Parley/Manual

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Parley/Manual and the translation is 100% complete.

Home >> Applications >> Education >> Parley >> Parley ManualInformation

Oplysningerne på denne side vedrører Parley i KDE Software Compilation 4,5.


Denne manual er skrevet af Sabine Eller, Daniel Laidig og Frederik Gladhorn.


Copyright 2010 Sabine Eller, Daniel Laidig og Frederik Gladhorn

Introduktion

Parley bruges til at træne ordforråd. Den hjælper dig til at memorere et ordforråd, når du for eksempel er ved at lære et fremmedsprog. Du kan lave dine egne samlinger af ordlister med de ord, som du behøver eller vælge blandt en stor mangfoldighed af ordforrådssamlinger. Der kan du finde samlinger til almindelig sprogbrug, men også anatomi, musik, geografi, kemi og eksamenstræning.

Parley er meget fleksibel og bruger en flashkort tilgang til læring. Den holder automatisk styr på din fremgang. Med Parley kan du arrangere din ordliste som du vil og du kan lave dine egne lektioner efter behov; men i modsætning til rigtige flashkort kan du bruge andre læringsmetoder med Parley.

Flashkort indeholder udtryk på forsiden og deres oversættelse på bagsiden. Du starter med en stak kort. Hvis du kender oversættelsen af et kort, så lægger du det i en anden stak. Hvis du ikke husker oversættelsen, så holder du kortet i den første stak for at prøve igen senere.

Parleys primære fO.k.us er ikke at lære dig grammatik. Der er dog nogle former for øvelser, som kan hjælpe dig med dette.

Parley består af to store dele: træning af ordforråd og en editor til ordforrådssamlinger.

I denne manual henviser ordforrådssamling til en fil, som indeholder lektioner og ordlisterne til lektionerne.

Du kan både komme til editoren og øvelserne fra startsiden.

Træningen består af tre dele: først opsætning af øvelsen, hvor du vælger, hvad du vil træne. Herefter starter du den egentlige træning, og når du er færdig med det, får du et sammendrag.


Tip

Som i alle andre programmer kan du højreklikke for at udforske Parleys funktioner og muligheder. Ved et højreklik vises en "kontekstmenu", som viser, hvad du kan gøre i den aktuelle situation. Prøv at højreklikke på lektioner og ord for at se nogle muligheder.


Startsiden

Når du starter Parley op, så mødes du af Startsiden. Til at begynde med er startsiden tom, men når du har åbnet nogle ordforrådssamlinger, så vises de samlinger, som du senest har arbejdet med.


En ordforrådssamling er en fil, som indeholder ord og deres oversættelse til andre sprog eller andre par af ord eller sætninger, som du gerne vil lære. Ordene er organiseret i lektioner.

For at begynde træningen klikker du på en af ordforrådssamlingerne i listen. Du får nu mulighed for at opsætte øvelsen.

Bemærk et lille Editorikon, som viser sig til højre for dokumentets navn, når du flytter musen hen over det. Editorikonet lader dig åbne samlingen i editoren i stedet for at begynde at træne den. For at redigere en samling klikker du på Editorikonet til højre for den.

Hvis du ønsker at starte din egen ordforrådssamling, så klikker du på Opret en ny samling.

Du kan også åbne en eksisterende samling, hvis du har den på din computer allerede men den ikke findes på listen.

Den sidste knap på startsiden lader dig hente ordforrådssamlinger lavet af andre. Når du selv har lavet en samling, som du gerne vil dele med andre, så kan du let uploade den fra editoren.

Parley leveres med forskellige temaer, så du kan skifte til en anden grafisk stil. Se Indstil Parley for yderligere information.

Åbn en eksisterende samling

Lad os antage, at din samling allerede befinder sig på din harddisk.

Sådan ser skærmen ud, første gang du starter Parley.

Klik på Åbn en eksisterende samling.

I filvælgerdialogen navigerer du til den mappe, som indeholder datafilerne og vælger den ved at klikke på den. Afhængigt af dit system skal du muligvis også klikke på O.k. før files åbnes.


Nu er filen læst ind og du er kommet til opsætningsskærmen for øvelser: se de næste afsnit for yderligere detaljer.

Træning af ordforråd

For at starte træningen vælger du et dO.k.ument efter at have startet Parley op. Hvis du allerede havde dokumentet åbent i editoren, så skal du blot klikke på Practice i værktøjslinjen.

Opsætning af øvelsen

Før den egentlige træning starter kommer du altid til en dialog, hvor du indstiller øvelsen. Der er tre felter, som lader dig vælge, hvad du vil træne:

 • Valg af sprog
 • Valg af øvelsestilstand
 • Valg af lektion, som også viser, hvor langt du er nået


I venstre side kan du vælge, hvilken kombination af sprog du vil træne. Hvis du for eksempel vælger engelsk til fransk, så vil du blive vist engelske ord og Parley vil bede dig om at skrive den franske oversættelse.

