Translations:Welcome to KDE UserBase/12/sk

Revision as of 18:42, 25 October 2010 by Annew (talk | contribs) (Created page with "Potrebujete pomoct? Tu nájdete pár odporúčaných miest, kde sa vám dostane pomoci s problémami s KDE, a návody, ako sa pýtať, aby ste dostali čo najlepšie odpovede.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Potrebujete pomoct? Tu nájdete pár odporúčaných miest, kde sa vám dostane pomoci s problémami s KDE, a návody, ako sa pýtať, aby ste dostali čo najlepšie odpovede.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.