Translations:Akonadi and AddressBook/8/sv

Akonadi-ikonen nere i hörnet erbjuder funktioner för att säkerhetskopiera och återställa. Den funktionen lagrar bara den 'cachade datan' som inte alltid innehåller all din data! Det kan vara användbart om du vill göra en system 1:1 klon, för att kopiera den cachade datan och den riktiga datan och konfigurationsdatan, så du slipper ladda all data från källan igen (t.ex. groupware servern).


This page was last edited on 13 June 2010, at 07:36. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.