Nede under afsnittet Sprog kan du vælge, hvilken slags øvelse du vil lave. Øvelse bestemmer, hvordan øvelsens spørgsmål bliver stillet.

I det store felt til højre ser du øvelserne i ordforrådssamlingen. Du kan vælge hvilken øvelse du vil træne ved hjælp af afkrydsningsfeltet foran øvelsens navn. Antallet af ord i her enkelt øvelse vises ved siden af navnet. På højre side af navnet ser du, hvor langt du er nået med øvelsen.

Avanceret konfiguration af øvelser

Dialogen til Avancerede øvelsesindstillinger lader dig angive mere avancerede indstillinger, som vil påvirke øvelsen.

Fra dialogen til opsætning af øvelsen kommer du til den avancerede indstillingsdialog ved hjælp af knappen Indstil øvelse i værktøjslinjen - det er knappen med den grønne ikon.

Blokering

Hvis du har planer om at øve dit ordforråd regelmæssigt, så bør du sikre dig, at funktionen Blokering er aktiveret. Tilvalgene til blokering findes i dialogen Avanceret konfiguration af øvelser. Der går du til siden Blokering og sætter flueben i tilvalgsfeltet Blokering. Nu kan du oven i købet indstille, hvor lang tid et ord, som du har svaret korrekt på bliver blokeret.

Blokering betyder, at du ikke vil blive spurgt om et ord i nogen tid efter sidste øvelse. Denne periode afhænger af, hvor godt du kender ordet, sådan at du oftere vil blive spurgt om ord, som du endnu ikke kender.

Grænser

Grænser er en anden måde at begrænse, hvad du vil træne.


Du kan beslutte kun at træne ord, som du kender bedre eller dårligere end en vis "karakter"; eller du kan udvælge ord, som du har trænet et vist antal gange. \

Generelle indstillinger for øvelser

Du kan finde flere andre indstillingsmuligheder for øvelserne i dialogen Avancerede øvelsesindstillinger.


De vigtigste valgmuligheder er følgende:

 • Ignorér accentfejl: hvis du vælger dette og indtaster et ord med e i stedet for é det vil stadig regnes som korrekt.
 • Ignorér fejl i store/små bogstaver: Hvis du vælger dette, så behøver du ikke skelne mellem store og små bogstaver, når du indtaster ord.
 • Aktivér billeder: hvis dette er aktiveret, vil billeder blive vist i løbet af øvelsen, hvis de er tilgængelige.
 • Aktive indgange under øvelse: hvor mange ord du vil blive spurgt om flere gange, før der tilføjes et nyt ord. Det vil sige, at hvis du indstiller den til et lavt antal, så vil ord dukker op igen hurtigere, men med en høj indstilling vil der gå længere tid, før du ser det samme ord igen.

Træning

Flashkort

Efter at have aktiveret øvelsestypen Flaskkort og klikket på Start øvelse, så dukker den følgende skærm op. Øvelsestypen Flaskkort virker på samme måde som med "rigtige" flashkort. Du forestiller dig svaret, og skulle du få brug for hjælp, så kan du klikke på Tip, som vil begynde at give dig svaret et bogstav ad gangen.

Du kan også vælge at springe et ord over for nu. Når du klikker på Svar senere vil ordet dukke op igen på et senere tidspunkt.


Et klik på Fortsæt afslører løsningen. Nu skal du angive, om du kendte svaret. Hvis du ikke kendte det, så klik Jeg ved det ikke. Hvis du kendte svaret, så klik Jeg ved det. Dette vil føre dig til det næste spørgsmål.

Nederst til venstre i vinduet har du 7 bokse, som viser, hvor godt du kender ordforrådet. Disse 7 bokse svarer til blokeringsniveauerne, som indstilles under Blokering i dialogen Avancerede indstillinger for øvelser.

Tip

I stedet for at klikke på Fortsæt du kan også taste mellemrum på tastaturet.Du kan stoppe øvelsen når som helst ved at klikke på Stop øvelse.

Blandede bogstaver

Blandede bogstaver er en træningsmetode, hvor du får hjælp med det samme: alle svarets bogstaver vises i blandet orden:


Ønsker du hjælp, kan du klikke på Hint, som vil give dig løsningen et bogstav ad gangen. Selvfølgelig kan du også vælge at svare senere ved at klikke på Answer Later.

For at give svaret skal du skrive det i det tomme felt under de blandede bogstaver og taste Enter eller klikke på knappen Fortsæt.

Hvis dit svar var korrekt, så vil Parley fortælle dig det, og du kan taste Enter igen, eller klikke på Fortsæt for at gå videre med det næste spørgsmål.

Svarer du forkert, så vil du blive bedt om at prøve igen:


Hvis du ikke kender svaret, skal du blot klikke på Fortsæt endnu en gang. Derefter dukker det følgende op, hvor du kan se løsningen. Gå videre med Fortsæt.


