Difference between revisions of "Translations:Amarok/8/da"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
Line 1: Line 1:
{|class="vertical-centered"
+
!!FUZZY!!{|class="vertical-centered"
 
|[[File:Amarok_2.8_MediaSourcesPaneDefault.png|thumb|200px|left]]
 
|[[File:Amarok_2.8_MediaSourcesPaneDefault.png|thumb|200px|left]]
 
||Feltet ''Mediekilder'' til venstre er stedet, hvor du kan tilgå din lokale samling såvel som andre tjenester: <menuchoice>Lokal musik</menuchoice> for oven, som er den primære indgang til din lokale samling og tilsluttede enheder som mp3-afspillere og cd'er. <br />Der er et afsnit til alle de <menuchoice>internettjenester</menuchoice>, som du har aktiveret. Her kan du bladre igennem lister over radiostationer og podcasts, lytte til dem, abonnere på dem, håndtere din [http://www.last.fm last.fm]-konto, købe musik fra onlinebutikker som '''Magnatuen''' og hente uafhængige kunstneres musik fra '''Jamendo''' med mere. <br />Afsnittet <menuchoice>Spillelister</menuchoice> lader dig skabe og håndtere ''Dynamiske spillelister'' og tilgå dine ''Gemte spillelister'' og den ''Automatiske spillelistegenerator''. <br />Afsnittet <menuchoice>Filer</menuchoice> fremviser en integreret filbrowser og afsnittet <menuchoice>Podcasts</menuchoice> lader dig tilgå dine podcastabonnementer.
 
||Feltet ''Mediekilder'' til venstre er stedet, hvor du kan tilgå din lokale samling såvel som andre tjenester: <menuchoice>Lokal musik</menuchoice> for oven, som er den primære indgang til din lokale samling og tilsluttede enheder som mp3-afspillere og cd'er. <br />Der er et afsnit til alle de <menuchoice>internettjenester</menuchoice>, som du har aktiveret. Her kan du bladre igennem lister over radiostationer og podcasts, lytte til dem, abonnere på dem, håndtere din [http://www.last.fm last.fm]-konto, købe musik fra onlinebutikker som '''Magnatuen''' og hente uafhængige kunstneres musik fra '''Jamendo''' med mere. <br />Afsnittet <menuchoice>Spillelister</menuchoice> lader dig skabe og håndtere ''Dynamiske spillelister'' og tilgå dine ''Gemte spillelister'' og den ''Automatiske spillelistegenerator''. <br />Afsnittet <menuchoice>Filer</menuchoice> fremviser en integreret filbrowser og afsnittet <menuchoice>Podcasts</menuchoice> lader dig tilgå dine podcastabonnementer.
 
|}
 
|}

Revision as of 04:56, 20 June 2019

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Amarok)
{|class="vertical-centered"
|[[File:Amarok_MediaSourcesPaneDefault.png|thumb|200px|left]]
||The ''Media Sources pane'' on the left is the place where you access your local collection as well as other services: <menuchoice>Local Music</menuchoice> on top, which is the primary interface to your local collection and connected media such as mp3 players and CDs. <br />There is a section for all <menuchoice>Internet Services</menuchoice> that you have enabled. Here, you can browse listings of radio stations and podcasts; listen/subscribe to them, interact with your [http://www.last.fm last.fm] account, purchase music from online stores such as '''Magnatune''' and download independent artists' music from '''Jamendo''' and more. <br /> The <menuchoice>Playlists</menuchoice> section allows you to create and manage ''Dynamic Playlists'', access your ''Saved Playlists'' as well as the ''Automatic Playlist Generator''. <br />The <menuchoice>Files</menuchoice> section displays an integrated file browser and the <menuchoice>Podcasts</menuchoice> section will let you access your podcast subscriptions.
|}
Translation!!FUZZY!!{|class="vertical-centered"
|[[File:Amarok_2.8_MediaSourcesPaneDefault.png|thumb|200px|left]]
||Feltet ''Mediekilder'' til venstre er stedet, hvor du kan tilgå din lokale samling såvel som andre tjenester: <menuchoice>Lokal musik</menuchoice> for oven, som er den primære indgang til din lokale samling og tilsluttede enheder som mp3-afspillere og cd'er. <br />Der er et afsnit til alle de <menuchoice>internettjenester</menuchoice>, som du har aktiveret. Her kan du bladre igennem lister over radiostationer og podcasts, lytte til dem, abonnere på dem, håndtere din [http://www.last.fm last.fm]-konto, købe musik fra onlinebutikker som '''Magnatuen''' og hente uafhængige kunstneres musik fra '''Jamendo''' med mere. <br />Afsnittet <menuchoice>Spillelister</menuchoice> lader dig skabe og håndtere ''Dynamiske spillelister'' og tilgå dine ''Gemte spillelister'' og den ''Automatiske spillelistegenerator''. <br />Afsnittet <menuchoice>Filer</menuchoice> fremviser en integreret filbrowser og afsnittet <menuchoice>Podcasts</menuchoice> lader dig tilgå dine podcastabonnementer.
|}

!!FUZZY!!{|class="vertical-centered"

|

Amarok 2.8 MediaSourcesPaneDefault.png

||Feltet Mediekilder til venstre er stedet, hvor du kan tilgå din lokale samling såvel som andre tjenester: Lokal musik for oven, som er den primære indgang til din lokale samling og tilsluttede enheder som mp3-afspillere og cd'er.
Der er et afsnit til alle de internettjenester, som du har aktiveret. Her kan du bladre igennem lister over radiostationer og podcasts, lytte til dem, abonnere på dem, håndtere din last.fm-konto, købe musik fra onlinebutikker som Magnatuen og hente uafhængige kunstneres musik fra Jamendo med mere.
Afsnittet Spillelister lader dig skabe og håndtere Dynamiske spillelister og tilgå dine Gemte spillelister og den Automatiske spillelistegenerator.
Afsnittet Filer fremviser en integreret filbrowser og afsnittet Podcasts lader dig tilgå dine podcastabonnementer. |}


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.