Kdenlive/Підручник/Меню «Проєкт»/Обробка/Параметри профілю обробки

  From KDE UserBase Wiki
  This page is a translated version of the page Archive:Kdenlive/Manual/Project Menu/Render/Render Profile Parameters and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  Параметри профілю обробки

  Параметри профілю обробки — як їх читати — версія 0.9.10

  У версії 0.9.10 параметри профілю обробки було значно змінено.


  Нові версії Kdenlive використовують «набори властивостей», які є частиною проєкту melt (див. документацію з melt). Ці набори вказують у форматі properties=<набір> syntax. У наведеному прикладі це посилання на профіль обробки lossless/H.264. Це визначення посилання на набір властивостей у файлі H.264, який зберігається у теці /usr/share/mlt/presets/consumer/avformat/lossless.

  Усі <набори>, на які посилаються параметри обробки Kdenlive, буде пов'язано із наборами, знайденими у /usr/share/mlt/presets/consumer/avformat/ (при типовому встановленні). Зауважте, що на набори налаштувань, які зберігаються у підтеках цієї теки, слід посилатися на допомогою синтаксичних конструкцій <назва_каталогу>/<профіль>, як це показано у наведеному вище прикладі.

  properties=lossless/H.264 
  g=120 
  crf=%quality 
  ab=%audiobitrate+'k'
  

  Файли наборів, які зберігаються у теці /usr/share/mlt/presets/consumer/avformat/, є простими текстовими файлами, які містять параметри melt, що визначають спосіб обробки. Приклад наведено нижче. Це ті самі параметри, які використовувалися у застарілих версіях Kdenlive (див. наступний розділ, присвячений їхньому опису).

  Вміст lossless/H.264:

  f=mp4
  acodec=aac
  ab=384k
  vcodec=libx264
  intra=1
  vb=0
  g=0
  bf=0
  preset=medium
  qscale=1
  qp=0
  coder=ac
  
  meta.preset.extension=mp4
  meta.preset.note=Intra-frame only, lossless compressed MPEG-4 AVC with AAC audio
  

  Параметри профілю обробки — як їх слід читати — давні версії Kdenlive

  Параметри, які є частиною профілю обробки, походять від параметрів програми ffmpeg.

  Це типовий приклад для демонстрації того, як розібратися із значенням параметрів за допомогою документації з ffmpeg.

  У наведеному вище прикладі параметрами є

  f=dvd 
  vcodec=mpeg2video 
  acodec=mp2 
  b=5000k 
  maxrate=8000k 
  minrate=0 
  bufsize=1835008 
  mux_packet_s=2048 
  mux_rate=10080000 
  ab=192k 
  ar=48000 
  s=720x576 
  g=15 
  me_range=63 
  trellis=1 
  profile=dv_pal_wide 
  pass=2

  Дані з довідки ffmpeg описують параметри так, як вказано нижче.

  Основний параметр:

  -f формат     примусово визначити формат

  Параметри відео:

  -vcodec кодек   примусово використати відеокодек ('copy' — копіювати потік даних)
  -pass n      вибрати кількість проходів (1 або 2)
  -b швидкість   встановити бітову швидкість (у бітах/с)
  -vb швидкість   встановити бітову швидкість (у бітах/с)
  -s розмір     встановити розмір кадру (ШxВ або скороченням)
  -me_range     <число>  діапазон обмеження векторів пересування (1023 для програвача DivX)
  -trellis     <число> оптимальна квантизація для швидкості-викривлення
  

  Параметри звуку:

  -acodec кодек  примусово встановити звуковий кодек (copy, якщо дані слід скопіювати)
  -ab bitrate    встановити бітову швидкість (у бітах/с)
  -ar частота     встановити частоту дискретизації (у Гц)
  

  Параметри звуку і відео AVCodecContext включають:

  -b        <число> встановити бітову швидкість (у бітах/с)
  -maxrate     <число> встановити максимальну бітову швидкість відео (у бітах/с)
  -minrate     <число> встановити мінімальну бітову чутливість (у бітах/с)
  -g        <число> встановити розмір групи зображень
  

  Отже, усі параметри профілю обробки описано у документації з ffmpeg.

  Див. також документацію з MLT щодо ConsumerAvFormat.

  Див. також настанови щодо створення сумісного з Youtube відео у форматах 4k та 2K.