Translations:Digikam/25/ca

  1. La paperera ha arribat a la seva mida màxima! Netegeu manualment la paperera.
    Si rebeu aquest missatge d'error i el buidar la paperera no ho resol, aleshores la següent ordre podria resoldre el problema:
    rm ~/.local/share/Trash/metadata

This page was last edited on 25 February 2012, at 16:25. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.