KrossWordPuzzle/Brug af KrossWordPuzzle

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page KrossWordPuzzle/Using KrossWordPuzzle and the translation is 100% complete.

Løs krydsogtværser, download nye opgaver og design dine egne

Bibliotek

Biblioteket vises når spillet starter op. Hvis det ikke vises, så kan du altid komme tilbage til biblioteket ved at bruge fanebladet Library for oven:

Biblioteket viser alle dine krydsogtværser. I bibliotekets værktøjslinje har du nogle muligheder for at fylde dit bibliotek: Download, Import, New Crossword. Du kan også organisere dit bibliotek: Delete and New Folder. Nogle knapper forudsætter, at en opgave er blevet valgt.


Download krydsogtværser

I biblioteket klikker du på Download for at åbne download-dialogen. Vælg en udbyder fra listen Provider for at få vist en liste af udbudte krydsogtværser. For at finde en specifik krydsogtværs kan du bruge søgelinjen. Du kan angive, hvilken mappe de downloadede krydsogtværser skal gemmes i nederst i download-dialogen. Klik OK for at downloade den valgte krydsogtværs.

Download-dialogen


Import af krydsogtværser

I biblioteket klikker du på Import for at importere lokale krydsogtværsfiler til dit bibliotek. Du kan også tilføje opgaver til biblioteket ved at trække filerne ind fx fra Dolphin. De følgende formater understøttes:

 • .puz (AcrossLite)
 • .kwp (for kross-word-puzzle)
 • .kwpz (komprimerede .kwp-files)


Eksport af krydsogtværser

I biblioteket klikker du på Export eksport for at eksportere den valgte opgave. Følgende filformater understøttes:

 • .puz (AcrossLite)
 • .kwp (for kross-word-puzzle)
 • .kwpz (komprimerede .kwp-files)
 • .pdf (Acrobat Reader, Okular, ...)
 • .ps (Post script)
 • .png (billedformat)
 • .jpg (billedformat)


Lav nye krydsogtværser

I biblioteket klikker du på New Crossword, hvorefter en dialog åbnes. I fanebladet General kan du vælge, hvilken type opgave, du vil lave og du kan angive nogle informationer som forfatternavn (dig) eller opgavens størrelse. Du kan også lave brugerdefinerede opgavetyper. Se Krydsogtværs-typer for et overblik over de tilgængelige opgavetyper. Alle indstillinger kan ændres senere via Edit -> Crossword Properties....

Fanebladet General i dialogen Create New


I fanebladet Template kan du vælge en skabelon, som du vil bruge. Skabeloner er færdige opgaver uden ordforklaringer og løsningsbogstaver. Du kan bruge dem til hurtigt at lave en ny opgave ved blot at udfylde ordforklaringerne. Hvis du har en god ordbog, så kan det være ret let.

Du kan let lave nye skabeloner ved at gemme en opgave med tilvalget Save As Template aktiveret. Hvis du ønsker, at den nye skabelon skal optræde i dialogen Create New, så skal du gemme den i standardmappen til Templates (den optræder i dialogen Save As).

Fanebladet Template i dialogen Create New

Efter at du har klikket på OK laves den nye opgave, og den vises i editor-tilstanden. Se Redigér opgaver for at se, hvordan du redigerer en ny opgave.


Organisér dit bibliotek

For at slette den valgte opgave fra biblioteket klikker du på Delete. Du kan også slette en mappe fra biblioteket. Dette vil slette alle opgaver indeholdt i mappen. For at lave nye mapper klikker du på New Folder, som vil bede dig om et navn til den nye mappe.

Du kan også trække opgaver fra en af bibliotekets mapper til en anden.


Udskrift

Du kan se en forhåndsvisning af udskriften ved hjælp af Game -> Print Preview. For at udskrive en opgave vælger du Game -> Print.... Ud over alle de almindelige udskrivningstilvalg kan du vælge en farve til de tomme celler i fanebladet Options -> Crossword.


Løsning af opgaver

Vælg en opgave, som du vil løse i biblioteket og klik så på Open i værktøjslinjen eller dobbeltklik på opgaven. Se Bibliotek for instruktioner om, hvordan du føjer opgaver til dit bibliotek.

Sådan vil hovedvinduet se ud, efter at du har åbnet opgaven:

Fanebladet Crossword med en åbnet opgave

Du kan klikke på hver bogstavcelle for at sætte fokus på den celle. Når du indtaster et bogstav, så placeres bogstavet i den celle, som har fokus, og den næste celle i det aktuelle ord får fokus. Normalt vil du starte med at sætte fokus i det første bogstav af et ord og så blot skrive svaret på tastaturet.

