Translations:Amarok/QuickStartGuide/TheAmarokWindow/12/gl

Jump to: navigation, search
  1. Cree unha lista de reprodución:
    1. Seleccione algunhas das pistas da súa colección, no panel de Orixes de contidos multimedia.
    2. Engádaas ao panel da Lista de reprodución.
  2. Reproduza a música da lista, desde o panel da Lista de reprodución ou desde a Barra de ferramentas.

This page was last edited on 24 April 2013, at 10:57. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.