Plasma/Krunner/nl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 September 2022

17 January 2021

22 May 2019

29 December 2018

29 September 2018

21 February 2018

27 December 2017

1 November 2017

25 September 2017

9 September 2017

27 January 2017

14 February 2014

24 November 2013

5 March 2013

30 May 2012

15 April 2012

12 April 2012

11 April 2012

8 April 2012

3 October 2011

1 March 2011

31 December 2010

29 December 2010

24 December 2010

25 November 2010

24 November 2010

19 September 2010

17 September 2010

  • curprev 18:0118:01, 17 September 2010Hans talk contribs 3,643 bytes +3,643 Created page with ''''KRunner''' is een hulpprogramma voor het zoeken naar bestanden en programma's en het starten ervan. Het kan ook gebruikt worden als calculator of voor conversie van eenheden. ...'