Audex

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Audex and the translation is 100% complete.

Домівка » Програми » Звук і відео » Audex

Audex — програма для видобування даних зі звукових компакт-дисків.

Audex — проста у користуванні програма для видобування даних із звукових компакт-дисків. Загальні принципи користування Audex є доволі очевидними. Під час першого запуску Audex виконує пошук у вашій системі типових програм для кодування і автоматично створює типовий список профілів обробки.

Можливості

  • Видобування даних за допомогою CDDA Paranoia.
  • Підтримка Ogg Vorbis, FLAC, MP3, WAV, AAC та нетипових засобів кодування, керованих за допомогою командного рядка.
  • Різноманітні схеми назв файлів (див. розділ щодо схем назв файлів).
  • Засоби коригування метаданих (зокрема виправлення великих літер).
  • Видобування на основі профілів.
  • Отримання зображень обкладинок з інтернету.
  • Створення списків відтворення, обкладинок та шаблонів на основі файлів info.
  • Передавання файлів за допомогою допоміжних засобів введення-виведення KDE.
Надайте Audex змогу знайти ваші кодеки і показати вам можливі параметри

Схеми назв файлів

Схема назв файлів визначає шлях та назви звукових файлів, які буде створено Audex. Проста схема у Audex може виглядати так:

$artist/$title/$trackno - $ttile.$suffix

Якщо ви видобуваєте дані з компакт-диска виконавців «Metallica», а альбом називається «Metallica», файли буде збережено до теки /Metallica/Metallica у основній теці, яку вказано у загальних параметрах роботи програми. Якщо такої теки не існує, Audex створить її. Якщо видобування виконується до файлів flac, файли буде названо так: 1 - Enter Sandman.flac, 2 - Sad But True.flac, 3 - Holier Than You.flac...

Ось список змінних, якими можна скористатися для визначення вашої нетипової схеми назв файлів:

Змінна Значення
$artist Виконавець компакт-диска. Якщо компакт-диск є компіляцією, здебільшого, ця мітка відповідає його назві.
$title Назва компакт-диска. Якщо компакт-диск є компіляцією, здебільшого, ця мітка відповідає підзаголовку.
$date Дата випуску компакт-диска. Майже завжди визначається роком.
$genre Жанр музики на компакт-диску.
$cdno Номер компакт-диска у багатодисковому альбомі. З декількох компакт-дисків часто складаються компіляції. Зауваження: якщо для поточного компакт-диска не встановлено прапорець багатодискового альбому, це значення буде порожнім.


Змінна Значення
$tartist Виконавець окремої композиції. Особливо важливо для компакт-дисків компіляцій.
$ttitle Назва композиції. Зазвичай, кожна композиція на диску має власну назву.
$trackno Номер доріжки. Перша доріжка має номер 1.


Отже, здебільшого цього має бути достатньо. Крім того, для точнішого налаштовування схем назв передбачено параметри змінних. Приклад:

$artist/$title/${trackno length="2" fillchar="0"} - $ttile.$suffix

Як ви мабуть зрозуміли, параметри у цьому прикладі означають, що номери композицій складатимуться з 2 цифр, номери, які є меншими за 10, буде доповнено початковим «0». Отже, якщо використовуються файли flac, назви будуть такими: 01 - Enter Sandman.flac, 02 - Sad But True.flac, 03 - Holier Than You.flac...

Крім того, для цього передбачено пункт у інтерфейсі користувача, який має вищий пріоритет за параметри у змінній.

Ще один корисний приклад використання параметрів:

$artist/${title lowercase="true"}/$trackno - $ttile.$suffix
$artist/${title uppercase="true"}/$trackno - $ttile.$suffix

Назви композицій буде написано верхнім або нижнім регістром літер (великими або малими літерами).

Ось ще один цікавий приклад:

${artist uppercase="true" left="1"}/$artist/$title/$trackno - $ttile.$suffix

Параметр «left» означає, що використано буде лише вказану кількість символів. У нашому прикладі для створення теки буде використано лише першу велику літеру назви виконавця. Дехто надає перевагу упорядкуванню власної збірки за теками з назвами-літерами, A, B, C, D, E...

Це може бути також корисним:

${artist replace_char_list="true" replace_char_list_from="@#$%*" replace_char_list_to="____+"}/$artist/$title/$trackno - $ttile.$suffix

Усі символи зі списку параметра «replace_char_list_from» буде замінено на символи зі списку «replace_char_list_to». Наприклад, «*» буде замінено на «+». Звичайно ж, довжини обох цих рядків мають бути однаковими.

І нарешті, ось ще такий приклад:

${artist underscores="true"}_-_${title underscores="true"}/$trackno_-_$ttile.$suffix
$artist/$title/$trackno_-_${ttile fat32compatible="true"}.$suffix

Іноді пробіли у назвах файлів є небажаними (в основному з історичних причин). Якщо ви встановите для параметра underscores значення true, усі пробіли буде замінено символами підкреслювання, «_». Використання параметра «fat32compatible» призведе до вилучення усіх несумісних із FAT32 символів (зокрема «?»). Зазвичай, потреби у використанні цих двох параметрів немає, оскільки у графічному інтерфейсі користувача передбачено пункти для цілої назви файла.

Ось повний огляд змінних схем назв файлів та можливих параметрів цих змінних:

Змінна Значення Параметри
$artist Виконавець компакт-диска. Якщо компакт-диск є компіляцією, здебільшого, ця мітка відповідає його назві. left, lowercase, uppercase, replace_char_list, replace_char_list_from, replace_char_list_to, underscores, fat32compatible
$title Назва компакт-диска. Якщо компакт-диск є компіляцією, здебільшого, ця мітка відповідає підзаголовку. left, lowercase, uppercase, replace_char_list, replace_char_list_from, replace_char_list_to, underscores, fat32compatible
$date Дата випуску компакт-диска. Майже завжди визначається роком. left, lowercase, uppercase, replace_char_list, replace_char_list_from, replace_char_list_to, underscores, fat32compatible
$genre Жанр музики компакт-диска. left, lowercase, uppercase, replace_char_list, replace_char_list_from, replace_char_list_to, underscores, fat32compatible
$cdno Номер компакт-диска у багатодисковому альбомі. З декількох компакт-дисків часто складаються компіляції. Зауваження: якщо для поточного компакт-диска не встановлено прапорець багатодискового альбому, це значення буде порожнім.
$suffix Суфікс назви файла (наприклад, .ogg, .mp3), зазвичай, визначається за засобом кодування.


Змінна Значення Параметри
$tartist Виконавець окремої композиції. Особливо корисно для компакт-дисків компіляцій. left, lowercase, uppercase, replace_char_list, replace_char_list_from, replace_char_list_to, underscores, fat32compatible
$ttitle Назва композицій. Зазвичай, кожна композиція на компакт-диску має власну назву. left, lowercase, uppercase, replace_char_list, replace_char_list_from, replace_char_list_to, underscores, fat32compatible
$trackno Номер доріжки. Перша доріжка має номер 1. length, fillchar

Посилання


Довідку щодо програми можна отримати на сторінці обговорення англомовної версії сторінки цієї програми.