I statuslinjen er der en fremgangslinje, som viser, hvor mange procent af opgaven du har udfyldt. Når du har udfyldt alle bogstavceller, så kan du tjekke din løsning ved hjælp af menuen Move -> Check eller den tilsvarende knap i værktøjslinjen. Hvis du ønsker at starte forfra, dvs. slette alle svar, så vælg menuen Move -> Clear Answers. Du kan også slette enkelte svar eller bogstaver ved hjælp af kontekstmenuen eller ved at bruge Eraser Tool. Eraser Tool kan aktiveres ved menuvalget Move -> Eraser eller den tilsvarende knap i værktøjslinjen. Når den er aktiveret, så kan du slette bogstaver ved at klikke på dem, og du kan slette svarord ved at klikke på nøgleordsfelter (det virker selvfølgelig kun, når nøgleordsceller vises).

Navigation

Der er mange måder at navigere gennem opgaven. For det første kan du bruge piletasterne til at flytte fokus.

Der er andre navigationshandlinger (nogle har standard-tastaturgenveje):

 • Select First Letter (tastaturgenvej Home) vælger det første bogstav i det aktuelle ord
 • Select Last Letter (tastaturgenvej End) vælger det sidste bogstav i det aktuelle ord
 • Select Clue With Switched Orientation (tastaturgenvej Tab) vælger ordet i den anden retning uden at vælge et andet bogstav
 • Select First Clue vælger det første ord
 • Select Previous Clue vælger det forrige ord
 • Select Next Clue (tastaturgenvej Return) vælger det næste ord
 • Select Last Clue vælger det sidste ord

Alle disse handlinger findes i menuen Move:

Menuen Move

For at ændre zoom-niveauet kan du bruge zoom-skyderen i statuslinjen, menuen View eller bruge musehjulet mens du holder Ctrl-tasten nede. Du kan vise hele opgave i vinduet ved hjælp af menuen View -> Fit to page.

For at panorere visningen kan du aktivere panoreringstilstand ved hjælp af menuen View -> Pan eller panoreringsknappen i værktøjslinjen. I panoreringstilstand kan du bruge musen til at trække visningen. Du kan også panorere, når du ikke er i panoreringstilstand ved at holde Ctrl-tasten nede.

Du kan altid gemme dit arbejde med alle aktuelt udfyldte bogstaver ved hjælp af menuen Save.


Vink, løsning

Når du går i stå med løsningen af en opgave kan du få hjælp. Der er forskellige muligheder:

 • Løs hele opgaven (brug Move -> Solve)
 • Løs et helt ord (brug kontekstmenuen på en bogstavcelle og vælg Solve Across Clue eller Solve Down Clue)
 • Løs et enkelt bogstav (brug Move -> Hint eller kontekstmenuen på en bogstavcelle og vælg Hint For This Cell)


Ordforklaringslisten

Ordforklaringslisten vises ikke for alle typer af opgaver som standard (fx ikke for svenske krydsogtværser). Du kan vise eller gemme den ved hjælp af menuen Settings -> Clue List. Den viser en liste med alle ordforklaringerne for den aktuelle opgave med deres aktuelle svar. Du kan klikke på enhver ordforklaring for at panorere til denne ordforklaring. Efter at klikke på en ordforklaring kan du direkte skrive svaret.


Værktøjslinjen til løsning

Værktøjslinjen til løsning vises kun for opgaver, som har et løsningsord. Sådanne opgaver har nogle specielle bogstavceller, som indeholder bogstaver fra løsningsordet. Disse bogstavceller markeres med et tal i parentes, som angiver bogstavets placering i løsningsordet.

Du kan ændre løsningsbogtavet enten i værktøjslinjen til løsning eller i opgaven, da de er synkroniserede. Du kan slå værktøjslinjen til løsning til eller fra via menuen Settings -> Toolbars Shown -> Solution.

Redigering af opgaver

For at redigere en opgave skal du først aktivere redigeringstilstand i menuen Edit -> Edit Mode eller den tilsvarende knap i værktøjslinjen. Når du lige har lavet en ny opgave ved hjælp af dialogen Create New, så er redigeringstilstanden automatisk aktiveret. I denne tilstand vises alle de korrekte bogstaver og tomme celler er synlige og kan få fokus. Du kan navigere gennem opgaven på samme måde, som når redigeringstilstanden ikke er aktiveret. Ændring af en bogstavcelle vil ændre dens korrekte bogstav (indikeret af bogstavets blå farve).

Note

Du skal udfylde alle korrekte bogstaver, sådan at ingen bogstavceller forblivet blanke; ellers virker løsning af opgaven ikke korrekt.


Når du laver en opgave ved hjælp af en skabelon, så skal du blot udfylde bogstaverne og ordforklaringerne. Ellers skal du først tilføje ordforklaringer og eventuelt billeder (ikke alle opgavetyper tillader billeder).

Forskellige opgavetyper har forskellige regler og forskellige slags celletyper. Du kan konvertere din opgave til en hvilken som helst type, se Konvertering af opgaver.


