Archive:Kerry/bg

From KDE UserBase Wiki


  Цялата ви информация във вашите ръце

Kerry е предния край на Beagle,инструмента който индексира всичките ви данни като попълва данните вътре в документите и е лесно да се намери като имената на файловете

 • Вие решавате кои директории искате да индексирате
  * Индексирането може да се направи на заден план
  * След първоначалното индексиране, че е почти незабележима
  * Индексирането може да бъде поставен на пауза, докато CPU- ипълнява интензивни задачи, нуждаещи се от ресурсите
  *Чувствителността на търсенето може да бъде променяна 
  * фразите могат да бъдат поставяни в кавички, например " Там има дракони"
  * думи или фрази могат да бъдат изключени с помощта на минус, т.е. -котки
  * Можете да търсите и в други разширения, като използват, например, JPG

Visit the project's home page for more information.

The screenshot gallery gives a useful overview.