UserBase/Guidelines/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

12 December 2013

20 July 2011

26 June 2011

28 March 2011

18 March 2011

 • curprev 19:2719:27, 18 March 2011Abella talk contribs 4,243 bytes +8 Created page with "Esperem la vostra ajuda per a la construcció de la base de coneixements de KDE per als usuaris, i esperem que gaudiu de l'experiència de formar part d'aquesta família internac..."
 • curprev 19:2519:25, 18 March 2011Abella talk contribs 4,235 bytes +46 Created page with "8. Finalment, però no menys important, '''si us plau, guieu-vos pel [http://www.kde.org/code-of-conduct/ Codi de conducta]'''. La comunitat KDE està construïda en una cultura ..."
 • curprev 19:2319:23, 18 March 2011Abella talk contribs 4,189 bytes +47 Created page with "7. '''Sigueu consistent i amb estil'''. Una bona plantilla per a un nou article és PageLayout i els fragments de codi que poden ajudar-vos a ac..."
 • curprev 19:1819:18, 18 March 2011Abella talk contribs 4,142 bytes +57 Created page with "6. '''Recordeu el propòsit de UserBase'''. UserBase no és el lloc adequat per a peticions de noves funcionalitats o per a informes d'error al programari KDE. Tenim un [http://b..."
 • curprev 19:0819:08, 18 March 2011Abella talk contribs 4,085 bytes +9 Created page with "5. '''Registreu-vos i accediu'''. Aquest és un requisit obligatori, ja que fa possible que els administradors us contactin si hi ha algun problema, i també ens permet protegir ..."
 • curprev 19:0519:05, 18 March 2011Abella talk contribs 4,076 bytes +12 Created page with "4. '''Deixeu resums curts però significatius quan deseu els canvis'''. Això facilita molt veure ràpidament el que es va fent. És especialment útil per a aquells que monitori..."
 • curprev 19:0219:02, 18 March 2011Abella talk contribs 4,064 bytes +60 Created page with "3. '''Respecteu el treball dels altres'''. Particularment si existeix contingut previ amb anterioritat. Intenteu seguir el patró, si existeix, com a les pàgines [[Special:myLan..."
 • curprev 18:5818:58, 18 March 2011Abella talk contribs 4,004 bytes +21 Created page with "2. '''Respecteu el contingut de les fonts externes'''. Quan utilitzeu contingut d'altres pàgines web, ja sigui text, instantànies o imatges, si us plau, assegureu-vos que teniu..."
 • curprev 18:4018:40, 18 March 2011Abella talk contribs 3,983 bytes +16 Created page with "1. '''Preneu nota de la nostra llicència'''. Tot el contingut que poseu a KDE UserBase estarà llicenciat sota la [http://www.gnu.org/licenses/fdl.tx..."
 • curprev 18:2218:22, 18 March 2011Abella talk contribs 3,967 bytes +33 Created page with "Llestos per escriure com-es-fa o contingut per UserBase? No us preocupeu, utilitzar MediaWiki és fàcil. Però abans que comenceu, si us plau, preneu-vos uns minuts per llegir a..."
 • curprev 14:4914:49, 18 March 2011Abella talk contribs 3,934 bytes +3,934 Created page with "UserBase/Directrius"