Tilføj ordforklaringer og billeder

For at tilføje ordforklaringer eller billeder vælger du en tom celle og bruger så Edit -> Add Clue eller Edit -> Add Image (som ikke vil vises, hvis den aktuelle opgavetype ikke tillader billedceller). Hvis den aktuelle opgavetype tillader to ordforklaringer i samme celle (Double Clue Cells), så kan du også vælge en celle med en ordforklaring og så bruge Edit -> Add Clue. Dette vil umiddelbart tilføje ordforklaringen eller billedet til opgaven med standardindstillingerne. Læs det næste afsnit for at se, hvordan man kan ændre nyligt skabte ordforklaringer eller billeder.


Ændring af ordforklaringer

Du kan ændre ordforklaringer ved hjælp af dokken Current Cell. Hvis den ikke vises, så kan du aktivere den med Settings -> Show Current Cell Dock.

Når du har valgt en ordforklaring vil det se sådan ud:

Dokken Current Cell

Du kan ændre ordforklaringsteksten og indsætte specielle tegn ved hjælp af knappen til højre for indtastningslinjen for ordforklaringen.

Ordforklaringens retning kan ændres til Horizontal eller Vertical når det er muligt. Når det ikke er muligt, så er det fordi ordforklaringen er for lang til den anden retning eller fordi der er andre celler, som forhindrer, at retningen kan ændres (fx kan et svar ikke strække sig hen over andre ordforklaringsceller).

Når du har oprettet en ordliste, så vises boksen med mappegrupper i dokken Current Cell. I Brug ordlisten kan du se, hvordan man udnytter den.

Når den aktuelle opgavetype tilladere eller kræver at ordforklaringsceller vises, så inkluderer dokken Current Cell en gruppe knapper til at ændre answer offset. "Answer offset" er forskydningen af det første svarbogstav fra ordforklaringscellen (ovenover til venstre, ovenover, ovenover til højre, til venstre, i ordforklaringscellen, til højre, nedenunder til venstre, nedenunder eller nedenunder til højre). Den amerikanske opgavetype tillader ikke ordforklaringsceller, dvs. at forskydningen af svaret kun kan være 'i ordforklaringscellen'. Den svenske opgavetype kræver ordforklaringsceller, dvs. at forskydningen af svaret ikke kan være 'i ordforklaringscellen'.

Længden af svaret kan ændres interaktivt ved at trække bjælken bag den sidste celle i ordforklaringen. Svarets længde ændres ved at fjerne bogstaver fra eller føje dem til ordforklaringen. Du kan ikke gøre et svar kortere end den mindste tilladte længde af svar for den aktuelle opgavetype.


Ændring af billeder

Mangler at skrives

Konvertering af opgaver

Du kan konvertere enhver opgave til enhver anden type. Dette gør du ved at vælge menuen Edit -> Crossword Properties..., klikke på afsnittet Crossword Type og så på knappen Convert.... Dette vil åbne konverteringsdialogen, hvor du kan vælge den opgavetype, som du vil konvertere til. For neden i dialogen vises en informationslinje, som fortæller om celler, som vil blive fjernet af konverteringen. Du kan omgøre enhver konvertering.

Se Krydsogtværstyper for en liste over tilgængelige opgavetyper.

Håndtering af ordlisten

Først skal du have installeret en MySQL-server og have den op at køre.

Her mangler noget tekst

Du kan åbne ordlistedialogen med Settings -> Dictionary....

Ordlistedialogen

I højre side af dialogen ser du en liste med alle ordene i din ordliste. Hvert ord kan have et ordforklaring tilknyttet.

I venstre side ser du en værktøjskasse med tre afsnit: Fill Dictionary, Edit og Backup.

Til at tilføje ord og deres ordforklaringer fra en eksisterende opgave kan du bruge Extract From Library, som henter alle ord i alle opgaverne i dit bibliotek eller Extract From Crosswords..., som lader dig vælge, hvilke opgaver du vil hente ord fra. Du kan også tilføje ord (uden ordforklaringer) fra ordlistefiler i ren tekst ved at bruge Add Words From Dictionary.... Normalt findes sådanne ordlister i mappen /usr/dict eller /usr/share/dict .

Du kan bruge Add Entry fra afsnittet Edit til at tilføje enkelte ord. Ret ordet direkte i listen. For at fjerne alle valgte ord fra listen bruger du Remove Selected og med Clear Dictionary rydder du hele ordlisten.

Afsnittet Backup indeholder to knapper: Import (CSV)... og Export (CSV).... De kan bruges til at importere og eksportere ordlister til eller fra kommma-separerede filer (CSV). CSV-filer kan også importeres til et regneark. Du kan bruge disse filer som backup eller til at dele din ordliste med andre.

Brug af ordlisten

Der mangler beskrivelser af, hvordan man føjer ordforklaringer til ordlisten

I dokken Current Cell kan du søge efter matchende svar ved at bruge mønstre med jokertegn (? for et vilkårligt bogstav, * for et vilkårligt antal af vilkårlige bogstaver). Disse mønstre dannes automatisk ud fra de bogstaver, som allerede er i opgaven. Derfor tilbydes matchende svar automatisk, når du tilføjer nye ordforklaringer.