Archive:Finding Your Application/gl

Jump to: navigation, search

Si o nome dunha aplicación, ou a súa ubicación cambiaron, por favor indícao aquí.

  • KControl - é reemplazado por System Settings
  • Kcron - en SC 4.4 atópase en SystemSettings -> Advanced -> Task Scheduler. SC 4.5 teno en SystemSettings -> System Administration section -> Task Scheduler. O aspecto cambiou pero a pantalla Modify soarache familiar.
  • KSnapshot - o nome non cambiou, pero algunhas distribucións desactivan o uso da tecla ImprPant para lanzalo. No entanto, pode ser configurado en Preferencias do sistema. Este vídeo en YouTube mostra como facelo.

This page was last modified on 24 October 2011, at 11:38. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.