Showfoto/Curves Adjust/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 January 2021

8 December 2013

11 December 2012

 • curprev 18:0218:02, 11 December 2012Abella talk contribs 5,204 bytes +17 Created page with "Ara, aquesta imatge es veu molt més bonica que l'original. Espero us hagi agradat aquesta guia d'aprenentatge i ens veiem en la propera!"
 • curprev 18:0018:00, 11 December 2012Abella talk contribs 5,187 bytes +46 Created page with "Crec que ja és acceptable, però si som exigents, les dues persones resten una mica descolorides per la llum del flaix. Així que, encara que això no té res a veure amb el ..."
 • curprev 17:5517:55, 11 December 2012Abella talk contribs 5,141 bytes +4 Created page with "Anem a veure el resultat - Ah, ara és molt millor. El fons del bar és molt més visible i les dues persones no estan esvaïdes:"
 • curprev 17:5317:53, 11 December 2012Abella talk contribs 5,137 bytes +63 Created page with "Ara que les ombres estan ajustades utilitzant les corbes, i els colors són més uniformes, podem seguir el mètode mostrat a la primera guia d'aprenentatge i ajustar els nive..."
 • curprev 17:4717:47, 11 December 2012Abella talk contribs 5,074 bytes +15 Created page with "Hem aconseguit que les ombres siguin més brillants, i ara el bar és més visible, però ara la imatge està una mica descolorida. Com si fos massa brillant per tot arreu. Hi..."
 • curprev 17:4417:44, 11 December 2012Abella talk contribs 5,059 bytes +4 Created page with "Així doncs, premeu <menuchoice>Bé</menuchoice> i veureu el que obtenim:"
 • curprev 17:4317:43, 11 December 2012Abella talk contribs 5,055 bytes +32 Created page with "En aquest cas, vull fer més brillants les parts més fosques de la imatge, de manera que afegeixo un punt de control a la part esquerra de l'histograma, i el moc cap amunt. C..."
 • curprev 17:4117:41, 11 December 2012Abella talk contribs 5,023 bytes +28 Created page with "Movent els punts de control amunt, fareu que part de la imatge sigui més brillant. Movent-los cap avall, fareu que part de la imatge sigui més fosca."
 • curprev 17:4017:40, 11 December 2012Abella talk contribs 4,995 bytes +28 Created page with "La diferència està en la manera com funciona el control. En aquesta eina, l'histograma d'entrada té una línia diagonal. En fer-hi clic amb el botó esquerre del ratolí, s..."
 • curprev 17:3717:37, 11 December 2012Abella talk contribs 4,967 bytes +27 Created page with "En seleccionar aquesta opció, es mostrarà un emergent amb un nou diàleg que pot ser similar al de l'eina nivells. Podreu veure l'histograma resultant a la part superior, i ..."
 • curprev 17:3517:35, 11 December 2012Abella talk contribs 4,940 bytes 0 Created page with "Què fer ara? Podem utilitzar l'<menuchoice>Eina corves</menuchoice> des del menú <menuchoice>Colors -> Ajust de corbes...</menuchoice>: 20px"
 • curprev 17:3017:30, 11 December 2012Abella talk contribs 4,940 bytes +40 Created page with "En aquest tipus d'imatges, si intentem moure els controls lliscants d'entrada de l'eina nivells, esborrarem part de la informació de nivell de gris de la fotografia, es perdr..."
 • curprev 17:2717:27, 11 December 2012Abella talk contribs 4,900 bytes +11 Created page with "Per què passa això? Atès que l'escenari de la fotografia té un ''rang dinàmic alt''. és a dir, que té objectes molt foscos (fons) a molt brillants (il·luminació pel f..."
 • curprev 17:2517:25, 11 December 2012Abella talk contribs 4,889 bytes +53 Created page with "Com podeu veure, algunes parts de la imatge desapareixen si intentem utilitzar l'eina nivells. Què vol dir això? Això vol dir que tenim parts de la imatge al costat dret de..."
 • curprev 17:2017:20, 11 December 2012Abella talk contribs 4,836 bytes +24 Created page with "El problema en aquesta fotografia, és que hi ha parts de la imatge que són molt fosques. Les dues persones a la foto estan clares, però el fons és tan fosc que en realitat..."
 • curprev 17:1617:16, 11 December 2012Abella talk contribs 4,812 bytes +28 Created page with "Així que comencem. Tenim aquesta foto, amablement donada per a la guia d'aprenentatge per en Jos van den Oever, de les seves fotografies de l'akademy 2008."
 • curprev 17:1417:14, 11 December 2012Abella talk contribs 4,784 bytes +59 Created page with "Aquesta és la segona part de les guies d'aprenentatge dirigides a mostrar com utilitzar les eines de fotografia del KDE (anomenades '''ShowFoto''' i/o '''Krita'''), per a pro..."

18 April 2012