Kontact/Kontact Palm Pre Sync/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

7 December 2013

31 March 2012

14 July 2011

 • curprev 06:3306:33, 14 July 2011Abella talk contribs 6,366 bytes +50 Created page with "Tingueu en compte quan afegiu un '''Kontact''' se us demanarà utilitzar el recurs <menuchoice>Calendari per omissió</menuchoice>, o el nou <menuchoice>Calendari de Google</menu..."
 • curprev 06:2906:29, 14 July 2011Abella talk contribs 6,316 bytes +56 Created page with "<!--(-->12) ''Afegiu el compte de Google pel dispositiu Palm Pre''. * Aneu al <menuchoice>Calendari</menuchoice>. * Trieu <menuchoice>Preferències i comptes</menuchoice> des d..."
 • curprev 06:2506:25, 14 July 2011Abella talk contribs 6,260 bytes +41 Created page with "<!--(-->11) ''Afegiu el nou calendari a Kontact. * Obriu la pàgina de calendari de '''Kontact''' i <menuchoice>afegiu un nou calendari</menuchoice> als recursos a la part infer..."
 • curprev 06:2006:20, 14 July 2011Abella talk contribs 6,219 bytes +33 Created page with "<!--(-->10) ''Comproveu que el procés de sincronització s'inicia en iniciar la sessió''. * ''Creeu el fitxer'' ~/.kde/Autostart/googleCal.sh amb el següent contingut."
 • curprev 06:1906:19, 14 July 2011Abella talk contribs 6,186 bytes +13 Created page with "<!--(-->9) ''Inicieu la sincronització''. {{Input|1= /usr/local/GCALDaemon/bin/standalone-start.sh &}}"
 • curprev 06:1806:18, 14 July 2011Abella talk contribs 6,173 bytes +152 Created page with "{{Input|1= http.enabled=false <br /> # Habiliteu el fitxer iCalendaEnable per escoltar/sincronitzar file.enabled=true <br /> # La ruta completa del fitxer iCalendar local ..."
 • curprev 05:5605:56, 14 July 2011Abella talk contribs 6,021 bytes +12 Created page with "<!--(-->8) ''Configureu GCALD''. * Editeu /usr/local/GCALDaemon/conf/gcal-daemon.cfg {{Input|1=vi /usr/local/GCALDaemon/conf/gcal-daemon.cfg}} * Canvieu les següents línies ..."
 • curprev 05:5505:55, 14 July 2011Abella talk contribs 6,009 bytes +44 Created page with "<!--(-->7) ''Copieu la URL privada de Google (ICAL)''. * Aneu al '''Google Calendar'''. * Feu clic a la icona de fletxa/desplegable a la dreta del calendari per utilitzar la ll..."
 • curprev 05:5105:51, 14 July 2011Abella talk contribs 5,965 bytes +26 Created page with "Introduïu la vostra ''contrasenya de Google'' i copieu la ''contrasenya codificada'' des de la sortida. Si rebeu un missatge d'error, hi ha un problema amb els vostres permisos."
 • curprev 04:3504:35, 14 July 2011Abella talk contribs 5,939 bytes +16 Created page with "<!--(-->6) ''Genereu una cadena de contrasenya codificada''. Obriu un terminal (com l'usuari que ejecuta '''Kontact''') i executeu això: {{Input|1= cd /usr/local/GCALDaemon/bi..."
 • curprev 04:3304:33, 14 July 2011Abella talk contribs 5,923 bytes +29 Created page with "<!--(-->5) ''Canvieu els permisos'', de manera que un usuari normal tingui drets per llegir/escriure al directori GCALDaemon i a tots els subdirectoris/fitxers. L'usuari normal h..."
 • curprev 04:3204:32, 14 July 2011Abella talk contribs 5,894 bytes −5 Created page with "<!--(--> 4) ''Moveu el directori GCALDaemon nou a /usr/local'' (o un lloc similar apropiat)."
 • curprev 04:3104:31, 14 July 2011Abella talk contribs 5,899 bytes +19 Created page with "<!--(-->3) ''Descomprimiu amb unzip el fitxer '''gcaldaemon-linux-*'''''."
 • curprev 04:3004:30, 14 July 2011Abella talk contribs 5,880 bytes +6 Created page with "<!--(-->2) ''Descarregueu el GCALDaemon'' des de [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=184382 Source Forge]."
 • curprev 04:2804:28, 14 July 2011Abella talk contribs 5,874 bytes +54 Created page with "<!--(-->''1) Assegureu-vos de tenir un compte de Google Calendar'' (i assegureu-vos que funciona). El meu està lligat al meu propi domini de correu electrònic per la qual cosa ..."

13 July 2011

 • curprev 15:1315:13, 13 July 2011Abella talk contribs 5,820 bytes +16 Created page with "He modificat els valors següents només pels meus detalls de la instal·lació."
 • curprev 15:1115:11, 13 July 2011Abella talk contribs 5,804 bytes +32 Created page with "===Crèdit pel autor original=== Tota la meva informació prové originalment d'un article sobre soft.zoneo.net, de manera que pel crèdit del veritable autor, aquí hi ha la p..."
 • curprev 12:5212:52, 13 July 2011Abella talk contribs 5,772 bytes +111 Created page with "La meva configuració actual és la sincronització automàtica entre Google Calendar i el calendari de Kontact cada 5 minuts. Per sincronitzar el dispositiu Palm Pre he d'anar a..."
 • curprev 12:3712:37, 13 July 2011Abella talk contribs 5,661 bytes +33 Created page with "He configurat el meu sistema per a poder entrar en un esdeveniment del calendari en qualsevol dels següents llocs i sincronitzar-ho en els tres calendaris: * El dispositiu ''Pa..."

11 July 2011