Efter at løsningen er afsløret, kan du se et stort ikon til højre, som angiver om dit svar regnes som rigtigt eller forkert. Du kan underkende, hvordan dit svar regnes. Se Regn et svar som rigtigt.

Multiple-choice

Automatisk udvælgelse af de mulige svar

I øvelsestypen Multiple-choice bliver du præsenteret for et antal mulige svar, hvoraf kun et er korrekt. Klikke på Tip for at få Parley til at fjerne et af de forkerte svar; på den måde bliver dine valgmuligheder mere begrænsede med hvert klik på Tip. Du kan selvfølgelig også klikke på Answer Later.


Når du har foretaget dit valg ved at klikke på det, som du mener er korrekt, så viser Parley skærmen nedenfor, hvis svaret var rigtigt. Gå videre med næste spørgsmål ved at klikke på Fortsæt.


Hvis dit svar derimod var forkert, vil det korrekte svar blive vist i grønt og det forkerte i rødt. Også her kan du gå videre ved at klikke på Fortsæt.


Efter at svaret er blevet afsløret kan du se et stort ikon til højre, der angiver, om dit svar regnes som rigtigt eller forkert. Du kan underkende, hvordan dit svar regnes. Se Regn et svar som rigtigt.

Hvis du ønsker at stoppe øvelsen, skal du blot klikke på knappen Stop øvelse.

Med ja/nej-svar

Normalt foreslår Parley automatisk et korrekt og flere forkerte svar i multiple-choice-tilstanden. For nogle øvelser har du istedet forud givne svarmuligheder som ja/nej eller lignende. Sådanne øvelser skal konfigureres ved at klikke på Indstil øvelse.

Vælg fanebladet Avanceret; du får så noget lignende det følgende skærmbillede:


Hvis du kun har to valgmuligheder som ja/nej, så sæt Antal valgmuligheder til 2 i afsnittet Multiple-choice.

Skriftlig

Hvis du vælger øvelsestypen Skriftlig, så skal du skrive svarene for at lave øvelsen. Du kan bruge knappen Tip, som vil give dig bogstaver i svaret et ad gangen. Selvfølgelig kan du også vælge udskyde svaret ved at klikke på knappen Answer Later.


Når du har indtastet svaret, klikker du på Fortsæt; så viser Parley dig om dit svar var korrekt. Gå videre ved at klikke på Fortsæt igen.


Skulle du give et forkert svar, kan du prøve igen flere gange for at finde det rigtige svar. Hvis du ikke prøve igen, og du blot klikker på Fortsæt, bliver svaret vist.


Gå videre med øvelsen ved at klikke på Fortsæt eller stop ved at klikke på knappen Stop øvelse.

Når svaret er vist kan du se et stort ikon til højre, der angiver om dit svar regnes som rigtigt eller forkert. Du kan underkende, hvordan dit svar regnes. Se Regn et svar som rigtigt.

Regn et svar som rigtigt

Efter at løsningen er blevet vist, så ser du et stort ikon i højre side, som viser om dit svar tæller som rigtigt eller forkert. Hvis du ser et stort flueben, så mener Parley, at du svarede korrekt.Hvis du havde brug for mere end ét forsøg til at svare korrekt, vil dit svar tælles som forkert.Du kan klikke på den lille ikon ved siden af indikatoren for at ændre, hvordan dit svar regnes. Det store symbol viser altid, hvordan svaret regnes.

Sæt øvelse tilbage til oprindelig tilstand

Du kan nulstille regnskabet for alle dine øvelser (fjerne karaktererne) til den oprindelige tilstand. Mens du er i redigeringstilstanden vælger du Redigér fra menuen og så Fjern karakterer.

Desuden kan du nulstille karaktererne for enkelte øvelser fra Opsætning af øvelsen ved at højreklikke på øvelsen og vælge Fjern karakterer

Oversigt efter træning

Oversigten dukker op, når du er gærdig med en lektion. Den store bjælke for oven viser dig, hvor godt det gik.

Under den er der en tabel med alle de ord, som du trænede med en angivelse af, hvor mange fejl du gjorde. Ordene med de fleste fejl er øverst, sådan at du let kan se, hvad de ikke har lære endnu.

Grammatiktrænings-tilstande

Med Parley kan du også lære specifikke grammatiske strukturer så som navneords køn, gradbøjning af tillægsord og bøjning af udsagnsord. Lad os se på et par eksempler.

Kendeord og navneords køn

Når øvelsestilstanden Træning af navneord er aktiveret, så kliker du på Start øvelse.

I tilfældet nedenfor er vi ved at lære tysk, så du har tre køn at veælge imellem: hankøn, hunkøn og intetkøn. Ved at klikke på Tip bliver et af de forkerte svar udelukket. Selvfølgelig kan du også vælge Answer Later ved at klikke på denne knap.

Du skal angive sprogets kendeord i editoren for at se dem i listen i stedet for de grammatiske betegnelser for køn. Bemærk også, at dette kun virker, hvis ordenes køn er angivet korrekt. Se Ordtyper for mere information om at ændre ordtypen til det rigtige køn.


