Translations:Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase/19/pl

Jump to: navigation, search

Parametr --skip-grant-tables oznacza, że możesz się połączyć do bazy z dowolnym hasłem i loginem. 'localhost' nie będzie działać ponieważ MySQL uzywa Unixowych gniazd, zamiast tego użyj 127.0.0.1 jako host. Niektóre systemy ograniczają ten dostęp za pomocą na przykład apparmor lub SELinux. Możesz je tymczasowo wyłączyć:

sudo /etc/init.d/apparmor stop

This page was last edited on 1 December 2011, at 17:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.