Translations:Digikam/Renaming Photos/6/bg

След това, ще трябва да укажете формата, в който да бъде представена датата и часа- изберете желаната опция от падащия списък Format. Ако в списъка няма формат, който да ви удовлетворява, изберете Custom. Това ви позволява да дефинирате архитектурата на формата ръчно. Например, форматът

yyyyMMdd-hhmmss

генерира имена като:

20100531-173501

и,

20100701-110111

докато форматът:

MMM-dd-yyyy-dddd

генерира имена като:

May-31-2010-Monday

и:

June-01-2010-Tuesday

За ваше удобство, можете незабавно да видите как ще изглеждат генерираните имена, точно под полето Format. За да видите целия списък с възможностите за форматиране, моля прочетете официалната Qt документация.


This page was last edited on 1 January 2011, at 23:44. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.