Når du giver det korrekte svar, så vises følgende, og du kan fortsætte øvelsen ved at klikke på Fortsæt.


Skulle du svare forkert, så vises det følgende, og du kan gå videre med øvelsen ved at klikke på Fortsæt.


Du kan stoppe øvelsen når som helst ved at klikke på Stop øvelse.

Gradbøjning af tillægsord og biord

I dialogen Øvelse vælger du Comparison Forms og klikker så på Start øvelse for at gå i gang.

Dette virker kun når oredenes bøjningsformer er skrevet ind i ordforrådssamlingen. Se Angivelse af gradbøjningsformer.


I øvelsen skal du skrive gradbøjningsformerne af det viste ord. I dette tilfælde oversættelsen af det engelske ord old til tysk. På tysk er der tre former: grundform, højere grad og højeste grad. For at gå videre med øvelsen klikker du blot på Fortsæt.

Bøjning af udsagnsord

For at træne bøjning af udsagnsord vælger du tilstanden Bøjning og hvilke tider du vil træne.

I dokumentet skal bøjningsformerne angives i den rigtige rækkefølge for at denne træningstilstad kan virke. Se Angivelse af bøjningsformer for udsagnsord.


Klik så på Start øvelse. Du skal angive de korrekte bøjningsformer for de viste tider. For at gå videre klikker du på Fortsæt.

Redigering af ordforråd

Opsætning

Før du begynder at bruge et ordforrådssamling eller lave din egen er det nyttigt at forstå Parleys forskelige elementer og konfigurere dem passende. De næste afsnit vil lede dig igennem denne proces skridt for skridt. Du finder indstillinger flere steder i Parley:

 • Fil→Egenskaber Dette er stedet for de "Generelle dokumentegenskaber", det vil sige informationer om din ordforrådssamling og dig selv.
 • Redigér→Sprog Find indstillinger om de sprog du bruger her.
 • Øvelse→Indstil øvelse... Her er indstillinger om, hvordan du træner dit ordforråd. Disse kan ændres løbende, afhængigt af, hvad du ønsker at foretage dig i den enkelte træningssession.
 • Indstilling→Indstil Parley Til mere generelle indstillinger, herunder visning.

Om samlingen

Det er relevant at angive metadata som titel og din kontinformation, hvis du har planer om at gøre din samling tilgængelig for andre mennesker. Brug Fil→Egenskaber til at redigere data.

Ordforrådskolonner

Afhængigt af, hvad din træningssession omhandler, så kan det være relevant at få flere Ordforrådskolonner vist i editoren. Du angiver disse søjler direkte ved vælge menuen Vis -> Ordforrådskolonner.... Der kan du angive, om søjlerne for Udtale, Ordtyper, Synonymer, Antonymer, Eksempel, Kommentar og Parafrase skal vises.

Sprog og grammatik

Opsæt nogle detaljer om grammatik for at lade Parley hjælpe dig. Brug Redigér→Sprog for at hente grammatikdialogen frem.

Kendeord på engelsk er simpelthen the, som er det bestemte kendeord og a som ubestemt kendeord. De fleste andre sprog har flere kendeord, som kan angives i fanebladet Artikel.

Til bøjning af udsagnsord skal de personlige stedord angives. De fleste sprog har ikke forskellige bøjningsformer for han/hun/den/det; i disse tilfælde skal Hankøn/hunkøn har forskellige bøjninger ikke tilvælges! Angiv blot stedordene for alle tre former. Personlige stedord på engelsk:

Ental Flertal
1. person jeg vi
2. person du I
3. person han/hun/den/det de


Tider: Afhængigt af sproget kan du angive de relevante tider, som du senere vil lære at bøje i. Eksempler er: nutid, datid, futurum osv.

I øvrigt kan du føje nye sprog til din samling ved at klikke på Tilføj sprog.

Lad os kigge nærmere på spansk

På fanebladet Generelt er de basale sprogindstillinger, som her

 • Sprog = spansk
 • Navn = spansk
 • Tastaturlayout = de (for tysk)

Du kan lade Tastaturlayout være tom, hvis du ikke er sikker på, hvad du bruger. Parley vil så bruge din computers standardlayout.


Lad os se på fanebladet Artikler: Spansk har kun hankøn og hunkøn, derfor skal feltet Intetkøn være tomt.


Spanske Personlige stedord har flere former for tredje person ental og første, anden og tredje person flertal. For at være konsekvent bør alle muligheder angives, adskilt af et / mellem to former.


Under Tider finder du de forskellige tider, som er tilgængelige for udsagnsord. Du kan tilføje nye tider ved at klikke på Ny..., ændre med Ændr... eller vælge en tid og klikke på Slet, hvis den ikke findes.

Lektioner

Til venstre har du en liste med lektioner. Hvis du startede en ny samling, så kan listen være tom bortset fra en lektion, som blev lavet til dig som standard.

