Systemindstillinger/Opgaveskemalægger

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 09:18, 1 June 2019 by Claus chr (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Generel information

Opgaveskemalæggeren en brugerflade til det almindelige "cron"-program. Med dette kan kommandoer (eller "opgaver") blive kørt på faste tidspunkter, på en given ugedag eller dato eller med et givet interval.

Opgaveskemalæggeren i Plasma 5

Brug

Opgaveskemalæggeren kan startes fra programmet Systemindstillinger. Vælg Opstart og nedlukning og så Opgaveskemalægger.

Tilføjning og ændring af opgaver

 • Klik Ny opgave... for at tilføje en ny opgave eller Ændr for at ændre en eksisterende opgave. Nu vises vinduet Tilføj eller ændr en skemalagt opgave.
"Tilføj eller ændr en skemalagt opgave" vinduet i Systeminsdtillinger
 • Skriv den kommando, der skal køres eller klik på mappeikonet for at vælge det fra en dialog.
 • Skriv en kommentar (valgfrit). Den bør være forklare, hvad opgaven vil gøre, da kommandoen ikke altid er indlysende.
 • Klik Aktivér denne opgave for at køre opgaven klar til at blive kørt.
 • Klik Kør ved systemboot hvis du vil have scriptet til at køre hver gang systemet bootes.
 • Klik Kør hver dag for at få scriptet til at blive kørt hver dag. Dette vil automatisk sørge for, at de rette tilvalg indstilles.
 • Ved hjælp af knapperne kan du vælge hvornår kommandoen skal køres. Du behøver ikke at vælge noget i hver gruppe; de der ikke er nødvendige kan forblive urørte.
  • Timer og Minutter angiver tider på dagen, hvor opgaven køres, ikke et interval.
 • Nåe du er færdig klikker du på OK. Opgaven bliver nu tilføjer og skemalagt, hvis den er aktiveret.

Tip

Klik Kør nu for at køre opgaven med det samme efter at den er blevet tilføjet.


Fjern en opgave

For at fjerne en opgave helt vælger du den i listen og klikker på knappen Slet. Dette vil fjerne opgaven permanent.

Miljøvariabler

Nogle gange har en eller flere opgaver bruge for nogel særlige variabler; disse skal tilføjes i afsnittet Miljøvariabler. Programmet cron bruger sine egne miljøvariabler, variabler for hele systemet og brugerspecifikke variabler anvendes ikke. Klik på Ny variabel... for at tilføje en ny variabledefinition eller på Ændr... for at ændre en eksisterende variabel.

 • Værdien som variablen indeholder. Dette kan være et tal eller en tekststreng.
 • Skriv en kort beskrivelse af variablen.

Tips

 • Alle de filer, som modificeres findes i mappen /etc/cron, hvor der er mange filer, som kan bruges som eksempler.
 • Kommandolinje-værktøjet til at se det aktuelt installerede cron-job er
  crontab -l
  (det er bogstavet L).

Mere information