Konversation/FAQ/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

29 September 2022

23 September 2022

4 August 2011

26 July 2011

  • curprev 08:4308:43, 26 July 2011Yurchor talk contribs 7,723 bytes +193 Created page with "Починаючи з версії 1.3.1, ще одним способом визначення місця встановлення скриптів є команда у рядк..."
  • curprev 08:4108:41, 26 July 2011Yurchor talk contribs 7,530 bytes +136 Created page with "Ось ще декілька прикладів типових шляхів до загальної теки скриптів, якщо жоден з описаних вище с..."
  • curprev 08:4008:40, 26 July 2011Yurchor talk contribs 7,394 bytes +267 Created page with "Каталог скриптів вашої домашньої теки, — ''~/.kde/share/apps/konversation/scripts'' — завжди матиме перевагу над за..."
  • curprev 08:3808:38, 26 July 2011Yurchor talk contribs 7,127 bytes +181 Created page with "У нашому прикладі загальною текою скриптів '''Konversation''' буде ''/usr/share/apps/konversation/scripts''. Якщо значенням ..."
  • curprev 08:3608:36, 26 July 2011Yurchor talk contribs 6,946 bytes +210 Created page with "Загалом кажучи, KDE можна повідомити про каталоги, у яких слід шукати дані, визначенням і експортув..."
  • curprev 08:3308:33, 26 July 2011Yurchor talk contribs 6,736 bytes +365 Created page with "Типово, програми KDE, зокрема '''Konversation''', шукають дані у двох місцях: загальній структурі каталогів ..."

25 July 2011