Archive:Finding Your Application/bg

From KDE UserBase Wiki

Ако името или мястото на някое приложение е променено, моля опишете промяната това тук.

  • KControl е заменен от System Settings
  • Kcron - в SC 4.4 вече се намира в SystemSettings -> Advanced -> Tastk Scheduler. При SC 4.5, то се намира в SystemSettings -> System Administration -> Task Scheduler. Изглежда малко по- различно, но екранът на Modify може да ви изглежда познат.
  • KSnapshot - името не е променено, но някои промени забраняват използването на копчето PrtSC, за пускането му. Това може да се промени в SystemSettings. Това видео ви показва, как точно да го направите.