Hvis du ikke kan se listen med lektioner, så skal du måske aktivere den i menuen Vis→Lektioner.

Tjekmærkerne foran lektionernes navne viser hvilke lektioner, der aktuelt er inkluderet i din træning. Tallet ved siden af er antallet af ord i lektionen.

Ny lektion

Tilføj en ny lektion: Vælg, hvor lektionen høre hjemme, for eksempel i samlingen My Spanish Lessons.


I menuen Lektioner vælger du Ny lektion


Sørg for at vælge det rigtige sted i træstrukturen af lektioner før du klikker på Ny lektion. I vort tilfælde vil vi lave en underlektion til Collection: My Spanish Lessons, så det et den, der skal være valgt før du fortsætter med Ny lektion.

Flyt, omdøb og slet lektioner

For at ændre en lektions navn dobbeltklikker du på den, eller du kan højreklikke på den og vælge Omdøb. Du kan også slette den på denne måde (men så mister du også dens indhold).

Hvis du ikke bryder dig om den måde, som lektionerne er arrangeret, så kan du flytte en lektion med musen. Du kan trække den hen til en anden lektion og dermed gøre den til en underlektion af denne.

Opdel en lektion

Hvis dine lektioner viser sig at blive for store, så kan du splitte dem op. 20 ord i en lektion er formodentlig en god størrelse. Højreklik på en lektion eller brug Lektion→Opdel lektion i mindre lektioner, så bliver lektionen opdelt i underlektioner. Du kan vælge at fordele orden tilfældigt imellem de nye lektioner eller fastholde rækkefølgen.

Hvad bliver vist i tabellen

Parley viser altid ordene i den lektion, som du aktuelt har valg. Du kan vælge også at se ordene i lektionens underlektioner. Brug Lektion → Vis indgange fra underlektioner for at muliggøre dette. På den måde kan du bladre igennem alle ord ved at vælge det mest overordnede dokument.


Ordtyper

Parley lader dig associere ordtyper med ordene. Ordtyper er for eksempel navneord, udsagnsord, tillægsord og biord.

For at kunne arbejde med ordtyper skal du aktivere ordtypeværktøjet: Vis→Ordtyper.

Du kan kategorisere ordtyper på samme måde som lektioner.

Hvis du ønsker at se alle ord af en bestemt type, fx alle navneord, så vælg blot kategorien navneord og du vil kun se navneord i tabellen.

Den letteste måde at angive ordtyper er at trække et ord ind på sin type. Du kan endda gøre dette med flere ord ad gangen.

Ord eller sætninger

Tilføj nyt ordforråd

Brug Tilføj ny indgang i værktøjslinjen til at tilføje nye ord. Du kan begynde at skrive ordet i det første sprog med det samme. Som standard lader Parley dig skrive et nyt ord efter at du har tastet Enter i den sidste søjle, sådan at du ikke behøver at bruge knappen Tilføj. Efter at have skrevet det første ord taster du Enter eller Tab for at gå til det næste sprog.

Redigering af ord

Hvis du vil erstatte et ord, så vælger du det og begynder at skrive. Hvis du vil rette i ordet, så dobbeltklik på det; så kan rette i indholdet uden at miste det gamle ord.

Tast Tab for at gå til det næste ord. Med Enter forlader du redigeringstilstanden. Du kan bruge piletasterne til at flytte markøren rundt.

Synonymer

Synonymer er vanskelige at sætte op og virker ikke altid helt godt. Sådan her sætter du dem op:

 • Brug Vis→Synonymer for at se synonym-værktøjet..
 • Vælg det første ord (A), som du vil gøre til et synonym og klik så op det andet ord (B)
 • Knappen i synonym-værktøjet ændrer sin tekst til A og B er synonymer.

Ordene vil nu blive vist som forbundne i synonym-værktøjet og bliver genkendt som synonymer i øvelserne.

Tilføj billeder

Bring først billedværktøjet frem ved at vælge Vis i menulinjen og klikke på Billede. Tilvalgsboksen foran Billede bliver så aktiveret. Dette vis bringe billedafsnittet frem i højre side af Parleys vindue.

For at føje et billede til et ord skal du sikre dig, at ordet er fremhævet. I billedafsnittet i højre side klikker du på ikonet Mappe og vælger det billede, som du ønsker at tilknytte.

Tilføj lyd

Bring først lydværktøjet frem ved at vælge Vis i menulinjen og klikke på Lyd. Dette vis bringe lydafsnittet frem i højre side af Parleys vindue.

For at føje en lyd til et ord skal du sikre dig, at ordet er fremhævet. I lydafsnittet i højre side klikker du på ikonet Mappe og vælger den lyd, som du ønsker at tilknytte.

Angiv gradbøjningsformer

For at kunne angive gradbøjningsformer skal du sikre dig, at gradbøjningsværktøjet er aktiveret. Du åbner det med menuen Vis→Sammenligningsformularer.

Vælg først et ord, som er et tillægsord eller biord.


