Revision history of "Kubuntu/Contribute/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 12:55, 28 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,282 bytes) (+257). . (Created page with "Найпростішим способом участі у спільноті '''Kubuntu''' є поширення '''Kubuntu'''. Рекомендуйте '''Kubuntu''', пок...")
 • (cur | prev) 12:53, 28 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,025 bytes) (+512). . (Created page with "Спільнота '''Kubuntu''' складається з окремих осіб та команд, які працюють над пакуванням програмног...")
 • (cur | prev) 12:47, 28 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,513 bytes) (+491). . (Created page with "Надання користувачам підтримки є чудовим способом віддячити спільноті розробників дистрибути...")
 • (cur | prev) 04:20, 28 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,022 bytes) (+50). . (Created page with "Відомості щодо [https://wiki.kubuntu.org/Kubuntu/GettingInvolved/Packaging створення пакунків] та [https://wiki.kubuntu.org/Kubuntu/GettingInv...")
 • (cur | prev) 04:18, 28 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,972 bytes) (+148). . (Created page with "Якщо хочете зустрітися із іншими користувачами '''Kubuntu''' у вашій місцевості, пошукайте місцеву с...")
 • (cur | prev) 04:17, 28 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,824 bytes) (+188). . (Created page with "Щоб дізнатися більше про типові відповіді, які ви можете отримати від розробників '''KDE''', ознайо...")
 • (cur | prev) 04:16, 28 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,636 bytes) (+237). . (Created page with "Створення якісних повідомлень щодо вад є важливим у забезпеченні якості '''Kubuntu'''. Щоб дізнатися...")
 • (cur | prev) 04:15, 28 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,399 bytes) (+108). . (Created page with "Перш ніж надсилати повідомлення, перевірте, чи не піднімалося відповідне питання раніше. Для по...")
 • (cur | prev) 04:14, 28 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,291 bytes) (+318). . (Created page with "Щоб розпочати користування списками листування, будь ласка, підпишіться на них. Підписування н...")
 • (cur | prev) 04:12, 28 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,973 bytes) (+118). . (Created page with "Ви можете надавати підтримку і отримувати її за допомогою каналів IRC, [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/kubun...")
 • (cur | prev) 06:24, 26 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,855 bytes) (+384). . (Created page with "Бути тестувальником '''Kubuntu''' — значить користуватися найсвіжішим програмним забезпеченням, те...")
 • (cur | prev) 06:06, 26 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,471 bytes) (+170). . (Created page with "'''Kubuntu''' запрошує до роботи перекладачів з усього світу. Переклад '''Kubuntu''' допоможе почуватися зр...")
 • (cur | prev) 07:11, 25 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,301 bytes) (+176). . (Created page with "#kubuntu Офіційний канал підтрмки Kubuntu Скористатися #kubuntu у інтернеті можна тут: [irc://irc.ubuntu.com/kub...")
 • (cur | prev) 07:08, 25 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,125 bytes) (+36). . (Created page with "=== Документація Kubuntu === *'''Зареєструватися:''' https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-doc *'''Архів:''' https://lists.ubuntu....")
 • (cur | prev) 07:08, 25 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,089 bytes) (+30). . (Created page with "=== Розробка Kubuntu === *'''Зареєструватися:''' https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/kubuntu-devel *'''Архів:''' https://lists.ubuntu.com/a...")
 • (cur | prev) 07:07, 25 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,059 bytes) (+42). . (Created page with "=== Користувачі Kubuntu === *'''Зареєструватися:''' https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/kubuntu-users *'''Архів:''' https://lists.ubuntu...")
 • (cur | prev) 11:56, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,017 bytes) (+4). . (Created page with "=== Канали IRC Kubuntu ===")
 • (cur | prev) 11:56, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,013 bytes) (+113). . (Created page with "Знайшли себе у нашій спільноті? Чому б не отримати формальне членство в Ubuntu! Просто ознайомтеся...")
 • (cur | prev) 11:44, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,900 bytes) (+2). . (Created page with "=== Участь ===")
 • (cur | prev) 11:44, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,898 bytes) (+13). . (Created page with "=== Тестування ===")
 • (cur | prev) 11:44, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,885 bytes) (+4). . (Created page with "=== Переклад ===")
 • (cur | prev) 11:44, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,881 bytes) (+13). . (Created page with "=== Пакування і розробка ===")
 • (cur | prev) 11:43, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,868 bytes) (+66). . (Created page with "* [http://loco.ubuntu.com/ Портал місцевих команд] * [https://wiki.ubuntu.com/LoCoTeams Список місцевих команд у вікі]")
 • (cur | prev) 11:43, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,802 bytes) (+18). . (Created page with "=== Місцеві команди ===")
 • (cur | prev) 11:43, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,784 bytes) (+23). . (Created page with "=== Звітування щодо вад ===")
 • (cur | prev) 11:21, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,761 bytes) (+42). . (Created page with "=== Участь у списках листування ===")
 • (cur | prev) 11:20, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,719 bytes) (+28). . (Created page with "=== Надання та отримання підтримки ===")
 • (cur | prev) 11:20, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,691 bytes) (+52). . (Created page with "Повернутися до домашньої сторінки Kubuntu Category:Kubuntu/uk")
 • (cur | prev) 11:19, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,639 bytes) (+21). . (Created page with "=== Поширення інформації ===")
 • (cur | prev) 11:17, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,618 bytes) (+22). . (Created page with "== Участь у розробці ==")
 • (cur | prev) 11:17, 22 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,596 bytes) (+4,596). . (Created page with "Kubuntu/Участь у розробці")