Lancelot/Discover Lancelot/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

7 December 2013

31 March 2012

6 May 2011

28 March 2011

 • curprev 17:4617:46, 28 March 2011Abella talk contribs 8,928 bytes +30 Created page with "És convenient disposar de les coses que s'utilitzen sovint a l'escriptori o el plafó. Per obtenir més informació, vegeu [[Special:myLanguage/Lancelot/Shelf Applet|usar la min..."
 • curprev 17:3117:31, 28 March 2011Abella talk contribs 8,898 bytes +21 Created page with "Per activar-la, marqueu l'opció <menuchoice>Obe finestres emergents per subcategories</menuchoice> en la pestanya <menuchoice>Aplicacions</menuchoice> del diàleg de configuraci..."
 • curprev 17:2917:29, 28 March 2011Abella talk contribs 8,877 bytes +52 Created page with "Alguns usuaris prefereixen que les subcategories de les aplicacions a obrir en finestres emergents separades tal com estan acostumats a fer en el menú clàssic de KDE 3. Des de ..."
 • curprev 17:2717:27, 28 March 2011Abella talk contribs 8,825 bytes +10 Created page with "Podeu canviar l'ordre de les aplicacions preferides amb només arrossega i deixa. Compte que per que funcioni, primer cal desbloquejar l'escriptori."
 • curprev 17:2517:25, 28 March 2011Abella talk contribs 8,815 bytes +17 Created page with "Podeu escollir les aplicacions que es mostren en les seccions '''Documents''' i '''Sistema''' a través de la pestanya <menuchoice>Aplicacions</menuchoice> del diàleg de configu..."
 • curprev 17:2417:24, 28 March 2011Abella talk contribs 8,798 bytes +31 Created page with "Si no feu servir canvia de sessió (la característica pel «canvi d'usuari»), podeu configurar diferents accions als botons a la part inferior de la finestra a través de la pe..."
 • curprev 17:2217:22, 28 March 2011Abella talk contribs 8,767 bytes 0 No edit summary
 • curprev 17:2217:22, 28 March 2011Abella talk contribs 8,767 bytes +6 Created page with "Si penseu que els botons de la secció són massa grans, però no els voleu posar dintre del plafó, simplement feu-hi clic i escolliu <menuchoice>Fes mès estrets els botons</me..."
 • curprev 17:1917:19, 28 March 2011Abella talk contribs 8,761 bytes +51 Created page with "Si penseu que els botons de la secció són massa grans i fora millor si es col·loquen dintre del mateix grup, simplement feu clic dret a la mini-aplicació, seleccioneu <menuch..."
 • curprev 17:1417:14, 28 March 2011Abella talk contribs 8,710 bytes +2 No edit summary
 • curprev 17:1317:13, 28 March 2011Abella talk contribs 8,708 bytes +6 Created page with "Quan hi ha més ítems, '''Lancelot''' mira de mostrar-los tots alhora reduint la mida. Si hi ha massa ítems que es mostren alhora, les barres de desplaçament s'utilitzen com a..."
 • curprev 17:1217:12, 28 March 2011Abella talk contribs 8,702 bytes −3 Created page with "La llista té menys ítems, els ítems més grans són l'àrea per a fer clic."
 • curprev 17:0817:08, 28 March 2011Abella talk contribs 8,705 bytes +11 Created page with "Les seccions també es reordenen de manera que la secció '''Aplicacions''' es la més propera al cursor del ratolí."
 • curprev 17:0617:06, 28 March 2011Abella talk contribs 8,694 bytes +6 Created page with "Sempre, el més proper a la mini-aplicació invocada (i el cursor del ratolí) són els botons secció i sistema, i la caixa de cerca és al costat oposat, ja que per omissió t..."

27 March 2011

26 March 2011

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)