Klik på knappen Tillægsord eller Biord i gradbøjningsværktøjet.


Angiv gradbøjningsformerne.


Nu kan du bruge tilstanden Gradbøjning af tillægsord og biord.

Angivelse af bøjningsformer for udsagnsord

For at kunne angive bøjningsformer for udsagnsord skal du sørge for, at aktivere bøjningsforms-værktøjet. Du åbner det med menuen Vis→Bøjning.

Vælg først et udsagnsord.


Klik på knappen ... er et udsagnsord i bøjningsforms-værktøjet.


Efter at have valgt der rette tid i valgboksen for bøjningstider angiver du bøjningsformen.

Tiderne kan konfigureres for hvert sprog: Sprog og grammatik.

Nu kan du bruge tilstanden Bøjning af udsagnsord.

Lav nye filer

I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan man laver en ny fil ikke blot med den sædvanlige ordforrådestræningsdel, men også til grammatikøvelser, matematik etc.

Ny samling: Ordforråd engelsk-tysk

I dette afsnit beskriver vi, hvordan du kan lave en fil med ordforrådstræning inklusive billeder og lyd. I et senere skridt vil vi også tilføje tillægsord og udsagnsord. Dette er et ret fuldstændigt eksempel og er derfor ganske langt. I sidste ende får du nok ikke brug for alle punkterne i dit projekt.

Eftersom vi ønsker at tilføje billed- og lydfiler skal vi sikre os, at disse alle findes i én mappe, som vi vælger at kalde eng-deu. De datafiler, som vi laver med Parley vil blive gemt i samme mappe. Dette vil gøre det meget lettere at dele dit arbejde med andre.

Dette er, hvad vi skal bruge i form af lyd- og billedfiler:


Lad os begynde på startsiden, som vises når du starter Parley:


Klik på knappen Opret en ny samling.

Siden Generelle dokumentegenskaber, som nu vises bliver udfyldt således (tilpas til, hvad dit projekt er om):


Klik så på O.k. Den næste dialog beder dig om at opsætte sprogdetaljer. Her vil vi ikke ændre noget og klikker derfor bare på O.k.

Lad os som et første skridt lave ordforrådsdelen. Vi vil tænke på tilføjelsen af lyd og billeder senere. Sådan ser lektionen ud:


Lad og gemme filen i mappen med lyd- og billedfiler, før vi gør noget andet. Klik på ikonet Gem, naviger til mappen og vælg den. I dette eksempel vil vi kalde filen Trainer eng-deu - når du har skrevet navnet, så klikker du på gem.


Hvis du nu tjekker din mappe med lyd- og billedfiler, så finder du filen Trainer eng-deu.kvtml.

Lad os kort se på de ord, som vi skal tilføje: apple, bird, cat, cherry, cow, orange, pear, snake, strawberry. Vi har dyr og frugt, så vi beslutter os for at lave to lektioner kaldet Animals og Fruit.

Vi omdøber nu Lektion 1 til Animals, og så tilføjer vi en lektion kaldet Fruit. Højreklik på Lektion 1 og vælg Omdøb lektion. Nu fremhæves Lektion 1 og du kan simpelthen overskrive den ved at indtaste Animals. Når det er gjort taster du Enter. Højreklik nu på Collection: Vocabulary trainer E..., som er roden i lektionstræet og vælg Ny lektion. I det nye felt skriver du Fruit og taster Enter igen.

Lad og først indsætte dyrene. Klik på lektionen Animals; så får du en tom tabel, som du kan udfylde. Klik i det første felt og skriv kildeordet. Skriv så målordet i den anden søjle. Når du har indsat alle fire engelske dyrenavne med deres tyske oversættelse, så ser skærmen sådan ud:


I dette tilfælde vil vi kun have fire ord i lektionen Animals. Der er mange tomme linjer, som bør slettes. For at gøre dette klikker du på det første tomme felt og derefter, mens du holder tasten Shift nede klikker du på det sidste tomme felt. Alle de linjer, som skal slettes bliver nu fremhævede. Tast nu Del og bekræft dialogen Do you really want to delete the selected entries? ved at klikke på knappen Slet.

Lad os tilføje frugten. Klik på lektionen ved navn Fruit. Denne anden lektion er fuldstændig tom. Eftersom vi har fem frugter, så skal vi tilføje fem linjer. Tast derfor Ins fem gange. Herefter tilføjer vi ligesom før vores ord.

Glem ikke at gemme engang imellem ...

Klik på roden for vores træ af lektioner, Collection: Vocabulary trainer E..., for at få Parley til at vise os all ordene i de to lektioner:


Nu er det til til at tilføje lyde og billeder.Først skal vi aktivere lyd- og billedvisningerne. I menuen Vis vælger du Billede og derefter Lyd. Når disse tilvalg er aktiverede, så vises de to afsnit Billede og Lyd på højre side i Parleys redigeringsvindue.


