Konversation/Скрипти/Імпортування списку серверів mIRC

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 17:43, 23 February 2013 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Інформація

Цей скрипт виконує читання списку серверів mIRC зі сторінки mirc» і імпортує дані до вашого списку серверів Konversation.

 • Скрипт НЕ виконуватиме перезаписування вже створеного вами списку серверів, а просто допише сервери до поточного списку.
 • Скрипт не виконує інтеграції вже створених записів. Якщо у вас вже є запис групи freenode, після запуску скрипту у вас буде два записи груп.
 • Скриптом визначається використання типового профілю для всіх НОВОСТВОРЕНИХ записів серверів.
 • Скриптом припускається, що ви встановлюватимете з’єднання на першому з портів зі списку у файлі налаштувань mIRC. (У Konversation ще не передбачено можливості використання декількох різних портів).

Користування

Скопіюйте вміст скрипту до нового текстового документа і скористайтеся дією Зберегти, щоб зберегти скрипт з назвою «konversation_servers» (або будь-якою іншою назвою, не забудьте однак виправити наведені нижче команди!)

Переконайтеся, що роботу Konversation завершено (не просто закрито головне вікно) і віддайте команду:

perl konversation_servers

або

perl konversation_servers /шлях/до/konversationrc

Для запуску скрипту слід встановити декілька модулів perl:

Можете не встановлювати модуль File::HomeDir, якщо ви вкажете шлях до файла konversationrc у командному рядку або якщо встановлено змінну середовища KDEHOME, а файл konversationrc зберігається у типовій теці.

Гарантійні зобов’язання

ВАМ НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ЦЬОГО СКРИПТУ.

Підтримка

Будь-які питання ви можете задати користувачеві Woosta у Freenode або вашому знайомому знавцеві perl.

Умови ліцензування

©Rick Measham, 2007. Ця програма є вільним програмним забезпеченням, ви можете поширювати і/або вносити до неї зміни за дотримання тих самих ліцензійних умов, за якими розповсюджується ваш дистрибутив Perl.

Скрипт

#!/usr/bin/perl

# INFORMATION
# ====================================================================
# This script reads the mIRC server list from
# 'http://www.mirc.co.uk/servers.ini' and imports it into your
# Konversation server list.
#
# * It will NOT overwrite your existing servers, but will append the
#  list to your existing list.
# * It doesn't integrate: If you have a freenode group now, you will
#  have two freenode groups once you run it.
# * It sets all NEW servers to use your default profile
# * It assumes you want to connect on the first port listed in the
#  mIRC config. (Konversation doesn't appear to have the concept of
#  multiple ports)

# USAGE
# ====================================================================
# Make sure you quit (not just close) Konversation, and then run:
#
#   perl konversation_servers
#    OR
#   perl konversation_servers /path/to/konversationrc
#
# To run it, you will need several perl modules installed:
#  * Config::Tiny
#  * LWP::Simple
#  * File::HomeDir
#
# You can skip File::HomeDir if you include the path to your
# konversationrc in the command line call or if your KDEHOME
# environment variable is set and your konversationrc is where
# is should be.
#

# WARRANTY
# ====================================================================
# THIS SCRIPT COMES WITH NO WARRANTY AT ALL.
# Any questions look for Woosta on Freenode
#

# SUPPORT
# ====================================================================
# Any questions look for Woosta on Freenode or ask your local perl guru
#

# LICENCE
# ====================================================================
# (c)2007 Rick Measham. This program is free software; you can 
# redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.
#


# Change this if it moves!
my $mirc_url = 'http://www.mirc.co.uk/servers.ini';


use warnings;
use strict;

BEGIN {

my $konvs = `ps ax | grep konversation | grep -v grep`;
	if ($konvs =~ /konversation/){
		print "You need to quit konversation before running this script.\n";
		exit(1);
	}

my @mod_list = ('Config::Tiny', 'File::Copy', 'LWP::Simple');

# If there isn't a konversationrc in the ARGV, add File::HomeDir
	push(@mod_list, 'File::HomeDir')
		unless ($ARGV[0] && -r $ARGV[0])
			|| ($ENV{KDEHOME} && -r "$ENV{KDEHOME}/share/config/konversationrc");

foreach my $mod (@mod_list){
		eval {
			(my $fn = $mod) =~ s|::|/|g;
			require $fn.'.pm';
		};
		if( $@ ){
			print "You are missing $mod. Please install this perl module and then try again.\n";
			exit(1);
		}
		import $mod;
	}
}my $konvrc =
	($ARGV[0]) ? $ARGV[0]
	: ($ENV{KDEHOME} && -r "$ENV{KDEHOME}/share/config/konversationrc") ? "$ENV{KDEHOME}/share/config/konversationrc"
	: File::HomeDir->my_home . "/.kde/share/config/konversationrc";

print "Reading konversationrc from $konvrc\n";

if( ! -r $konvrc ){
	print "Unable to read konversationrc from $konvrc. Please include the path on the command line:\n";
	print "  /path/to/konversationrc\n";
	exit(1);
}


print "Getting server list from mirc\n";
my $servlist = get($mirc_url);
print "  done.\n";print "Creating a backup of your current konversationrc to $konvrc.bak\n";
copy($konvrc, "$konvrc.bak");
print "  done.\n";print "Reading INI files\n";
my $mIRC = Config::Tiny->read_string( $servlist );
my $konv = Config::Tiny->read( $konvrc );
print "  done.\n";print "Counting existing servers\n";
my $scount = 0;
while( exists $konv->{"Server $scount"} ){
	$scount++;
}
print "  Next available server is $scount\n";print "Counting existing server groups\n";
my $gcount = 0;
while( exists $konv->{"ServerGroup $gcount"} ){
	$gcount++;
}
print STDERR "  Next available group is $gcount\n";print "Parsing mIRC's server list\n";
my %group;
foreach my $s ( keys %{ $mIRC->{servers} } ){

my ($name, $server, $port, $group)
		= $mIRC->{servers}{$s}
		=~ /(.+?)SERVER:(.+?):(\d+).*?GROUP:(.+)/;

next unless $group && $server && $port;

$name =~ s/^$group: //;

push(@{$group{$group}}, { name=>$name, server=>$server, port=>$port });

}
print "  done.\n";print "Generating data for konversationrc\n";
foreach my $g ( sort keys %group ){

$konv->{"ServerGroup $gcount"} = {
		AutoConnect     => 'false',
		AutoJoinChannels  => '',
		ChannelHistory   => '',
		ConnectCommands   => '',
		EnableNotifications => 'true',
		Expanded      => 'false',
		Identity      => 'Default Identity',
		Name        => $g,
		NotifyList     => '',
	};

foreach my $s ( @{ $group{$g} } ){

$konv->{"Server $scount"} = {
			Password  => '',
			Port    => $s->{port},
			SSLEnabled => 'false',
			Server   => $s->{server},
		};

$konv->{"ServerGroup $gcount"}{ServerList} =
			($konv->{"ServerGroup $gcount"}{ServerList} || '')
			.(($konv->{"ServerGroup $gcount"}{ServerList}) ? ',' : '')
			."Server $scount";

$scount++;
	}

$gcount++;
}
$gcount--; $scount--;
print "  done. There are now $gcount groups and $scount servers.\n";print "Writing konversationrc\n";
$konv->write($konvrc);
print "  done.\n";print "Completed. It is now safe to start konversation.\n";