Archive:Finding Your Application/da

    From KDE UserBase Wiki

    Hvis et programs navn eller placering er blevet ændret, så angiv det venligst her.

    • KControl - erstattes af System Settings.
    • Kcron - findes nu i Systemindstillinger > Avanceret > Opgaveplanlægger. Den ser noget anderledes ud, men vinduet Ændr vil virke bekendt.
    • KSnapshot - navnet er ikke ændret, men i nogle distributioner startes programmet ikke længere op ved at taste PrtSc. Dette kan dog indstilles i Systemindstillinger. Denne YouTube video viser dig, hvordan du gør.