Difference between revisions of "Translations:Quick Start/18/ca"

Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
En primer lloc haureu de tenir ja sigui un compte OpenID o una Identitat KDE. Es recomana una Identitat KDE, ja que s'integra millor amb els llocs web del KDE. Podeu aconseguir-ne una [https://identity.kde.org/index.php?r=registration/index aquí].
+
# Registreu una [https://identity.kde.org/index.php?r=registration/index identitat del KDE] (el vostre nom d'usuari serà combinat en base al primer i últim nom que es dóna durant el registre).
 +
# Quan ho feu, empreu l'enllaç a la barra lateral d'aquest wiki [[Special:PhabricatorLogin/redirect|Inici de sessió amb Phabricator]]. Aquest us redirigirà al [https://phabricator.kde.org KDE Phabricator], on haureu d'activar la identitat que heu emprat en l'últim pas.
 +
# Després de l'activació, se us demanarà si voleu permetre que el programari utilitzi el vostre compte. Digueu Sí, i tornareu de nou a aquest wiki.
 +
# Un cop aquí, se us demanarà si voleu configurar un nou compte o si voleu vincular amb un compte ja existent, en el cas que ja en tinguessiu un. Si és així, introduïu el vostre nom d'usuari i la contrasenya anteriors. Si no és així, només cal que introduïu el nom d'usuari que voleu utilitzar per a aquest wiki.
 +
# Ara ja us trobeu al sistema, felicitats!

Latest revision as of 01:59, 9 July 2016

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Quick Start)
# Register a [https://identity.kde.org/index.php?r=registration/index KDE Identity] (your username will be combined based on your first and last name given during registration).
# After that is done, use the link in the sidebar of this wiki [[Special:PhabricatorLogin/redirect|Login with Phabricator]]. This redirects you to [https://phabricator.kde.org KDE Phabricator], where you need to activate your Identity that was done in the last step.
# After the activation you are asked if you want to allow the wiki to use your account. Answer with Yes, and you are taken back to this wiki.
# Back here you are asked if you want to set up a new account or if you want to link to an already existing account, in case you already had one. If so, enter your former username and your old password. If not, simply enter the username you wish to use for this wiki.
# Now you are logged in, congrats!
Translation# Registreu una [https://identity.kde.org/index.php?r=registration/index identitat del KDE] (el vostre nom d'usuari serà combinat en base al primer i últim nom que es dóna durant el registre).
# Quan ho feu, empreu l'enllaç a la barra lateral d'aquest wiki [[Special:PhabricatorLogin/redirect|Inici de sessió amb Phabricator]]. Aquest us redirigirà al [https://phabricator.kde.org KDE Phabricator], on haureu d'activar la identitat que heu emprat en l'últim pas.
# Després de l'activació, se us demanarà si voleu permetre que el programari utilitzi el vostre compte. Digueu Sí, i tornareu de nou a aquest wiki.
# Un cop aquí, se us demanarà si voleu configurar un nou compte o si voleu vincular amb un compte ja existent, en el cas que ja en tinguessiu un. Si és així, introduïu el vostre nom d'usuari i la contrasenya anteriors. Si no és així, només cal que introduïu el nom d'usuari que voleu utilitzar per a aquest wiki.
# Ara ja us trobeu al sistema, felicitats!
  1. Registreu una identitat del KDE (el vostre nom d'usuari serà combinat en base al primer i últim nom que es dóna durant el registre).
  2. Quan ho feu, empreu l'enllaç a la barra lateral d'aquest wiki Inici de sessió amb Phabricator. Aquest us redirigirà al KDE Phabricator, on haureu d'activar la identitat que heu emprat en l'últim pas.
  3. Després de l'activació, se us demanarà si voleu permetre que el programari utilitzi el vostre compte. Digueu Sí, i tornareu de nou a aquest wiki.
  4. Un cop aquí, se us demanarà si voleu configurar un nou compte o si voleu vincular amb un compte ja existent, en el cas que ja en tinguessiu un. Si és així, introduïu el vostre nom d'usuari i la contrasenya anteriors. Si no és així, només cal que introduïu el nom d'usuari que voleu utilitzar per a aquest wiki.
  5. Ara ja us trobeu al sistema, felicitats!

This page was last modified on 9 July 2016, at 01:59. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.