Tutorials/Kontact/Office365/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

31 August 2017

31 May 2016

  • curprev 14:5314:53, 31 May 2016Yurchor talk contribs 9,000 bytes +48 Created page with "===Отримання доступу до читання і запису==="
  • curprev 14:5314:53, 31 May 2016Yurchor talk contribs 8,952 bytes +38 Created page with "* У поле <menuchoice>Назва файла</menuchoice> вам слід вставити адресу «webcal://». Замініть початкове «webcal://» н..."
  • curprev 14:5214:52, 31 May 2016Yurchor talk contribs 8,914 bytes +136 Created page with "* Далі, у '''Korganizer''' клацніть правою кнопкою миші на списку календарів і виберіть пункт <menuchoice>Дод..."
  • curprev 14:5114:51, 31 May 2016Yurchor talk contribs 8,778 bytes +97 Created page with "* Коли отримаєте повідомлення, знайдіть у ньому посилання, що починається з «webcal://» і скопіюйте..."
  • curprev 14:5014:50, 31 May 2016Yurchor talk contribs 8,681 bytes −63 Created page with "{{Remember|2=Важливо|1=Не надсилайте повідомлення електронної пошти на адресу Office 365, бо тоді усі ці по..."
  • curprev 14:5014:50, 31 May 2016FuzzyBot talk contribs 8,744 bytes −133 Updating to match new version of source page
  • curprev 14:4914:49, 31 May 2016Yurchor talk contribs 8,877 bytes +45 Created page with "* Далі, натисніть кнопку <menuchoice>Надіслати</menuchoice>."
  • curprev 14:4914:49, 31 May 2016Yurchor talk contribs 8,832 bytes +167 Created page with "* Отримайте доступ до вебінтерфейсу календаря у Office 365 і натисніть <menuchoice>Share</menuchoice>. Далі, вибері..."
  • curprev 14:4714:47, 31 May 2016Yurchor talk contribs 8,665 bytes +72 Created page with "Зробити це дуже просто, оскільки Office 365 може експортувати адреси із файлами iCal:"
  • curprev 14:4614:46, 31 May 2016Yurchor talk contribs 8,593 bytes +961 Created page with "==== Додавання календаря у режимі лише читання ===="

4 August 2014