KPlato/Vejledning: Engineering To Order-projekt/Gennemførelse

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Plan/Engineering To Order project tutorial/executing and the translation is 100% complete.
Other languages:

Gennemførelse og kontrol

Det er tid til at gå i gang med projektet. Efter nogen tid indsamler vi den nødvendige information i form af færdiggørelsesprocenter, arbejdstimer og udgifter.


Gantt-kort

Nu, da vi har basislinjen, har vi forberedt alle de data, der skal bruges i det næste trin, som er at kontrollere arbejdsprocessen. Før vi gør det, skal vi tjekke at alt er i orden. I Gantt-diagrammet kan vi få et overblik over projektet og er derfor i stand til visuelt at overskuer, om der er fejl.

Kig altså på Gantt'et i Visninger -> Gantt. Du skulle nu se noget i retning af detteDu kan også indstille Gantt-diagrammet til at vise planlægningsfejl!


Hvis alt ser rigtigt ud, så fortsætter vi.

Diagram over projektpræstation

På nuværende tidspunkt viser projektpræstations-diagrammet basislinjen og tilstanden før start. Det skulle se sådan ud:Her betyder BCWS "Budgeted Cost Work Scheduled", BCWP betyder "Budgeted Cost Work Performed", ACWP betyder "Actual Cost Work Performed". Alle disse betragtes både som indsats og som omkostning. PI betyder "Performance Index", CPI betyder "Cost Performance Index" og SPI betyder "Schedule Performance Index".


Note

CPI er lig med BCWP/ACWP. Hvis dette index er under 1, så er du over budgettet, da ACWP er større end BCWP. Hvis indexet er over 1, så er omkostningerne under budgettet


Note

SPI er lig BCWP/BCWS. Hvis dette index er under 1, så er du bagefter planen; er det større end 1, så er du forud for planen.


Diagram over opgavepræstation

I Diagram over opgavepræstation kan vi gå i dybden med de enkelte opgaver eller grupper af opgaver ved brug af de samme indices som før.

Dette er meget nyttigt i langvarige og komplicerede projekter.


Opgavestatus

I visningen Opgavestatus kan du tjekke projektets aktuelle situation. Det kan bruges til et dagligt tjek.Nu er det til til at simulere noget arbejde.

Lad os begynde at indskrive nogle værdier. Højreklik på opgaven i Næste periode -> mec design og vælg Fremgang... fra den menu, som dukker op. Du vil se dette:


I dialogen opgavefremgang kan vi vælge at definere opgavens startdato. Klik i feltet Startet øverst til venstre og vælg en dato.

Vi vil nu tilføje en fuldførelsesgrad for opgaven. Klik på knappen Tilføj indgang i fanebladet Fuldførelse. Klik så i feltet % fuldført og træk markøren, som dukker op til 20%. I feltet til højre for dette kan du angive den brugte indsats; i dette tilfælde vil vi indsætte 32.

Advarsel

Det er vigtigt, at du vælger Pr. opgave som Redigeringstilstand (standarden er Beregn indsats).


Dialogen ser nu sådan ud:Nu gør vi det samme for den anden opgave, som kan startes, nemlig "ele design"; men for denne opgave vælger vi Pr. ressource som Redigeringstilstand og angiver, at der er brugt 5 timer om dagen tirsdag, onsdag og torsdag. Resultatet ser således ud:Nu går vi for en kort bemærkning til visningen Opgaveudførelse, højreklikker på procurements -> orders og vælger Fremgang.... I dialogen vælger vi Beregningstilstand -> Beregn indsats vælger en startdato og sætter % fuldført til 10%; indsatsen bliver så beregnet automatisk, og resultatet skulle se sådan ud:


Går du så tilbage til visningen Opgavestatus så ser du følgende:


Opgaveudførelse

Visningen Opgaveudførelse giver os et overblik over aktiviteterne.

Note

Bemærk, at BCWS beregnes i forhold til den aktuelle dato!Denne visning er velegnet til en overordnet kontrol af, hvordan det går.

Gantt

Visningen Gantt er et typisk Gantt-diagram, hvor du kan få et klart overblik over rækkefølge og varighed af projektets forskellige opgaver. I vores eksempel vil det se sådan ud:For at få et bedre overblik over Gantt-diagrammet kan du zoome det ud eller ind. Dette gøres ved at højreklikke foroven i diagrammets datolinje. Denne menu dukker op:Her kan du vælge at zoome ind eller ud. Den nyttigste valgmulighed er nok zoom..., som giver dig mulighed for at zoome ind og ud ved hjælp af en lille dialog. Prøv den!

Gantt-milepæle

Visningen Gantt-milepæle er en del af Gantt-diagrammet, hvor kun milepælene vises. I dette projekt har vi ikke nogen, så visningen vil være tom.


Ressourcetildelinger

Visningen Ressourcetildelinger lader dig tjekke, hvilke ressourcer bruges på hvilke dage, i hvor mange timer og til hvad.I feltet til højre angives for hver dag, hvor mange timer ressourcen er tilgængelig (i parentes) og hvor mange timer den faktisk bruges (foran parentesen).

Ressourcetildelinger (Gantt)

Visningen Ressourcetildelinger (Gantt) er et diagram med data for ressourcerne. Det kan bruges til at visualisere ressourcernes arbejdsperioder og til hurtigt at tjekke om en ressource er til rådighed for en opgave.I denne visning kan vi se, at den første ressource er i fuld brug i de første 3 dage, eftersom der i ressourcens hovedlinje står 1.0, hvilket betyder 100%. I ressourcens underrækker kan vi se opgaverne og hvor meget tid der bruges på hver opgave.

Omkostningsanalyse

Visningen Omkostningsanalyse viser resultatet af bogføringen af omkostningerne for de forskellige opgaver; den dannes ud fra angivelsen af omkostninger i opgaverne og i omkostningsanalyse-strukturen, som vi fastlagde til at begynde med.Den samlede forventede sum for hver af projektets opgaver vises i feltet til venstre i søjlen I alt mellem kantede parenteser, mens de aktuelle samlede udgifter står foran de kantede parenteser.

Rapporter

Rapport-faciliteten er stadig i en ufuldstændig tilstand, men nogle visninger kan eksportere som pdf. Disse kan være brugbare som rapporter.