeres.

  Understøttede funktioner

  Import af følgende felttyper er blevet testet og fungerer i almindelighed godt:

  • Tekstfelter
  • Memofelter
  • Datofelter
  • Talværdier

  Ikke-understøttede funktioner

  Indtil videre kan kun tabeller importeres. Under importeringen springer Kexi følgende objekter over:

  • Forespørgsler
  • Formularer
  • Scripts
  • Rapporter

  Følgende er ikke testet:

  • Import af binære objekter