Plasma/Kicker/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

10 August 2023

8 September 2020

6 September 2020

26 August 2020

  • curprev 05:5905:59, 26 August 2020Yurchor talk contribs 7,070 bytes +117 Created page with "У меню параметрів ви можете визначити, буде показано для програм назву, опис чи назву і опис одн..."
  • curprev 05:5505:55, 26 August 2020Yurchor talk contribs 6,953 bytes +187 Created page with "У нижній частині цього розділу розташовано віджет пошуку. За його допомогою ви можете шукати пр..."
  • curprev 05:5305:53, 26 August 2020Yurchor talk contribs 6,766 bytes +347 Created page with "Нижче буде показано усі ваші програми, упорядковані за категоріями. Натискання пункту категорі..."
  • curprev 05:5105:51, 26 August 2020Yurchor talk contribs 6,419 bytes +289 Created page with "Три кнопки для вимикання системи, перезапуску системи та виходу з облікового запису, насправді,..."

25 August 2020

17 April 2019