Vælg de engelske ord apple ved at klikke på det. Det fremhæves, så nu kan vi føje billedet til det. I billedafsnittet i højre side klikker du på ikonet Mappe og vælger det billede, som du vil tilknytte.

For at tilføje udtalen af ordet, gør du det samme i lydafsnittet ved at vælge en relevante lydfil.

Ved at klikke på knappen Afspil i lydværktøjet kan du lytte til udtalen.

Skærmen vil nu se sådan ud:


Klik nu på den tyske oversættelse Apfel. Feltet fremhæves så for at indikere valget. Bemærk, at billedet af æblet er knyttet til det tyske ord. I lydafsnittet vælger du udtalen ligesom før.


Fortsæt nu bare sådan her med de andre ord.

Nu er det tid til at føje lektioner med tillægsord og udsagnsord til vores projekt. Gør altså som før med lektionen Fruit og lav to nye lektioner: Adjectives og Verbs. Lad os antage at vi vil føje big, small, old, young, narrow til lektionen om tillægsord og to go, to come, to buy, to drink, to eat til lektionen om udsagnsord.

Følgende skærmbillede viser alle ordene indsat. Nu er alle ordene blandede, og det ville være rart at kunne se, hvad der er navneord, tillægsord og udsagnsord.


Vi vil derfor vise Ordtype. Fra menuen Vis vælger du Ordforrådskolonner... Vi aktiverer Ordtype for English og German ved at aktivere tilvalgsboksen foran Ordtype. Klik så på O.k. for at acceptere ændringerne.


Ved at klikke på felterne i søjlen Ordtype kan du vælge ordtypen og for de sprog, hvor navneord har køn kan du også vælge kombinationen navneord/køn. Herunder ses søjlen Ordtype med en del at valgene allerede foretaget.


Når vi har specificeret alle ordtyper, så vil vi først betragte tillægsordene og føje Bøjningsformer til dem. Lad os derfor gå til lektionen Adjectives.


For at vise Bøjningsformer til højre i vinduet vælges Bøjningsformer i menuen Vis.


Redigér bøjningsformerne ved at tilføje Komparativ og Superlativ til de enkelte tillægsord. Klik først på det tillægsord, som du vil gradbøje - i vort tilfælde big og tilføj bigger og biggest. Fortsæt på samme måde med de næste tillægsord indtil alle bøjningsformer er tilføjet.


Lad os endelig betragte bøjningsformer for Udsagnsord. Vælg lektionen Verbs og aktivér afsnittet bøjning i højre side ved at vælge Bøjning i menuen Vis. Som et eksempel vil vi redigere nutidsformen (Präsens) af gehen. Vælg først Präsens fra dropnedmenuen og tilføj bøjningsformerne.


Dette skal gøres for alle udsagnsord og i alle mulige tider.

Når du er færdig, kan du begynde et øve dig ved at klikke på knappen Øvelse.

Ny samling: Enkeltnavne og kollektive navne

Denne øvelse blev lavet til en 3. klasse i en italiensk grundskole. Eleverne skal forbinde enkeltnavne med kollektive navne, så som træ → skove

Når du starter Parley, så kommer du til startsiden, hvor du kan se eventuelt tidligere brugte filer (som ikke kan ses her).


Klik på Opret en ny samling, så dukker følgende skærm med tomme eller delvist udfyldte felter op:


Skriv titlen, her nomi singoli e collettivi, dit navn og din e-mail-adresse; i feltet Kommentar kan du skrive en mere detaljeret beskrivelse; vælg endelig en kategori og licens. Til sidst gør vi noget specielt: i stedet for at angive det første og andet sprog, som vi normalt ville gøre, så skriver vi nome singolo (enkeltnavn) og nome collettivo (kollectivt navn). Vi behøver ikke Indstil grammatikdetaljer og Download grammatik. På skærmbilledet er de stadig aktiverede - deaktivér dem ved at klikke i tilvalgsboksene. Når du er klar, så klikker du på O.k..

Nu dukker siden Egenskaber for nome singolo op; du ser den her med de nødvendige ændringer allerede foretaget:


I den venstre side kan du se, hvor de data, som du tilføjer hører hjemme. nome singolo. Vælg sproget, her italiensk og indsæt nome singolo i det næste redigerbare felt. Klik så på O.k.

Nu vises siden med Egenskaber for nome collettivo:


Som før: vælg italiensk som sprog, indsæt nome collettivo og klik O.k.

Nu kan du begynde at redigere:


Indsæt blot nome singolo (enkeltnavnet) i den første søjle og det tilsvarende nome collettivo (kollektivnavn) i den anden søjle.


Hvis der ikke er nok felter, så højreklikker du blot hvor som helst i redigeringsfeltet og vælger Tilføj ny indgang. Glem ikke at gemme din fil en gang imellem. Når du er færdig med at tilføje alle ordene, så vil du nok gerne se om Øvelsestilstanden virker godt nok. Klik blot på knappen Øvelse lige over redigeringsafsnittet, så dukker siden med indstilling af øvelsen op:


I dette tilfælde er Multiple-choice et godt valg, men Skriftlig kan også udemærket bruges. Efter at have valgt øvelsestilstanden, så klikker du på Start øvelse. God fornøjelse.

