Translations:Akonadi/2/sv

I KDE SC 4.4 blev KAddressBook det första programmet som använde Akonadi. Det är oundvikligt med buggar i så tidiga stadier av en flytt, och Felsökningssidan kan hjälpa dig lösa dem. En kort beskrivning av syftet med Akonadi finns i ordlistan. Där finns även andvändbara länkar till mer information. När de ofrånkomliga barnsjukdomarna är över kommer Akonadi vara en kraftstation som många andra program kan använda.


This page was last edited on 28 June 2010, at 05:45. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.