Archive:Finding Your Application/da

From KDE UserBase Wiki

Hvis et programs navn eller placering er blevet ændret, så angiv det venligst her.

  • KControl - erstattes af System Settings.
  • Kcron - findes nu i Systemindstillinger > Avanceret > Opgaveplanlægger. Den ser noget anderledes ud, men vinduet Ændr vil virke bekendt.
  • KSnapshot - navnet er ikke ændret, men i nogle distributioner startes programmet ikke længere op ved at taste PrtSc. Dette kan dog indstilles i Systemindstillinger. Denne YouTube video viser dig, hvordan du gør.