Hent flere samlinger

Når du er på Startsiden, har du mulighed for at installere samlinger direkte fra serveren, hvis du er online. Klik blot på Download nye samlinger.


Et vindue med mange interessante samlinger åbnes. Vælg blot, hvad du finder mest interessant og klik på Installér. Åbn så filen for at træne eller redigere.

Indstil Parley

Du kan indstille Parleys udseende fra Startsiden eller fra Redigeringsafsnittet. Vælg menuen Indstillinger -> Indstil Parley.

Fanebladet Tema

Indstillingerne åbners med afsnittet Tema. Her kan du vælge, hvordan Parley skal se ud: En elegant Grå udgave, de altid travle bier eller den bløde kanin til de, der elsker lyserød. Bemærk, at den bløde kanin måske ikke findes i din udgave: Hvis du ønsker den, så læs næste afsnit.

Når du har valgt dit foretrukne tema, så klik O.k.

Skærmbilleder af temaerne bier og den bløde kanin:


Og hvis det ikke er nok: du kan klikke på Hent nye temaer for at finde flere temaer. Med tiden håber vi, at der kommer flere og flere temaer. Hvis du ved, hvordan man laver SVG-grafik (for eksempel med Inkscape), så kan du lave dit eget tema og dele det med resten af verden.


Flere temaer kan findes på kde-look.org.

Fanebladet Generelt

Fanebladet Generelt giver dig nogle muligheder for indstilling af Parleys opførsel.

Åbn/gem-indstillinger

Indlæs altid den senest åbnede samling ved start vil tage dig direkte til det ordforråd, som du øvede sidst. Ofte bruges dette sammen med det næste tilvalg, Gem ordforråd automatisk ved lukning og afslutning, fordi det er praktisk ikke at skulle svare på, om ændringer skal gemmes hver gang noget er ændret (herunder træningsresultater). Tilvalget Opret sikkerhedskopi hver ... minutter kan hjælpe dig med at gemme dit arbejde regelmæssigt. Så har du en ting mindre at tænke på.

Nogle gange er det nyttigt at kunne importere og eksportere tekstfiler (CVS) og til det skal du bruge en passende adskiller for at kunne arbejde videre med data efter eksporten eller for at kunne indlæse data, som du har fået fra andre. Parley lader dig vælge imellem forskellige adskillere for at sikre dig, at du kan genbruge dine data.

Redigeringsindstillinger

Her kan du bestemme om Parley automatisk skal tilføje nye rækker mens du redigere en ordforrådssamling. Dette kan være nyttigt, hvis du vil tilføje mange ord, før du deler dem op i forskellige lektioner. På den anden side kan det være godt at slå denne mulighed fra, hvis du vil lave lektioner med et maksimalt antal ord.

Fanebladet Vis

Vis indstillinger lader dig ændre skrifttyper og deres størrelse, hvilket kan være praktisk, hvis du for eksempel arbejder på en netbook; og du kan vælge de Karakterfarver, som du foretrækker.

Parley på Windows

Det er muligt at installere Parley sammen med anden uddannelses-software på Windows-systemer. Find mere information på denne side.

Hvad du skal gøre er, kort fortalt:

Download installeren her.

Følg installationsproceduren som for et hvilket som helst andet Windows-program - skærmbilleder findes her.

Når du kommer til skærmen Package selection vælger du, hvilke(t) sprog, som programmet skal installeres med og hvilken pakke - i dette tilfælde kdeedu. Hvis du ikke vælger noget sprog, så får du automatisk engelsk.

Afslut så installationsprocessen ved at klikke på Næste og følge de næste skærme som du normalt gør, når du installerer Windows-software.

Bemærk, at Parley-teamet ikke har med Windows-installeren at gøre og derfor ikke kan svare på spørgsmål om den. Skulle du komme ud for problemer, så kontakt KDE-Windows-teamet direkte. Du kan gøre dette ved at abonnere på denne postliste eller ved at slutt dig til dem på IRC-kanalen irc://freenode.net Channel: #kde-windows.

Bemærkninger til avancerede brugere

Brug af Parley til eksamenslæsning

 • Hvad skal man tænke på ved lange spørgsmålk og svar?
 • Hvordan man starter med en ny eksamen
 • eksempel 1 med hovedstæder
 • eksempel 2 med sætninger


Upload og del samlinger

Du kan uploade dine filer og dele dem med andre. Brug knappen upload i fil-menuen i Parleys editor.

Hvis det ikke virker, så kan du også besøge kde-files.org. Under alle omstændigheder vil filen dukke op i dialogen Download nye samlingerStartsiden.

Filformater

Hvis du vil vide noget om de filformater, som Parley kan læse og gemme ordforrådssamlinger i, så besøg Parleys filformater på userbase.kde.org.


Scripting