Translations:An introduction to KDE/3/ca

Revision as of 21:55, 17 January 2011 by Abella (Talk | contribs) (Created page with "Aquest és un exemple d'un escriptori KDE. Tingueu en compte que es podrà veure diferent depenent de la versió del programari i la distribució. Com a exemple, aquí teniu una ...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Aquest és un exemple d'un escriptori KDE. Tingueu en compte que es podrà veure diferent depenent de la versió del programari i la distribució. Com a exemple, aquí teniu una instantània d'un escriptori de la sèrie 4.x, l'última versió de la compilació de programari:


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.