Kexi/Handbook/Comparing Kexi to other database applications/Data types/da

From KDE UserBase Wiki

Datatyper

Selvom forskellige databaseprogrammer typisk udbyder nogenlunde samme funktionalitet, så bruger de forskellige betegnelser. Dette appendiks viser hvordan Kexis terminologi relaterer til andre databaseprogrammers. Dette kapitel kan således være nyttigt når du overfører databaser fra et program til et andet.

Tabellen herunder viser, hvordan Kexis datatyper svarer til datatyper i andre databaseprogrammer.

Nogle af datatyperne i listen er undertyper af andre typer. For eksempel er typen Lang tekst en undertype af typen Tekst. For at bruge en undertype i Kexi skal du vælge den tilsvarende grundtype (i dette tilfælde Tekst) i tabeldesigneren og så vælge undertypen i indstillingen Undertype i Egenskabeseditoren.

Sammenligning af Kexis datatyper med andre programmers
Kexi MS Access dBase/FoxPro Paradox
Tekst(Tekst) Tekst Character Alphanumeric
Lang tekst (Lang tekst) Memo Memo Memo
Dato/Tid (Dato/Tid) Dato, Tid Dato DateTime
Heltal (Heltal) Number (Integer) Numeric Integer
Stort heltal (Stort heltal) Long Integer Numeric Long Integer
Decimaltal (Decimaltal) Single/Double precision number Float Number