Difference between revisions of "Translations:KDevelop5/Manual/Building (compiling) projects with custom Makefiles/6/da"

(Importing a new version from external source)
 
 
Line 1: Line 1:
I den øverste del af projektvisningen udvider du undertræet for et projekt, lad os sige det, for hvilket du vil bygge et bestemt Makefile-mål. Dette vil give dig ikoner for (i) mapper i dette projekt, (ii) filer i projektets topniveau-mappe og (iii) Makefile-mål, som '''KDevelop''' kan finde. Disse kategorier vises i billedet til højre. Bemærk, at '''KDevelop''' til en vis grad ''forstår'' Makefile-syntaks og derfor kan vise dig mål, som er defineret Makefilen (selvom denne forståelse er begrænset, hvis målene er sammensatte eller implicitte).
+
I den øverste del af projektvisningen udvider du undertræet for et projekt, lad os sige det, for hvilket du vil bygge et bestemt makefile-mål. Dette vil give dig ikoner for
 +
* mapper i dette projekt
 +
* filer i projektets topniveau-mappe
 +
* makefile-mål, som '''KDevelop''' kan finde
 +
Disse kategorier vises i billedet herunder. Bemærk, at '''KDevelop''' til en vis grad ''forstår'' makefile-syntaks og derfor kan vise dig mål, som er defineret makefilen (selvom denne forståelse er begrænset, hvis målene er sammensatte eller implicitte).

Latest revision as of 10:01, 7 April 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (KDevelop5/Manual/Building (compiling) projects with custom Makefiles)
In the top part of the project view, expand the sub-tree for one project, let's say the one for which you want to run a particular Makefile target. This will give you icons for:
* directories under this project
*files in the top-level directory for this project
*Makefile targets '''KDevelop''' can identify
These categories are shown in the picture below. Note that '''KDevelop''' ''understands'' Makefile syntax to a certain degree and therefore can offer you targets defined in this Makefile (though this understanding has its limits if targets are composed or implicit).

I den øverste del af projektvisningen udvider du undertræet for et projekt, lad os sige det, for hvilket du vil bygge et bestemt makefile-mål. Dette vil give dig ikoner for

  • mapper i dette projekt
  • filer i projektets topniveau-mappe
  • makefile-mål, som KDevelop kan finde

Disse kategorier vises i billedet herunder. Bemærk, at KDevelop til en vis grad forstår makefile-syntaks og derfor kan vise dig mål, som er defineret makefilen (selvom denne forståelse er begrænset, hvis målene er sammensatte eller implicitte).


This page was last edited on 7 April 2020, at 10:01. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.