KDE Connect/Tutorials/Ordres d'utilitat

This page is a translated version of the page KDE Connect/Tutorials/Useful commands and the translation is 81% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎català • ‎dansk • ‎français • ‎português do Brasil • ‎українська

Llista de les ordres d'exemple per al KDE Connect

Al KDE Connect, podeu afegir les vostres propies ordres i executar-les des del vostre telèfon. Aquestes són algunes de les més útils. No dubteu a afegir-hi la vostra.

Controlar l'estat de l'ordinador

 • Atura:
  systemctl poweroff
 • Reinicia:
  systemctl reboot
 • Suspèn:
  systemctl suspend
 • Hiberna:
  systemctl hibernate
 • Bloqueja la pantalla:
  loginctl lock-session
 • Desbloqueja la pantalla:
  loginctl unlock-session
 • Apaga la pantalla:
  xset dpms force off
 • Encèn la pantalla:
  xset dpms force on
 • Bloqueja el teclat i el ratolí (no la pantalla):
  pyxtrlock
 • Desbloqueja el teclat i el ratolí:
  pkill pyxtrlock

Controlar el volum

Plasma

 • Abaixa el volum:
  qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "decrease_volume"
 • Apuja el volum:
  qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "increase_volume"
 • Silencia:
  qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "mute"
 • Silencia el micròfon:
  qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "mic_mute"

Altres escriptoris o gestors de finestres -DE/WM- (amb «pactl»)

 • Abaixa el volum:
  pactl set-sink-volume $(pactl list short sinks | grep RUNNING | cut -f1) -10%
 • Apuja el volum:
  pactl set-sink-volume $(pactl list short sinks | grep RUNNING | cut -f1) +10%
 • Silencia/Activa el so:
  pactl set-sink-mute $(pactl list short sinks | grep RUNNING | cut -f1) toggle

Altres escriptoris o gestors de finestres -DE/WM- (amb «amixer»)

 • Abaixa el volum:
  amixer -q sset Master 10%-
 • Apuja el volum:
  amixer -q sset Master 10%+

Es poden crear altres ordres utilitzant amixer

Canvia l'aspecte i el comportament

 • Tema Brisa (clar):
  lookandfeeltool -a 'org.kde.breeze.desktop'
 • Tema Brisa (fosc):
  lookandfeeltool -a 'org.kde.breezedark.desktop'

Ajustaments de la brillantor

 • Augmenta la brillantor:
  qdbus org.kde.Solid.PowerManagement /org/kde/Solid/PowerManagement/Actions/BrightnessControl org.kde.Solid.PowerManagement.Actions.BrightnessControl.setBrightness $(expr $(qdbus org.kde.Solid.PowerManagement /org/kde/Solid/PowerManagement/Actions/BrightnessControl org.kde.Solid.PowerManagement.Actions.BrightnessControl.brightness) - 375)

Captura de pantalla

 • Desa-la localment:
  spectacle -b
 • Envia-la al telèfon:
  file=/tmp/$(hostname)_$(date "+%Y%m%d_%H%M%S").png; spectacle -bo "${file}" && kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --share ${file}

Send output of any command to your phone

 • Check the status of baloo indexing:
  kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(balooctl status)"
 • Check lines 5, 7 and 9 of speedtest-cli:
  kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(speedtest-cli|awk 'NR==5;NR==7;NR==9 {print;exit}')"
 • Check whether service sshd is running:
  kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(systemctl status sshd|grep Active)"
 • Check the top 5 applications using most RAM:
  kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(ps -eo pid,%mem,cmd --sort=-%mem | head -n 6)"

This page was last edited on 6 September 2020, at 14:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.